Zes geheimen om samen te leven

Dit artikel is een vertaling uit het engels van https://upliftconnect.com/living-together-in-community/ door Catharina de Bruin

Veel mensen willen samenleven in een community op het land, maar hoe ga je in de praktijk om met de uitdagingen die dat brengt? Hieronder lees je zes geheimen om samen te leven in een bloeiende gemeenschap.

Er zijn vele mensen die in een gemeenschap willen leven, maar de uitdagingen om het daadwerkelijk te doen en op een succesvolle manier met andere mensen land te delen is echt een ander ding. Dit artikel geeft enkele gouden tips en informatie vanuit een groep die voor deze uitdagingen heeft gestaan en uiteindelijk de droom in de praktijk heeft gebracht om samen te leven.

Er voelt niets meer waardevol voelt voor ons, en degenen die verbonden zijn aan het Paititi Institute, dan te leven in een duurzame gemeenschap toegewijd aan de persoonlijke transformatie en heling van zowel het innerlijk landschap als dat van erbuiten.

Paititi Institute for the Preservation of Ecology and Indigenous Culture is opgericht in 2010, vanuit de hartverbinding met de idealistische visie dat onze wereldwijde familie van mensen collectief uiting kan geven aan een harmonieus, symbiotisch en vreugdevol connectie met alle leven op deze planeet moeder Aarde. De oeroude wijsheid van de oorspronkelijke bewoners, die zij duizenden jaren hebben meegedragen, zijn ons lichtbaken geweest om ons te herinneren, verinnerlijken en uiteindelijk het delen van holistische voorbeelden van regeneratief leven.

Vanaf het begin resoneerde heel diep het besef bij ons dat we “Be the Change” wel moesten zijn, als we ooit zo’n visie voor al het leven willen realiseren. In eerste instantie beschouwden we de gewaarwording van deze visie met een mate van naïviteit en romantische illusies. We wisten eerst nog weinig over wat in een gemeenschap met andere gelijkgestemden, die samen kwamen in een gedeelde resonantie, zo veel uitdagende mogelijkheden zou brengen om onze persoonlijke ontwikkeling in de praktijk te brengen.

Uiteraard, gedurende deze reis hebben we meer leuke momenten dan vreselijke dingen meegemaakt; nu hebben we geleerd dat het onoverkomelijk is dat er conflicten opdoemen in een groep en dat het vaak heeft te maken met het spiegelen van ons eigen licht en schaduw aan de groep. Deze interpersoonlijke uitdagingen blijken een geschenk en krachtige leermeesters voor allen die het hebben ervaren, doordat het zien en omarmen van deze uitdagingen cruciaal is voor het daadwerkelijk van elkaar profiteren in een grotere visie.

Gedurende al deze lessen, hebben we door de jaren heen een stel groepsrichtlijnen ontwikkelt. Wanneer deze actief in de praktijk worden ingezet, kunnen zij de richting aangeven om conflicten en meningsverschillen om te zetten naar creatieve wrijving, zowel met het opladen van persoonlijke en collectieve groei als diepere verbondenheid. Deze richtlijnen worden door ons geleefd, in- en uitgeademend en ik ben er zeker van dat ze zullen blijven evolueren net als wij dat doen. We zijn zo geïnspireerd geraakt dat we een aantal zaken die we geleerd hebben willen delen en nodigen jou uit om te kijken of jij er ook van kan profiteren in jouw leven….

mandala van ecodorpen

Paititi Community Agreements:

  1. Heb je eigen ervaring en respecteer de ervaringen van anderen.

Deze essentiële overeenstemming omvat vanuit zichzelf alle andere afspraken en is een uitnodiging naar iedereen van de groep om een uitgesproken mening te hebben (in plaats van slachtoffer te spelen) in ons leven en onze relaties. Dat we onze persoonlijke ervaringen hebben meegemaakt betekent dat we begrijpen dat onze ervaring en die van anderen niet hetzelfde hoeven te zijn. Een aantal simpele technieken die ons ondersteunen houden in:

Spreek voor jezelf, heb het over “ik” in plaats van te generaliseren door “wij” te gebruiken. Op deze manier is er diepere en meer authentieke plek om te verbinden terwijl tegelijkertijd er geen aannames worden gedaan en geen projecties op anderen worden gemaakt.

