Curriculum Transitie naar Veerkracht

Als bron, aanzet en startpunt is gekozen voor het curriculum van Transition 2 Resilience. Uiteindelijk willen we als Nederlandse Transitie naar Veerkrachtgroep ons eigen curriculum maken, waarbij we de Nederlandse culturele aspecten tot uitdrukking kunnen brengen.

Dit is een opsomming van de belangrijkste methoden en praktische oefeningen waar we mee werken bij Transitie naar veerkracht. Afhankelijk van de context en wat er nodig is, nemen we en mixen we de volgende procesmethoden naast het creatief gebruiken van stimulerende oefeningen zoals dansen, liedjes zingen, gedichten maken en lezen, meditatie, lichaamswerk enzovoort.

Dit curriculum is tevens een greep uit het aanbod aan gereedschappen en handvatten die we als Transitie naar Veerkrachtgroep kunnen aanbieden.

‘As we learn to speak from the heart, we are

Transition Streets (Transition Town Totnes, Engeland, 2009)
Programma ontwikkeld om onze lokale gemeenschappen uit te nodigen – velen van ons zien zichzelf niet echt als ‘groen’ – om duurzamer te leven met het oog op klimaatverandering en eindigheid van grondstoffen. Aan de hand van verschillende transitie onderwerpen, komen buurtgenoten bij elkaar omdat zij mogelijheden zien om zowel hun persoonlijke welzijn als van de omgeving te laten toenemen en ook de lokale economie te versterken.

images

Vier stappen van diepe ecologie

 

Diepe Ecologie (The Work that Reconnects: Joanna Macy)
Het toont onze onderlinge verbondenheid in het web van het leven en ons gezag op te treden namens haar. Het helpt ons aan inzicht, solidariteit en moed om op te treden, ondanks de snel verslechterende omstandigheden van de aarde. Op basis van systeemtheorie, spirituele leringen, en diepe ecologie, worden haar methoden beschreven in Terugkeer naar het leven, het boek Joanna Macy schreef met Molly Young Brown.

 

Open ruimte (Open Space: Harrison Owen)
Open Space Methode is een eenvoudige manier om productieve bijeenkomsten te leiden, voor vijf tot 2000 + mensen, en een krachtige manier om enige vorm van organisatie aan te brengen, in de dagelijkse praktijk en bij buitengewone veranderingen.

 

TnV Eibernest Liessel juni 2013 058

U-theorie van Otto Scharmer in klei

U-theorie (U-process: Otto Scharmer)
De Theorie-U is een methodologie gemaakt voor zeer complexe uitdagingen – om complexe problemen op te lossen of complexe mogelijkheden realiseren. Het is een “sociale technologie” en een proces ontwerppatroon voor het verrichten van de transformatie van de werkelijkheid, binnen en tussen de werelden van bedrijfsleven, regering en maatschappelijke organisaties.

 

Transitie Wereld Café

Wereld café (World Café: Juanita Brown and David Isaacs)
Met zijn conversatie-aanpak is het Wereld Café een innovatieve maar eenvoudige methode voor het hosten van gesprekken over prangende kwesties. Het Wereld Café doet gedurende het proces een beroep op de collectieve intelligentie van elke groep, waardoor mensen hun capaciteiten voor een doeltreffend optreden bij het nastreven van gemeenschappelijke doelen zichtbaar krijgen.

 

verbonden

verbonden met opstellingen

Opstellingen (Systemic Constellations: Bert Hellinger)
Opstellingenwerk biedt een zinvolle manier voor het verhelderen van zowel dringende persoonlijke alsmede professionele- en organisatie-vraagstukken. Deze site biedt een aantal links naar beoefenaars in het Verenigd Koninkrijk en verenigingen over de hele wereld, evenals de initiatiefnemer van deze manier van werken.

 

dromen oogsten

dromen oogsten

Dromen oogsten (Dragon Dreaming: John Croft)
Dragon dreaming is gebaseerd op levende systeemtheorie, ervaringsgerichte diepe ecologie, geweldloze communicatie en Australische Aboriginal spiritualiteit. Dromen Oogsten (vert. Catharina de Bruin) is een uitgebreide procesmethodiek voor dromen, plannen, doen en vieren. Wordt gebruikt voor het opbouwen van uitzinnig succesvolle organisaties en projecten voor de “Grote Ommekeer” van een beschaving op basis van niet-aflatende industriële groei tot een cultuur gebaseerd op ondersteuning en onderhoud van het leven.

levensweb spel

levensweb spel

Levensweb (Analysing Living Systems Exercises: Naresh Giangrande)
Met deze Levensweb oefening kunnen deelnemers de elementen in een systeem en de positieve en negatieve feedback binnen een systeem, gebaseerd op een rollenspel, binnen de groep identificeren. Het herkent de meest in het oog springende eigenschappen van ecosystemen, en laat toe dat contra-intuïtief reacties van dergelijke levende systemen worden onderzocht.

 

permacultuur

permacultuur

Permacultuur (Permaculture Design: Bill Mollinson, David Holmgren and Ro Morrow)
Permacultuur beoogt met zijn principes het creëren van stabiele, productieve systemen die voorzien in de behoeften van de mens. Zo ontstaat een ethiek die de harmonieuze integratie van het land in relatie met zijn inwoners voorstaat. De ecologische processen van planten, dieren, hun voedingsstoffencycli, klimatologische factoren en weercycli zijn allemaal deel van het grote verhaal. Aan de behoeften van menselijke bewoners is voorzien met behulp van bewezen technologieën voor voedsel, energie, onderdak en infrastructuur. Voor het Nederlands taalgebied is Permacultuur Nederland ontwikkeld.

 

De Reis van de Held

De Reis van de Held

De Reis van de Held (The hero’s journey: Joseph Campbell)
Bewust worden van je persoonlijk leiderschap door jouw eigen levensverhaal te tekenen en te vertellen in kleine groepjes. Verhalen en mythologie beschrijven de oorsprong van het leven en zijn universeel over de hele Aarde. Herken wat anderen jou als feedback geven en voel de overeenkomsten tussen alle verschillen.