Transition Towns’ landelijk treffen met workshop HET KAN ANDERS

Kijk hier het filmpje

2001-01-05 19.51.19

Transitie naar Veerkracht verzorgde een workshop over suiker. Dit is een heel klein onderdeel uit de jaartraining. Eveline sorteerde op aanwijzing van de deelnemers verschillende benamingen voor suiker. Daarna liet Peter een aantal suikerhoudende producten op een rij zetten. Catharina gaf een korte inleiding in de permacultuur ethische principes. Als voorbeeld van een andere manier om voedingsmiddelen in te delen.

2001-01-05 19.47.48 2001-01-05 19.48.02 2001-01-05 19.47.32 2001-01-05 19.47.21 waar zit nu het meeste suiker in

Deze keer was het jaarlijks landelijk Transition Towns Treffen in Den Haag uitgenodigd om daar neer te strijken. In het gebouw van coöperatieve samenwerkende bedrijfjes was het thema Samen EigenWijzer. Leuk om veel oude bekenden uit het transitiewerkveld weer te ontmoeten en bij te praten. Leuk ook om veel jongeren uit de steden te zien die elkaar weten te vinden om de transitie te verspreiden in praktische uitvoeringen. Denk aan kleding pimpen, kleding ruilen, zaden ruilen, eetbare wilde planten plukken, repaircafés, samen lokaal eten, buurttuinprojecten, sociaal ondernemen, nieuwe woon-werkvormen en nog veel meer. In 2013 heeft de Duurzame Doorbraak plaatsgevonden en het is hoopvol om te ontdekken hoeveel mensen met plezier en motivatie elke dag geïnspireerd zijn om dit gedachtegoed verder vorm te geven en te willen delen.

zeven transitiepunten

 

Samen EigenWijzer door Francien van den Berg

Waar wordt je blij van?

Velen hadden ‘s morgens in alle vroegte hun huis al verlaten om op tijd voor de officiële opening in Den Haag te zijn. Van deelnemers van het eerste uur tot mensen die net ontdekt hadden dat er een Transition Towns-beweging bestaat. Terwijl sommigen nog binnendruppelden stonden anderen al soepeltjes te bewegen in een workshop Chi Kung. Na een korte introductie over het hoe en waarom van het weekeinde werden de deelnemers uitgenodigd te vertellen waarom ze aangesloten waren bij Transition Towns en waar ze blij van werden in hun projecten. We konden dus genieten van allemaal positieve ervaringen, waardoor de stemming er meteen goed in zat. De verhalen werden door Theatrewise ter plekke vertaald in korte, rake toneelstukjes.
150228 Transition TownsVerbinden wordt veel genoemd als positief punt van Transition Towns. De initiatieven verbinden mensen, scholen, gemeente en bedrijven. Uit de verhalen blijkt dat eigenlijk alle mensen graag samen willen werken. Je krijgt er energie van en de gemeenschap wordt hechter. Door deel te nemen aan verschillende projecten krijg je meer verbanden in een gemeenschap, daardoor maak je vaker een praatje met andere buurtbewoners en voel je je deel van een groter geheel.

Een mooi voorbeeld komt uit De Bilt. Vanuit een repaircafé en buurtmoestuinen ontstond kruisbestuiving: de mensen van de moestuin lenen hun materialen via Peerby van buurtgenoten en voor reparaties gaan ze naar het repaircafé. Op hun beurt komen de mensen van het repaircafé helpen bij de werkzaamheden in de moestuinen. Ze herkennen elkaar op straat en er ontstaat ook contact buiten de gemeenschappelijke activiteiten. En daar is dan plotseling die veerkrachtige gemeenschap.

Ook uit Deventer komt een mooi verhaal. TT Deventer wilde een bijenlint door de stad creëren. Ze wonnen met dat plan de Groene Inspiratieprijs. Van het prijzengeld werd 100 kilo bijenbloemenzaad gekocht, dat met veel hulp in zakjes verdeeld werd. Er kwam een uitnodiging van de gemeente om eens te praten, even werd nog gevreesd dat de mooie plannen gedwarsboomd zouden worden. Het tegendeel bleek waar. De gemeente verleende juist alle medewerking, keek welke gebieden opgenomen konden worden in het lint en waar het maaibeleid geëxtensiveerd kon worden. Het hoofd van de betreffende afdeling heeft inmiddels zelfs een cursus permacultuur afgerond. Zo zie je maar dat wat begint met een mooi plannetje tot onverwachte resultaten kan leiden!