Niet roddelen of iemand zwart maken. Niemand wil horen dat hij of zij ‘verkeerd’ is en we gaan ervan uit dat er geen ‘verkeerd’ is. In plaats daarvan is er wijsheid of onwetendheid. Omdat ‘verkeerd’ nooit ‘goed’ kan worden, heeft ‘onwetendheid’ de potentie om ‘wijsheid’ te worden. Elke situatie en elke gelegenheid is een bouwsteen voor evolutionaire groei.

Gemeenschapscirkel
Werk eraan om de observaties te scheiden van gevoelens en de verhalen die erbij horen. Veel onenigheid ontstaat heel simpel omdat de verhalen gebaseerd op waarnemingen van een klein deel van een groter geheel. Onze gedachten hebben nogal de neiging om de blanco stukken in te vullen en het kan echt helpen dat we begrijpen dat onze verhalen alleen maar onze verhalen zijn, niet meer of niet minder. Ze hoeven niet eens waar te zijn. Ontwikkel liever nieuwsgierigheid dan te oordelen: een oordeel over een persoon of een situatie is doodlopende weg. Aan de ander kant kan vragen stellen vanuit oprechte belangstelling waarom iemand op een bepaalde manier is of doet, een opening creëren voor betere communicatie en beter begrip.

  1. Wees transparant – niet weglopen

Transparantie omvat het uitdragen van kwaliteiten zoals openheid, ontvankelijkheid, kwetsbaarheid terwijl het bewustzijn wordt gevoed. Bewustwording is het belangrijkste medicijn en het is van essentieel belang om in eerste instantie te kunnen herkennen dat er zaken spelen. Voornamelijk om in de eerste plaats transparant te zijn naar jezelf toe en ervoor kiezen om de feedback die we krijgen te zien als spiegels van onze innerlijke wereld. Als we van ons stuk zijn gebracht vragen we ons eerst af: “Wat wordt er gereflecteerd op mij? Hoe voelt dat voor mij? Ben ik zo verontrust omdat er door deze persoon iets wordt gereflecteerd op mij wat ik zelf niet onder ogen wil zien?”

Andere bijkomende grondregels houden in:
Niet roddelen (praten of klagen over anderen op een negatieve manier). Roddelen lost niets op. Sterker nog, het leidt er alleen tot onnodig drama en weg van de realiteit. Iedereen is verantwoordelijk om niet te roddelen, en anderen ertoe aan te zetten het ook niet te doen. In plaats daarvan kan je beter het bij de bron aanpakken, bij de verstoringen – of onze persoonlijke getroebleerde emoties. Wat is de echte achtergrond van onze emoties en hoe kunnen we deze energie kanaliseren zonder door anderen te worden gedomineerd of gekwetst? Deze zoektocht maakt het mogelijk om de externe trigger of triggers direct vanuit een gegronde, openhartig en open houding te benaderen. Wanneer er ondersteuning nodig is, kan mediation helpen. Wees niet bang voor een confrontatie. Uitdagingen zijn de ruwe ingrediënten voor onze groei en door ze stevig tegemoet te zien maken we ruimte voor collectieve evolutie. Wees open naar anderen over jouw proces en jouw uitdagingen, zeker wanneer anderen er door beïnvloedt worden.

een succesvol ecodorp
  1. Wees integer en neem 100% verantwoordelijkheid

Integer worden is een proces van iemands gedachten, woorden, acties en gevoelens op één lijn te krijgen. Wanneer een gemeenschap unaniem 100% verantwoordelijkheid neemt voor alle aspecten van ons wezen, wordt een krachtig en inspirerend energieveld neergezet.

Focus op de oplossingen, in plaats van problemen. Als je het kan zien, kan je het ook oplossen. Echter, er voordeel uit halen en te gebruiken is voor iedereen anders. Dingen oplossen is leuk en maakt anderen blij, klagen leidt tot chaos en onenigheid.

