Zijn als een boom – workshop in Leidschendam

 

Genoeg tijd en genoeg afwisseling. Mooie oefeningen die helpen in de ervaring te komen.  

Goede opbouw; goede hoeveelheid & tempo. Goed stappenplan, goede regie, tevreden deelnemers.

 

Fantastisch programma!

Erg inspirerend!

Duidelijk ingekaderd in vier stappen. Verrassend; je komt jezelf en ander tegen. Een ervaring om in je hart te sluiten.

 

Afwisselend. Veel meer dan ik had verwacht. Fijn ook om zelf veel tijd te kunnen dragen en te geven aan de groep.

Eten is goed. Avondeten was heerlijk + vernieuwend. Groepsgrootte = prettig aantal!

 

Het programma is helder met voldoende pauzes en ruimte.

De oefeningen zijn mooi, duidelijk en verdiepend. Heel erg fijn, hoewel dat ook zeer afhankelijk is van de doelgroep. Voor de één gaat dit te diep, voor de ander niet diep genoeg.

Dit is een selectie uit wat we terug kregen van de deelnemers van de workshop Zijn als een boom. Een heel mooi programma gebaseerd op het Werk van Joanna Macy. Wouter en Cecilia hebben deze workshop verzorgd, met Catharina en Jeanine als ondersteuning. Wouter, Cecilia, Catharina en Jeanine zijn allemaal betrokken bij de Transitie naar Veerkrachtgroep. De vijftien deelnemers hebben verschillende oefeningen gedaan in en rondom een schoolgebouw in Leidschendam.

groepsfoto Zijn als een boom - workshop in Leidschendam

groepsfoto Zijn als een boom – workshop in Leidschendam

Het hele weekend werken we in de heilige ruimte die Cecilia samen met de deelnemers gecreëerd heeft. Vanuit de traditie van de oude inheemse volkeren van de Andes vragen we aanwezigheid van de krachten en krachtdieren. De heilige ruimte kent zeven richtingen. Het is een mooi ritueel en geeft meteen verdieping voor het werken.

Joanna Macy’s Werk van diepe ecologie heeft een hele krachtige opbouw. Het programma is opgebouwd in vier stappen: Gronden in dankbaarheid – Jouw pijn voor de wereld eren – Kijken met andere ogen – Weer op pad gaan. Bij elke stap hebben we een aantal oefeningen gedaan, zowel in tweetallen als in de groep. De waarheidscirkel is bijvoorbeeld een oefening waar we onze pijn transformeren.

Deze weekenden smaken naar meer! Het is fantastisch om hier deel van uit te mogen maken en mee te kunnen doen. Mensen hebben behoefte om zich te verbinden met andere mensen. Wat is er mooier om andere mensen in transitie te ontmoeten en samen een mooi programma te doen en verbinding te maken. Heerlijk om af te sluiten met een klankenbad waarin alle stemmen gehoord mogen worden.

 

de vier stappen

de vier stappen

 

foto’s: Monique Ravensberg

 

Joanna Macy special – workshop diepe ecologie op 28 en 29 september. Doe mee!

workshop deep ecology

Joanna Macy special in Leidschendam, 28 & 29 sept.

Op 28 en 29 september vindt er in Leidschendam een bijzondere tweedaagse workshop plaats als kennismaking met het werk van Joanna Macy. Georganiseerd en verzorgd door Wouter Extercatte en Cecilia Aguero, beiden verbonden aan Transitie naar Veerkracht, een werk- en trainingsgroep voortgekomen uit het Hart & Ziel-werk van Transition Towns Nederland. Bijzonder aan deze workshop is dat Cecilia Aguero verbindingen gaat leggen met de spiritualiteit van de Zuid-Amerikaanse indianen. Cecilia is kunstenaresse afkomstig uit Zuid-Amerika,  en actief in de Spaanstalige Transitie Beweging rond het Deep Ecology en Hart&Ziel werk.

Het werk van Joanna Macy kan in ons land op steeds meer belangstelling rekenen. De Amerikaanse ecofilosofe is nu vierentachtig jaar en kort geleden was ze nog in Europa voor een serie workshops, waaraan Wouter Extercatte een week heeft deelgenomen. The Work that Reconnects (‘Terugkeer naar het Leven‘) is een reeks oefeningen die door Joanna Macy samen met anderen in de loop van dertig jaar werd ontwikkeld binnen grassroots-bewegingen zoals vredes- en milieubeweging. Ze zijn gebaseerd op de systeemtheorie, diepe ecologie, eco-psychologie en verschillende spirituele tradities, met name het boeddhisme.

Jouw kant van de Transitie

Het Hart & Ziel-werk onderstreept binnen Transition Towns het belang van de aandacht voor onze persoonlijke weg. Transitie naar Veerkracht ontwikkelt werkvormen om hier in het dagelijks leven aan te werken. Voor 2014 staan workshops en een begeleidingstraject op het programma gericht op de versterking van de persoonlijke capaciteiten van veranderaars. Het gaat erom de deelnemers uit te rusten met vaardigheden die hun in staat stellen om samen toekomstvisies te verbeelden en te realiseren, om het gevoel van gemeenschap te verdiepen en een ondersteunend netwerk te bouwen voor de transitie naar meer lokale en persoonlijke veerkracht.

Transitie naar Veerkracht April 2013

Bedoeld om ons handelen voor een sociale en ecologische wereld een kader te geven en een verdieping. Grote kans dat als we allen maar blijven reageren op dingen buiten ons die ons niet bevallen, dat we vroeg of laat uitgeput, afgestompt of cynisch zullen worden. Velen kennen het gevoel dat als we met een project starten, het lijkt alsof we bijna verliefd zijn op elkaar en op het project.

Na een tijd gaat dat gevoel voorbij, ontstaan er spanningen, haken mensen af, al dan niet boos of teleurgesteld. Hoe voorkom je nu dat mensen afhaken of overwerkt raken? En in plaats daarvan plezier hebben en houden en in staat zijn om zichzelf en anderen naar een hoger plan te tillen? Hoe kunnen we als krijgers voor een betere wereld vitaal en vastberaden blijven?

Her-verbinding met het levensweb

Het is gebleken dat, als we de pijn durven toelaten die de natuur en het leven op aarde wordt aangedaan, we in contact komen met een laag in ons die ten diepste verbonden is met het levensweb. Door de pijn en het verdriet in onszelf te helen, helen we ook de aarde en wordt ons handelen krachtiger, effectiever en leuker. Het werk van Joanna Macy leidt ons daar op een veilige en bewustmakende wijze doorheen.

Van oudsher hebben inheemse volkeren zich laten leiden door de observatie van de natuur en de kosmos. Ze zijn erin geslaagd hun bestaan in overeenstemming ermee te organiseren zodanig dat een harmonieuze  co-existentie met het geheel is ontstaan. Deze kennis kan ons als westerlingen van dienst zijn om het contact met onze oorsprong en de fundamentele basis van wat het leven ondersteunt, te herstellen.

Deelname op basis van wat het je waard is

Wil je graag deelnemen aan deze workshop in Leidschendam? Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees welkom. Neem voor aanmelding, vragen of opmerkingen contact met ons op via transitieveerkracht@gmail.com.