Een verleidelijk verhaal
Een gemeenteambtenaar verleiden is nog tot daar aan toe, maar hoe verleid je de grote massa? De centrale vraag van het weekeinde was dan ook:”Hoe kan TT Nederland zich beter laten horen”. Duurzaamheid krijgt de laatste jaren bij steeds meer mensen bekendheid en ook in het bedrijfsleven en bij de overheid heeft het een plek op de agenda gekregen. Transistion Towns is bij velen nog onbekend terwijl het veel heldere, toepasbare oplossingen biedt voor de problemen waar we vroeger of later mee te maken zullen krijgen. Problemen die iedereen zullen raken. Voor echte verandering en brede invoering van alternatieven heb je massa nodig en dus zullen we manieren moeten vinden om meer mensen te bereiken.
De videoboodschap van Rob Hopkins sloot hier heel mooi op aan. Hij benadrukte dat de manier waarop je je presenteert van groot belang is. Door de verhalen die jij vertelt verandert bij de toehoorder het beeld van wat kan en wat “normaal”is. Ook noemde hij de mogelijkheid van onverwachte verbindingen; bijvoorbeeld het gebruik van een lokale munt in een rugbystadion. Door zo’n verbinding bereik je een groep die anders niet zo snel met duurzaamheid in aanraking komt.

150228 JayOké, een brede beweging dus. De presentatie van Jay Navarro Oviedo maakt duidelijk hoe een beweging ontstaat, hoe een kantelpunt werkt en wat het belang is van leiders en volgers. Wij zijn de koplopers en kunnen een nieuwe werkelijkheid creëren. Een werkelijkheid waarin andere waarden centraal staan en waarin technologie in dienst staat van duurzaamheid. Het is belangrijk dat we de boodschap vrolijk en hoopvol verpakken, zodat mensen denken: hé, daar wil ik bij horen. Ook kunnen wij er zo goed mogelijk aan bijdragen dat alles klaar staat om bijvoorbeeld energie op te wekken en voedsel te verbouwen voor als het echt moeilijk wordt.

Er is al een aantal ideeën om de beweging te versterken. Het instellen van regiocontactpersonen als aanspreekpunt, waarmee je ook duidelijk kunt maken dat Transition Towns niet een klein clubje is, maar een heel netwerk. Het uitdragen van de ideeën van TT via “transitionstreet”, een project waarbij buurtbewoners samen aan de slag gaan om hun voetafdruk te verkleinen. Ook het samenwerken met andere clubs in aanloop naar de klimaattop van 2015 is een mogelijkheid om onze bereik te vergroten.

Het manifest
150228 Het ManifestOm TT een duidelijk gezicht te geven gingen we aan de slag met het opstellen van een manifest. Waar staat Transition Towns Nederland voor en wat willen we dat er veranderd is in 2020? En hoe zetten we dat om in een heldere, optimistische en toepasbare boodschap, waarmee je een zo groot mogelijk publiek kunt bereiken?
Aan de hand van een aantal deelgebieden werd er in groepjes gebrainstormd over hoe de toekomst er uit zou moeten zien. Op grote vellen werden alle ideeën en dwarsverbanden uitgewerkt. Aan de gespreksleiders vervolgens de schone taak om alle input op hun onderwerp in één zin te vangen. En dan blijken er heel lange zinnen mogelijk te zijn….
Op basis van alle input stelde een kleine groep een kort en krachtig manifest samen.

Eten, dansen, slapen, yoga
150228 SkelectiefHet hele weekeinde werd het eten, heel toepasselijk, verzorgd door het lokale Haagse transitieproject Lekkernassûh. Zij kookten voor alle aanwezigen heerlijk eten met lokale producten. Er waren veel meer mensen gekomen dan verwacht, maar Transition Town gaat over veerkracht en aanpassen, dus dat werd heel soepel opgelost. Na de afwas gingen de stoelen aan de kant en werd er gedanst op live muziek van Skelectief. Nog later was er disco, maar toen zat ik al in de trein op weg naar mijn bedje.
Zo kon ik helemaal fris beginnen aan dag twee. Vroege vogels konden de dag beginnen met yoga voor luie mensen, net als workshop Chi Kung verzorgd door het Love IT (interne transitie) team van Den Haag!

Open Space
In de ochtend was er een open space bijeenkomst. Wie wilde kon een vraag of onderwerp op een groot bord schrijven en vervolgens kon iedereen hier in drie rondes over meedenken. Het was mooi dat hier ook weer veel communicatietips uit voort kwamen. Je kunt je natuurlijk laten zien door dat wat je doet, door concrete acties dus. Maar ook door slimme combinaties te zoeken met bijvoorbeeld een yoga- of meditatieclub. Je kunt aanhaken bij landelijke actiedagen en zo zorgen dat je in de pers komt en je kunt circulaire-economie projecten inzetten om meer naamsbekendheid te krijgen en ook om middelen te genereren. En door de besluitvorming via het consent bouw je een stabiele organisatie op waarmee je goed voor de dag kunt komen.