Wees dankbaar dat je leeft! Wees dankbaar voor het leven!
Neem waar dat wanneer je er een zooitje van maakt en je het zelf opruimt, dat zowel energetisch als fysiek doorwerkt. Wees eerlijk en maak aanpassingen. Wanneer je niet meer integer bent, en afdwaalt, blijf je verantwoordelijk om eerlijk te zijn naar jezelf en naar anderen, om je zonodig aan te passen aan degene die hierdoor worden geraakt. Oprechte erkenning hiervan brengt integriteit terug.

  1. Eer je echte zelf

Het is onmogelijk om dienstbaar naar anderen te zijn en anderen de voordelen ervan te laten ervaren als je niet goed voor jezelf zorgt, en met name onze basisbehoeften als mens. Anderen kunnen echt jouw gedachten niet lezen; dus communiceer naar de groep waar jouw behoeften liggen zodat de gemeenschap elkaar kan steunen.

Het is van wezenlijk belang om te erkennen dat er een verschil is tussen wat ik wil (gebaseerd op geconditioneerd gedragingen) en wat ik nodig heb om te kunnen groeien en mijn volledige potentieel te benutten als mens. Wanneer het ene wordt afgeleerd, wordt zichtbaar wat al bereikt is aan de andere kant.

  1. Oefen met het aanwezig zijn in het Nu voor jezelf en met anderen

“De ware meester is op elk moment een beginner”. Als we gaandeweg levenservaring opdoen, kan het steeds moeilijker worden om de gedachten van een beginner te blijven voorstellen. We gaan het commitment aan om voor onszelf en voor anderen te blijven oefenen om in het hier en nu in het moment te zijn, vanuit een actieve houding luisteren ongeacht hoe vaak we al denken dat we reeds weten wat er gedeeld wordt. Het cultiveren van ‘being present’ op zichzelf is alles wat nodig is om wrijvingen te voorkomen en op te lossen. Waardevolle ondersteuning die iemand kan geven aan een ander en aan de gehele gemeenschap.

  1. Neem initiatief en voel je betrokken

Iedereen van de groep neemt het initiatief om volledig betrokken te zijn bij zowel de gemeenschappelijke projecten en bijeenkomsten als in zijn of haar eigen persoonlijke groei en ontwikkeling. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om te profiteren van ervaringen in je leven en niemand anders kan jouw persoonlijke evolutionaire groeiproces doen. Elk individu is gedreven om een inspirerend voorbeeld te zijn voor de verandering die we willen zien in deze wereld.

De reis, waarin een ondersteunende en krachtig vehikel werd gecreëerd voor een bewuste, bloeiende gemeenschap, heeft ons heel veel gebracht om met compassie en begrip naar alle conflicten in de wereld te kijken. We hebben een dieper en gepassioneerd bewustzijn ontwikkeld door met eigen ogen te zien hoe, zelfs in een omgeving met vredelievende mensen met een gedeelde visie en ongeveer een soortgelijk spiritueel pad in het leven – conflicten, spanningen en drama zich nog steeds voordoen. Het prachtige geschenk is dat de oplossing zich steeds van binnen uit aandient.

Nog meer dan conceptuele beschrijvingen zijn deze grondregels een uiting van een verhoogde staat van bewustzijn die ons zijn aangereikt door de vele generaties voorouders vóór ons. Die regels in de praktijk te brengen zorgt voor een kader en omkadering voor het toepassen van eerdere spirituele ervaringen en inzichten, in elk moment van ons leven. Wanneer ieders inspanning om dit collectieve spirituele veld omhoog te houden werkt, wordt iedere stap van ons leven meer en meer gevuld met betekenisvolle, betrokken en vreugdevolle inzichten in het wezenlijke van de menselijke natuur die we uitbundig overvloedig kunnen delen met elkaar, de rimpelingen van bewustzijn die we zijn.

Wat jij kan doen in negen stappen