Referenties Transitie naar Veerkracht

Transitie naar Veerkracht is een team van trainers en begeleiders in Nederland die werken aan de binnenkant van transitie.

In ieder van ons sluimert het potentieel voor liefdevolle actie
voor de wereld. De uitdagingen waar me als samenleving voor
zijn gesteld, vragen om de inzet van betrokken burgers die zelf
met creatieve oplossingen komen. Onze grootste hoop ligt bij
degenen die er bewust voor kiezen zelf de gewenste verandering
te zijn door samen met anderen aan de slag te gaan met mooie en
vernieuwende projecten binnen hun eigen leefomgeving.

Transitie naar Veerkracht biedt leer- en ontwikkelruimtes voor
toekomstbouwers en veranderaars. In de vorm van workshops,
trainingen en studiegroepen. We organiseren evenementen en bieden
begeleiding bij transitieprocessen in organisaties. De thema’s die
ons het meest na staan zijn leven met de natuur, lokale productie,
nieuwe economie, kunst, spiritualiteit, gemeenschapsvorming,
ecologie en voedsel.

In onze visie van de wereld hangt alles met alles samen. Relaties
staan centraal. Wezenlijke veranderingen in onze manieren van
wonen en werken, zijn gebaseerd op een nieuwe, bewustere
manier van omgaan met elkaar en met de natuur. Deze innerlijke
dimensie van transitie is aanwezig in alles wat we doen.

Naar onze overtuiging is duurzaamheid niet een welomschreven
toestand die je in een aantal logische stappen zou kunnen
bereiken. Dat is de uiterlijke kant van transitie. Het gaat net
zo goed om een gemeenschappelijk leerproces dat als resultaat
heeft de toename van gezondheid en veerkracht in alle systemen
waar we deel van uitmaken: buurt, wijk, stad, de economie, het
ecoysteem en uiteindelijk het levensweb van de aarde.

We zijn ervan overtuigd dat de weg naar een wezenlijk duurzame
en rechtvaardige wereld gaat via plezier, transparantie en moed.

Iedereen is welkom daaraan deel te nemen. We inspireren elkaar
en moedigen elkaar aan om onze eigen unieke bijdrage te leveren
bij de vorming van een leven ondersteunende cultuur.

Initiatieven en projecten zijn het meest geslaagd wanneer het lukt
in datgene wat we doen, een focus op lokale actie te combineren
met een visie op het grote geheel. Deze globale visie is wezenlijk,
uiteindelijk willen we harmonie en vrede bereiken voor alles en
iedereen op aarde.

Transitie naar Veerkracht werkt samen met permaculturisten en ecogemeenschappen in binnen- en buitenland. Transitie naar Veerkracht is partner in het internationale Inner Transition Network.

Transition Town Treffen in Wageningen in januari 2013 – workshop Jouw drijfveer

voor de groep

Lees over de oefening Jouw drijfveer die we gedaan hebben, hier het verslag 

Transitie naar Veerkracht weekend -1- paasweekend 31 maart en 1 april 2013 in Tilburg Adri Ros en Catharina de Bruin willen we iedereen van harte bedanken voor de openhartige deelname aan het eerste weekend, met pasen 2013,dat gaf een basis van vertrouwen, naar ons en naar elkaar, waarop we verder kunnen bouwen en waar we heel blij mee zijn. Hier een quote van één van de deelnemers:

Het weekend gonst nog wat na bij mij … de prachtige foto’s en het droom-oogst-overzicht frissen mijn geheugen extra op. Voel me dankbaar deel uit te maken van deze groep, waarin ik genoot van de mooie energie, diversiteit, zorgzaamheid en samenzijn. Spannend, om met jullie nog meer te ontdekken wat bij mij past en hoe ik mijn persoonlijke veerkracht verder ga inzetten.

De dromenoogst van dag 2 in het paasweekend is uitgewerkt in Dromen Oogst Paasweekend 2013. Het weekend in mei 2013 gaan we hiermee verder zoals afgesproken en brengen we verder in beeld hoe wij samen Transitie naar Veerkracht verder ontwikkelen kunnen. Lees hier het artikel over dit weekend.

Transitie naar Veerkracht weekend -2- mei 2013 in Tilburg

Het artikel over het tweede weekend Transitie naar Veerkracht van eind mei kan je hier lezen. Het tweede weekend van de training Transitie naar Veerkracht gingen we aan de slag met het uitwerken van de droomcirkel. We begonnen met de cirkel om af te stemmen en de bal van energie door te geven aan alle deelnemers.