(On)begrensde transitie?
150228 TT Treffen2Na een aantal pitches over projecten in het land was er tijdens de lunch tijd om elkaar je beste huis-, tuin- en keukentips te geven. Dit leverde mooie discussies op, want al snel blijkt voor iedereen de grens van wat haalbaar is of van welke offers je bereid bent te maken ergens anders te liggen. Mag je bijvoorbeeld vliegen als je voor de rest goed bezig bent of is vliegen sowieso een no go? Tja, waar ligt jouw transitiegrens?

Workshop lokale munt
‘s Middags konden we kiezen uit verschillende workshops. De workshop van Fedde, die 7 jaar in de ontwikkelingshulp gewerkt heeft, ging over het feit dat wij hier nog heel wat ontwikkelingshulp kunnen gebruiken op het gebied van duurzaam landbeheer, kringlopen en het ecotoilet.
Transitie naar Veerkracht is een uitgebreide transitiecursus en de drie trainers gaven vanmiddag een workshop over suiker in onze voeding. Gerben Nap van de stichting Stro gaf een workshop over een ander soort geld. Het doel van Stro op korte termijn is duurzame, lokale economieën te bouwen. Op lange termijn willen ze wereldwijd een ander geldsysteem.

150228 Workshop Een ander soort geldIk volgde de workshop van Stro. Gerben legde duidelijk uit hoe het andere geldsysteem werkt, hoe je het invoert en wat de voordelen zijn. En dat waren er nogal wat. Geld blijft veel langer in de lokale economie en sijpelt niet weg naar bijvoorbeeld de aandeelhouders van een grote supermarkt. Met het systeem van Stro word je gestimuleerd geld dat je krijgt ook snel weer uit te geven, van oppotten wordt het alleen maar minder waard. Hierdoor hoeven mensen ook niet op hun geld te wachten, want hoe sneller je je rekening betaalt, hoe beter het ook voor jezelf is. Het is voor kleine ondernemers makkelijker om krediet te krijgen en een klein percentage van het lokale geld komt ten goede aan de gemeenschap.
Minstens zo belangrijk is dat een lokaal systeem de groeidwang wegneemt en geld uit de greep van de financiële sector haalt. Geld krijgt zo weer de functie van smeermiddel. De financiële sector is zo groot en complex dat je die niet van bovenaf wereldwijd kunt veranderen. Is het dan helemaal onmogelijk? Het kan heel goed, legt Gerben uit; als je van onderop begint, dan wordt de sector vanzelf met een veranderde realiteit geconfronteerd.

Samen komen we er wel
De dag werd afgesloten in een grote kring. Iedereen werd uitgenodigd om te vertellen wat ze vanaf morgen anders zouden gaan doen. Afgaand op de reacties gaat er heel wat gebeuren!
Tot nu toe transitiede ik er lustig in mijn eentje op los en ik vond het hartstikke leuk twee dagen lang ondergedompeld te worden in een hele Transitiewereld. Mijn complimenten voor en dank aan het Haagse en het landelijke team voor dit inspirerende weekeinde. Volgens mij gingen alle deelnemers helemaal opgeladen, met goede ideeën en goede moed naar huis.
Jacob uit de Zaanstreek had op basis van het weekeinde een gedicht gemaakt dat hij tot slot voordroeg. Alles kwam erin terug en deze twee regels vatten het heel mooi samen:

Met hoofd en hart en hand in hand
geven we zelf wel vorm aan het beloofde land

150228 TT Treffen
©Francien van den Berg / www.degroenewelvaart.nl

 

ttt15 ttt15  001 ttt15 0004 ttt15 003 ttt15 002

 

 

Hart en Zieldag op het vijfde landelijk Transition Town Treffen in Deventer

Avaluna2

David van TT Boxtel heeft een Nieuw verhaal voor de aarde               foto: Avaluna

 

Wat een geweldig feest was het Transition Towns Treffen en de Hart & Zieldag. Ik heb enorm genoten. Helemaal neer kunnen zetten wat ik en velen met mij voor ogen hadden. Een heel mooi uitgebalanceerd, evenwichtig programma op zondag met veel ruimte ertussen om bij te tanken. Fijn dat het zo begrensd en veilig werd ervaren, ook de teasers werden goed ontvangen. Iedereen was bereidwillig en heeft zijn beste kanten en talenten ten toon gespreid. Dit was het beste Treffen tot nu toe! Deze keer ging ik niet helemaal kapot naar huis, maar bruisend van energie en het heeft nog wel flink doorgewerkt. Nieuw woord van het weekend: uitpoweren = uit het rijtje evaluatie – terugblik – nagenieten – feedback – check out – afronding – afsluiten.

