Over het ontstaan van Transitie naar Veerkracht


Over het ontstaan van Transitie naar Veerkracht

Een korte inleiding over het ontstaan van Hart en Zielgroep en voortzetting in Transitie naar Veerkracht. De landelijke werkgroep Hart & Ziel is sinds begin 2010 een aantal keer in verschillende samenstelling bij elkaar geweest.

Sinds 2010 hebben verschillende mensen zoals Adri Ros, Jaime, Ina Sabanoglu, Peter Loomans, Marja de Man, Heeltsje, Margot Dopheide,  Jeanine Verhagen, Pelle Berting, Helmut Steeman, Tara Notenbomer, Mara Linnemann, Sofie Bakker, Irma Lamers, Godelieve Engbersen, Dorien Bogerd,  Catharina de Bruin, Lena Huisman, Maria Thomas en wie ik nog vergeten ben zich afgelopen jaren ingezet om op landelijk niveau een groep te vormen voor Hart & Ziel.

Er zijn adressen gewisseld en gehugd.  Mensen die Hart & Ziel … een warm hart toedragen. Er zijn inventarisaties gemaakt en veel daarvan is in de praktijk gebracht.

AdriCatharinaFindhornSmal

In december 2012 hebben Adri Ros en Catharina de Bruin de training Transition 2 Resilience module 1 gevolgd in Findhorn. Doel was een daadkrachtige ‘docentenpool’ te vormen in Nederland en het T2R programma in Nederland op te zetten. Tijdens en na de training in Findhorn hebben Adri en Catharina vertrouwen gekregen om dit daadwerkelijk kunnen realiseren. Mede dankzij de steun van alle TT-ers en kennis en kunde wat er al is in Nederland aanwezig is. Zij willen dat samen doen in een co-creatieproces met een groep krachtige gemotiveerde mensen.

Op het landelijk Transitie Treffen in januari 2013 hebben Catharina en Adri hun eerste workshop gefaciliteerd.

In het voorjaar van 2013 zijn er drie weekenden Transitie naar Veerkracht georganiseerd. In het laatste weekend voor de zomerstop is besloten om door te gaan met nog drie weekenden om deze groep meer basis en verdieping te geven en het programma nog verder uit te werken.  We willen als groep bij elkaar te komen ter inspiratie, kennismaking en verdere onderbouwing van deze basiselementen.

Over de Nederlandse naam Transitie naar Veerkracht kunnen we veel zeggen. Laten we zeggen dat het een werktitel is tot een –de lading dekkende, makkelijk bekkende en vooral Nederlandse – variant hebben gevonden. Heel praktisch is gekozen voor de Nederlandse vertaling van de bron Transition 2 Resilience.

De groep gaat actief toewerken naar een landelijk programma aanbod. Dit is een partnerproject van Transition Town Nederland, daarom wordt het aanbod om lokale groepen te ondersteunen van TT, maar ook andere bloedverwanten.

Team

In 2013 bestaat het team uit vlnr: Helmut Steeman, Cecilia Aguero, Catharina de Bruin, Jeanine Verhagen, Adri Ros, Wouter Extercatte, Janine Vermeulen.

Transitie naar Veerkracht sept Wageningen 022

We zien een nieuwe wereld waarin mensen met plezier en dankbaarheid met de natuur verbonden zijn.