We hebben een kennismakingsspel gedaan met de elementen. Iedereen weet inmiddels de namen en ongeveer de woonplaats van de ander, dus wilden we op een andere manier kennismaken: met een cirkel waarin iedereen zijn/haar plek inneemt op volgorde van sterrenbeeld. Wat een mooie verdeling over de cirkel gaf dat te zien! Toen we op volgorde van ascendant gingen staan, stonden we een stuk dichter bij elkaar in de buurt.

Daarna hebben we de kwadranten gebruikt om Dromen oogsten nog wat duidelijker uit te leggen. De fasen van dromen, plannen, doen en vieren hebben we in het Transitie Lokaal kunnen voelen. We zochten voor onszelf de plek in de ruimte waar we ons het meeste bevinden. Goed om te ontdekken dat dat niet altijd de plek is waar we het liefste willen zijn.

In tweetallen hebben we gedroedeld om tot de acties te komen vanuit de droomcirkel. Wat is voor jou het mooiste doel om aan te werken binnen Transitie naar Veerkracht? Op welke manier(en) kan je bijdragen om dit te bereiken? Welke randvoorwaarden gelden er voor jou? In de middag hebben we uitgeschreven wat de acties zijn waaraan we gaan werken voor het programma Transitie naar Veerkracht. De dag hebben we afgesloten met een mooie lopende kleisessie met als resultaat een kleikunstwerk van de groep.

Zondag was de dag dat er vooral aandacht nodig was voor het groepsproces. We hebben uitgebreid in groepjes van twee onze Doelen en Bronnen (oefening van Joanna Macy) opgeschreven en teruggegeven. Goede afsluiting met een mooi lied maakte het weekend helemaal compleet!

Reactie van één van de deelnemers: Lieve allemaal… phoeh! Ik ben nog aan het bijkomen van alles.. net als vorige keer was het weekend voor een transitie.. het is echt of ik uit een andere wereld kom en moet weer wennen om thuis te zijn. Zo heerlijk om met jullie allemaal zo verbonden te zijn! Dank ook voor de prachtige foto’s, dikke knuffel

De eerste twee weekenden in 2013 waren te gast in het Transitie Lokaal. Het Transitie Lokaal is een initiatief van Transition Town Tilburg. Zij huren een klaslokaal in een voormalige basisschool aangrenzend aan een aula waar we ook gebruik van kunnen maken. Er zijn faciliteiten voor koffie/thee en om te koken. Het Transitie Lokaal is de ‘binnenruimte’ van Stadshoeve de Tuin. Bij lekker weer kunnen we buiten zitten in de pauzes. Overnachten doen we op de Transition Town-manier: bij TT-ers in hun eigen huis.

Transitie naar Veerkracht weekend -3- op 21, 22 en 23 juni 2013 op het Eibernest

We zijn te gast geweest bij Het Eibersnest in Liessel. Marjan Verhees is de gastvrouw van deze niet-commerciële kampeerplek en permacultuurtuin.
TnV Eibernest Liessel juni 2013 026
Lees hier het verslag

Transitie naar Veerkracht weekend -4- als een laboratorium in Wageningen

Lees hier het verslag

Transitie naar Veerkracht sept Wageningen 022

Weekend workshop Joanna Macy’s Zijn als een boom in Leidschendam

Lees hier Zijn als een boom

Catharina, Cecilia en Wouter

Catharina, Cecilia en Wouter

Transitie naar Veerkracht weekend -5- oktober 2013, Visievorming in Eijsden

Lees hier Visievorming in Eijsden

TnV okt 2013 in Eijsden 039

Transitie naar Veerkracht weekend -6- november/december 2013 in Rotterdam

Lees hier het artikel over Transitie naar Veerkracht in Rotterdam

massage en doorwerken

massage en doorwerken

Transitie Wereld Café in Hilvarenbeek

lees hier over het Transitie Wereld Café

Transitie Wereld Café Hilvarenbeek 010

Jouw veerkracht van het hart – avondworkshop in Roermond

Het verslag over Hart & Zielavond in Roermond op dinsdag 17 december 2013

Hart & Zieldag tijdens het vijfde landelijk Transition Towns Treffen in februari 2014

Catharina de Bruin

Hart en Zieldag

Lees het sfeerverslag over dit weekend met gedicht

Transitie naar Veerkracht dag -7- Valentijnsdag in Wageningen

Transitie naar Veerkracht -8- maart 2014 in Utrecht