 

 

TRANSITION TOWN TREFFEN. 2 FEBRUARI 2014. Verslag van Jacob Spaander

WE KOMEN ER WEL!

De tweede dag van het Transition Town Treffen in de Groene Golf heeft een hele andere sfeer. Hart en ziel komt nu aan bod. Even zingt er een oude Nederpopklassieker door mijn  hoofd die zowel op vandaag als gisteren, toen het over geld ging, slaat.  ‘Doe het en voor geld, en voor de show, maar doe het, doe alles wat je doet met hart en ziel.’

Goed, we doen het niet voor de show en al helemaal niet voor het geld, maar dat van hart en  ziel klopt tenminste wel helemaal. Dat zal deze dag wel duidelijk maken.

De sfeer is anders en we hebben ook nog eens een dagvoorzitter in de persoon van Harry  Smits die belooft zijn rol als tijdshandhaver serieus te nemen. Ook brengt hij even Pete Seeger  in memoriam, die onlangs op 94 jarige leeftijd is overleden. Vooral bekend als schrijver  van het lied van de (Amerikaanse) protestbeweging in de vroege jaren zestig; we shall overcome. Maar hij was ook een milieuactivist en een sociale aandrijver. En in dat opzicht stond hij aan de wieg van de veranderingen in ons bewustzijn over het soort zaken waarvan wij nu de fakkeldragers zijn.

Catharina de Bruin van ‘Transitie naar veerkracht’ die deze dag organiseert, maakt een mooie voorzet door zich af te vragen wat ons onderscheidt. En misschien is dat wel juist dit hart en zielsaspect, de transitie bewust maken. We zijn het protesteren voorbij, wij dragen nieuwe manieren van samenleven aan. We willen dat wij allemaal er komen.

Wouter Extercatte legt uit wie ‘Transitie naar veerkracht’, zeg maar de hart en zielgroepvan TT Nederland, zijn. Het is een netwerk van trainers en begeleiders die werken aan de binnenkant van de transitie. Ja, geld was wel erg buitenkant wat dat betreft. Hoewel de manier waarop je daarmee omgaat juist weer veel zegt over je eigen binnenkant. Waar ligt de grens? Misschien wel nergens.

Transitie naar Veerkracht houdt zich vooral bezig met de culturele en sociale aspecten  van duurzaamheid. Volgens een model dat het wiel van Gaia heet zijn er nog twee andere  aspecten, namelijk economie en ecologie. Deze twee, en dan met name de eerste ervan kwam gisteren aan bod. Vandaag dus de bovenkant van dat wiel, de binnenkant dus. Ik waarschuw  de lezer alvast, op deze dag komen er veel modellen langs, vooral kruizen en cirkels, dus het wiel van Gaia is slechts een klein voorproefje.

Transitie naar Veerkracht probeert inzicht te geven in verschillende vragen zoals: hoe ga je om met conflicten en hoe gebruik je deze om te groeien, hoe creëer je een gemeenschappelijke visie, hoe geef je vorm aan leiderschap en hoe neem je besluiten die gedragen worden door mensen met veel verschillende achtergronden? Maar het gaat er ook om onze relatie met de natuur te verdiepen en de gezondheid van onszelf en de systemen waar wij deel van uit maken te verbeteren. En vandaag hopen ze ons hier iets van mee te geven wat hen, dat kan ik op de voorhand al zeggen, goed gelukt is.

Fred Jan van ecodorp Bergen vertelt in het kort iets over het belang van verbinding maken  met elkaar om een doel te verwezenlijken. In Bergen was een groot stuk land van 15 hectare te koop. Een gewezen vliegveld dat vervuild is. Zij willen daar een ecodorp bouwen. Er kwamen veel mensen op dat idee af, dus ze gingen eerst op zoek naar hetgeen hen verbond.

Vooral door aan de ander te vragen; wie ben jij? Van daaruit kregen ze inderdaad veelmeer een verbonden gevoel. Uiteindelijk moesten ze een bod doen en iemand vertelde naar aanleiding van een droom die hij had gehad dat ze 123.456 euro moesten bieden, hetgeen ze gedaan hadden. Op de één of andere manier vielen alle andere bieders, allemaal projectontwikkelaars, af en bleef hun bod over. En dat was hoog genoeg om geaccepteerd te worden. Er werd een horoscoop getrokken om de juiste dag en tijdstip voor het tekenenvan de koopakte te bepalen en aldus geschiedde… En ze kregen zelfs de notaris zover om de horoscoop voor te lezen. Wees dus voorzichtig met wat je droomt… het kan uitkomen!

