T2R in Deventer bij elkaar geweest

Graag wil Adri iets melden over de voortgang van T2R. De groep bestaat nu uit Lena Huisman (T2R/Venwoude), Maria Thomas, Margot Dopheide en Adri Ros (alle 3 TT Deventer), Catharina de Bruin (TT Tilburg), Jeanine Verhagen (TT Wageningen) en in de coulissen Pelle Berting. Iedereen die mee wil gaan doen en minstens 1 keer per 2 maanden een dagdeel hierover bij elkaar wil/kan komen, is van harte welkom.
De komende tijd willen wij een aantal steden benaderen voor een ontmoeting in september in ieders woonplaats. Wij willen kennis maken met de actieve mensen en toelichten hoe wij denken dit programma verder te ontwikkelen. Omdat wij het heel belangrijk vinden om zo goed mogelijk af te stemmen op wat er leeft en mogelijk is in de TT-groepen, vragen wij om jullie input en reactie. Maar dus liefst in een echte ‘levende’ ontmoeting zodat we werkelijk als mensen op elkaar kunnen afstemmen in ‘the real world’. Dus reageer svp niet per mail op de folder. Tenzij je/jullie groep  belangstelling heeft om mee te doen als pioniers, dan horen we dat  graag!
Het praktische doel formuleren we op dit moment als het versterken van TT groepen en hun actieve leden op Sociaal Leiderschap, Duurzame Samenwerking en Onderlinge Steun. Wij gaan niet met kant-en-klare oplossingen komen. We geven gereedschappen en ontwikkelingsprocessen door, waarmee groepen en individuen in een veilige omgeving kunnen kennis maken en oefenen. Maar een en ander zal ook in de praktijk toegepast moeten gaan worden op basis van persoonlijk plan zowel  als een groepsplan voor eerstkomende 1 à 2 jaar.
Hierbij wil Adri jullie graag een concrete vordering tonen, namelijk de eerste vertaling van de T2R-folder uit het Engels. In concept vorm, wat dus nog moet nog aangevuld worden met stuk over de Nederlandse organisatie van T2R. Deze folder komt uit het Europese project T2R (zie hier hun website) wat mede is opgezet door Transition Network, Permacultuur netwerk, Global Ecovillage Network, Findhorn, SIeben LInden, Ecovillage Design Education en nog een paar toonaangevende initiatieven in Europa. Kunst is nu om dit af te stemmen op de nationale en lokale omstandigheden. In dit kader ook hebben Catharina de Bruin en Adri Ros zich aangemeld voor een 8 daagse cursus T2R in Findhorn komende december.