Na een korte uitleg over het programma van vandaag doet iemand de suggestie om ‘we shall overcome’ te zingen, wat in goede aarde valt. Het maakt de verbinding die wij vandaag met elkaar hebben meteen een stukje meer voelbaar. We komen er wel!

Kees Voorberg foto: Avaluna

Kees Voorberg
foto: Avaluna

HET VERHAAL VAN JOE.

Ik schuif aan bij de workshop ‘nu doen wat nu nodig is’ door Kees Voorberg. Hij is dialoogbegeleider en zelfs dialoogbegeleideropleider. Kees begint met het verhaal van Joe. Hoewel hij wellicht ook een andere naam had. Joe groeide op in een reservaat van nativeAmericans. Op zijn zesde verjaardag scheidde zijn ouders en ging hij met zijn moeder ergens anders wonen. Rond zijn twintigste begonnen zijn wortels aan hem te trekken en hij ging weer in het reservaat wonen, bij zijn grootvader. Op een dag werd hij door zijn opa uitgenodigd om de Council of Elders bij te wonen. Ze moesten een beslissing nemen of ze een bepaald gedeelte van hun land zouden ruilen omdat daar olie was gevonden. Joe ging mee. Iedereen van de stam was aanwezig. Ze begonnen met een ritueel om de raadsbijeenkomst te openen en daarna volgde er eerst een lange stilte.

De Oudste haalde een talking stick tevoorschijn  en was weer stil. Vanuit de stilte begon hij een verhaal te vertellen dat Joe nog kon uit zijn jeugd. Nadat het verhaal klaar was gaf hij de stok door en was het weer stil. Na een tijdje begon de volgende een verhaal te vertellen en zo ging het door. Elke keer weer een stilte, gevolgd door een verhaal of een lied, gevolgd door een stilte. En dat uren lang totdat iedereen aan de beurt was geweest. Joe vond het fascinerend maar vroeg zich af wanneer men echt zou beginnen met praten over welke beslissing genomen moest worden.

Toen de stok bij de Oudste terug gekomen was verwachte hij min of meer de volgende ronde. Maar in stilte borg de Oudste zijn stok weer op en volgde er een ritueel om weer af te sluiten. Als Joe met zijn  grootvader achteraf naar huis loopt vraagt hij waarom niemand over de te nemen beslissing heeft gesproken. Grootvader lacht en zegt; ‘We hebben een beslissing genomen. We doen het niet.’ Joe is verbaasd. ‘Dat heb ik niemand horen zeggen?’ Weer lacht zijn Opa. ‘Dat komt omdat je alleen naar de woorden hebt geluisterd, niet naar de stiltes.’ Het verhaal van Joe, of hoe hij ook heette. Oftewel, hoe Indianen een gemeenschap vormen.

Na dit onderhoudende verhaal volgt er uitleg over een dialoogmodel (ik had je  gewaarschuwd!). Het is een cirkel met vier punten. Bovenaan staat vertrouwen. Onderaan focus of intentie. Deze as gaat vooral over commitment. Links zien we staan; de moed om je eigen waarheid te spreken, en links vinden we; wil om los te laten en te luisteren. Deze horizontale as gaat vooral om openheid. Misschien toont dit model wel een waarheid aan die onze indianen al helemaal begrepen. Of zoals Kees het zegt: ‘Zij hebben honderden jaren geoefend.’

Een tweede tekening toont een soort gestileerde bloem met gele bloemblaadjes. Wij hebben de neiging om ons eerst met z’n allen op het gemeenschappelijke doel te richten en dan is dat ook wat ons bindt. Als het doel tegenvalt of helemaal wegvalt, valt de verbinding ook tegen of weg. Daarom moet je eerst als het ware in de bloemblaadjes kruipen om er achter te komen waarom het doel voor jou belangrijk is. Als je vervolgens van daaruit de verbinding kan maken is deze gebaseerd op menselijkheid, in plaats van een daar buiten gelegen doel.

Voorwaarde is wel dat het veilig is om dit stukje menselijkheid te delen met de groep. En je moet aandacht blijven geven aan die bloemblaadjes, oftewel die menselijke inbreng. Manieren om die veiligheid te creëren kunnen zijn dat je gebruik maakt van een talking stick, dat je goede afspraken maakt, bijvoorbeeld dat alles wat er in de groep gezegd wordt ook binnen de groep blijft. Je kunt ook zelf beginnen met je open te stellen zodat de anderen merken dat dit een omgeving is waar dat kan.

Een andere methode is om in het midden te spreken. Zo blijf je meer bij jezelf. Vergelijk het met die stilte die de Indianen in acht nemen, ook een manier om iemand het gevoel te geven dat hij alle ruimte en tijd heeft om eerst zijn eigen waarheid te vinden.

ACH, DIE EERSTE VERLIEFDHEID…

Kees Voorberg heeft nog een derde model voor ons in petto, en ik ontkom er niet aan om hem  hier af te beelden.

 Dit model is vooral bedoeld om inzicht te geven in hoe de dynamiek binnen een  groep werkt. Links van de verticale lijn,  de wij-velden, gaat vooral om wat de groep wil. Rechts van de lijn gaat het meer om wat jouw plaats daarbinnen is, dus eigenlijk om wat jij wil. De eerste velden onder de horizontale lijn gaan vooral om praktische dingen zoals wat de volgende stap is. Boven de lijn gaat het om wat ons werkelijk beweegt.

Elke groep begint in het eerste wij-veld. En dat is een fijn veld. Hier heb je elkaar gevonden. Sommige noemen deze fase een pseudo-community, anderen vergelijken en met de eerste  verliefdheid. Je bent vooral blij met elkaar. Maar toch ontbreekt er nog iets. Misschien heb je het gevoel dat je niet helemaal jezelf kunt zijn, misschien gaan dingen net even anders dan je had verwacht. En wellicht dat het gedrag van bepaalde mensen je tegen gaat staan.

Dat zorgt ervoor dat je in het tweede veld terechtkomt. Het eerste ik-veld. Hier gaat men moeilijk doen. Als iedereen eerst de plannen goed wil krijgen ga jij roepen dat wij in actie moeten komen. Als iedereen snel wil beginnen wil jij vast houden aan de overlegfase. Of misschien roep je wel heel erg hard dat niemand naar de ander luistert. Op dit veld worden de tegenstellingen duidelijk. Zeg maar, de bloemblaadjes van dat eerdere model gaan zich roeren. Tegenstellingen worden hier uitgeleefd. Het is een belangrijke fase, maar minder fijn. Vaak wil de groep het gevoel van het eerste veld weer terug zien te krijgen en bewegen zij zich weer daarheen. En dat gaat een tijdje goed, tot de tegenstellingen weer zichtbaar worden, de onuitgesproken irritaties zich laten voelen en je eigen motivatie in het gedrang komt. Sommige groepen kunnen jaren schuiven van veld 1 naar veld 2 en weer terug. Dit is ook een  fase waarbij soms mensen uit de groep stappen. Meestal om op zoek te gaan naar een nieuwe groep, een nieuwe verliefdheid. Soms werkt dat voor de groep wel fijn omdat ze daardoor weer zelf terug in het oorspronkelijke wij-gevoel komen. Tot de volgende de kont tegen de krib gaat gooien.

Wat nodig is om naar veld of fase drie te gaan is meer reflectie en diepgang. De vraag waarom bepaalde zaken zo belangrijk voor jou zijn. Veld drie is meestal een emotioneel gebeuren. Hier moet je onderzoeken wat je zelf kunt veranderen. Want het veranderd nooit zolang je verwacht dat de ander veranderd. Maar ieder moet zelf kiezen om naar dit derde veld te bewegen. Dwang helpt niet, grote kans dat ze dan in dit veld gaan muiten en uitroepen dat het wel een therapiegroep lijkt. In werkelijkheid zitten ze dan nog in veld twee en zijn ze nog niet klaar om naar fase drie te gaan.

In deze fase ben je ook meer bezig met de innerlijke kant van de groepsdynamiek en kan aanvoelen als een impasse, terwijl er juist heel veel gebeurd. Maar dit is ook het punt dat je je werkelijk kunt gaan verbinden aan de groep. We hebben heel lang het idee gehad dat wij met anderen kunnen samenwerken op een laag pitje en dat het niet persoonlijk hoeft te worden. Maar in de grond van de zaak is elke samenwerking een persoonlijk gebeuren. Jij verbindt je met een ander voor een gezamenlijk doel. Als de groep zich door fase drie heen ‘worstelt’ komt men uiteindelijk terecht in het vierde veld. Daar ontstaat een minder georganiseerde samenwerking die veel beter werkt en lekker gaat lopen. Opeens is de liefde er weer.

Deze fase stopt organisch terug in organisatie. Je kunt elkaar met vreugde verdragen. En als nu iemand iets doet waar jij je in veld twee aan ergerde en als een onoverkomelijk probleem zag, denk je nu eerder; ja, zo is hij of zij.  Eind goed, al goed, zou je denken. Maar de waarheid is dat als je dit gevoel en deze vorm probeert vast te houden of vast te leggen kom je weer in veld 1 terecht en begint het hele proces van voren af aan. Één troost, je gaat dan meestal sneller door alle velden heen omdat je dit soort zaken eerder herkent en omdat je met elkaar al gegroeid bent. Je kunt denken dat je dus steeds in hetzelfde kringetje rondloopt maar in werkelijkheid moet je deze beweging zien als een opbouwende spiraal.

Kees Voorberg had dit model op de grond gemaakt als een soort plattegrond en tijdens dit verhaal wandelde hij door de velden heen. Dit maakte zijn voordracht erg levendig, maar er was ook veel herkenning bij de mensen. Of je van modellen houdt of niet, deze geeft veel inzicht in groepsdynamiek en ik denk dat elke groep binnen Transition Town, maar natuurlijk ook daarbuiten, zeer gebaat is bij het kijken naar henzelf tegen de achtergrond van deze dynamiek. Als hij groepen begeleidt maakt Kees vaak een groot kruis op de grond en vraagt de mensen op het veld te gaan waarvan ze denken dat hun groep is. Deze simpele opdracht is volgens mij voldoende om inzicht te krijgen hoe de dynamiek werkelijk is. Veel succes!

MET ANDERE HANDEN VOELEN.

De volgende deelsessie waar ik bij ben werkt niet met modellen. Of je moet de cirkel waarin we beginnen ook zien als een model. Catharina de Bruin en Jeanine Verhagen nemen ons mee op een evolutionaire reis. Maar eerst komen alle aanwezigen bijeen in de Grote zaal om in kleine groepjes te dansen. De cd-speler heeft weinig volume maar gelukkig pakt iemand een djembé ter hand om de dansers op te zwepen. In elk groepje moet steeds één iemand naar het midden gaan en een beweging voor doen, de anderen volgen. Het wordt een heerlijke, dolle boel. Goed warm gelopen voor de volgende deelsessie dus. Deze heet; kijken met andere ogen, maar kan net zo goed ‘voelen met andere handen’ geheten hebben. En daarvoor moeten wij eerst op reis. Op die evolutionaire reis. Eerst lopen wij rond en vooral door elkaar heen.

Het verhaal begint bij hoe wij ons nu meestal door de maatschappij en deze wereld bewegen. Er wordt ons gevraagd langzamer te lopen en om uiteindelijk onze ogen dicht te doen. Vreemd genoeg loop ik tegen niemand op. Maar dan wordt ons gevraagd meer naar het midden toe te komen totdat je iemand raakt. Zonder je ogen te openen pak je elkaars handen en gaat die ontdekken. De stem van Catharina neemt ons mee naar het allereerste begin van de evolutie, toen deze handen nog vinnen waren.  En we zien welke ontwikkeling deze handen hebben doorgemaakt, wat ze allemaal kunnen en hoe wonderlijk ze zijn. Het is bijzonder om op die manier handen te voelen. En ook om zelf ‘betast’ te worden. Het mooie van deze reis is dat je op de één of andere manier heel bewust wordt van hoe wonderlijk en bijzonder handen zijn en dat die ook werkelijk alles kunnen maken. Zonder handen kunnen we geen voedsel verbouwen, zelfs niet plukken. Tenzij je heel lenig bent met je voeten. Maar we kunnen ook niets maken, geen verslagen typen en noem maar op. Zonder handen geen economie.

Na de reis gaan we in groepjes van vier onze ervaringen delen. Iedereen om beurten. Er wordt vooral veel met handen gepraat. De afsluiting gebeurt weer in het ‘cirkelmodel’. We maken de cirkel zo klein dat we schouder aan schouder staan. Het voorstel om samen geluid te maken wordt op verzoek van één van de deelnemers veranderd in het zingen van een lied dat ‘Heal the world’ heet. Op de eerste dag van het TT Treffen hoorde ik iemand zeggen dat ze dit lied niet meer uit haar hoofd kreeg. Ik dacht toen nog aan Michael Jackson. Maar ik was blij verrast dat dit toch een ander lied was.

‘We are healing the World. One heart at a time. One by one, everyone starts to remember, we are healing the world…’ Het kan zijn dat ik, ook al hebben wij het een paar keer gezongen, de tekst niet helemaal goed heb, maar ik begrijp nu wel de opmerking van die deelneemster die het niet uit haar hoofd kon krijgen. Spontaan veranderd het lied alsnog in het maken van geluid. Verbinden door klank, schouder aan schouder, met meer bewustzijn in je handen als daarvoor. Er valt niet veel meer te zeggen.

DE DRAKEN DROMEN.

Tussen deze en de volgende sessie door roept de dagvoorzitter, die zich inderdaad ontpopt als een prima tijdshandhaver, ons weer op om samen te komen in de grote zaal. Dit keer vormen we een cirkel en draaien ons naar rechts. We gaan het hoofd en de rug van de ander een klimaatbehandeling geven. Een massage van wind, zachte regen, harde regen en dan terug naar het begin. Het levert voor iedereen een heerlijke massage op. En daarna is het alweer tijd voor het volgende onderdeel.

De keuze voor een bepaalde sessie hangt van veel factoren af. Soms is dit het enthousiasme van degene die er over verteld, soms is het juist het onderwerp wat jou aanspreekt. Voor de laatste deelsessie werd mijn keuze volledig bepaald door de titel. Dragon Dreaming, door Monique Wijn en Wouter Extercatte. Ik was meteen verkocht. Dragon Dreaming is een manier om je dromen uit te laten komen. John Croft, een Australiër die vooral als milieuactivist actief was, het soort dat zich aan bomen vastketent heeft deze vorm ontwikkelt.

Hierbij combineert hij een aantal methoden, waaronder technieken die de Aboriginals gebruiken. Deze oorspronkelijke bewoners van Australië beschouwen dromen als een deel van je ziel. Als je je dromen verliest raak je ook een deel van je ziel kwijt. En ze zullen het ongetwijfeld met John Croft eens zijn dat de enige uitweg uit de problemen in deze wereld is dat iedereen zich vanuit zijn en haar hart weer opnieuw verbindt met deze wereld. Maar dus ook jouw dromen delen. In feite hetzelfde. En misschien wel een collectieve droom voeden.

Dromen die ook weer dienstbaar zijn aan de heling van de aarde. Leven vanuit je hart is een constante stroom van heling. Voor jezelf, voor de ander en voor de Aarde. En ook deze workshop levert weer een model op! Een verticale lijn begint bovenaan met theorie en eindigt onderaan in praktijk. De horizontale lijn begint rechts bij het individuen eindigt links bij de groep, of de wereld. De meeste plannen beginnen bij het individu. Meestal zijn het de dromen en de bezieling van één persoon die dingen in beweging zet, ook bij anderen. Maar tijdens het realiseren ervan verschuift de energie van het individu naar de groep of de wereld. Dat geldt ook voor de verticale lijn. In eerste instantie hangt het allemaal in de lucht. Het is nog theorie, een gedachte, een droom.

Ook hier verschuift de energie langzaam naar de praktijk of de realisatie. Iemand uit de zaal oppert dat er in eerste instantie niet theorie moet staan, maar het hart, waar de dingen zich vormen. Monique geeft aan dat het hart juist bij het individu hoort. Zijn of haar droom, plan, wens wordt gevoed door het hart.  Om mensen warm te krijgen voor je droom moet je ze er over vertellen, maar als je alleen maar vertelt kunnen mensen afhaken. Je moet ze ook echt raken, je moet je droom over kunnen brengen. Als je voor een groep moet spreken is het handig om werkelijk te kunnen inspireren en dat je vanuit je hart spreekt en niet vanuit je hoofd. Je zou kunnen zeggen dat de plek waaruit je spreekt ook de plek is waar andere mensen jouw woorden ontvangen.

Wij leren een eenvoudige methode om meer vanuit je hart te spreken. Allereerst moet je goed contact maken met de Aarde. Denk aan die stilte van de Indianen. Dan breng je jouw bewustzijn van jouw hoofd naar jouw hara, oftewel je buik. Vervolgens stel je je voor dat jouw aura (of hoe je dat ook wil noemen) zich uitbreidt tot de hele groep. Als je dan gaat spreken let je op je eigen stem. Kitty van Den Haag in Transitie mag het uitproberen. Ze heeft een mooie droom. Ze zou willen dat iedereen eind februari een zaadje plant en dat laat groeien. Op 24 mei, waarop ook het fete de la nature, oftewel vier de natuur plaatsvindt zet iedereen het buiten en zorgt er voor of zoekt iemand die er voor kan zorgen. Zo is in één klap heel Nederland eetbaar.

Zij mag haar verhaal doen. Daarna doorlopen wij de stappen die hierboven zijn beschreven en mag zij nogmaals hetzelfde doen. De meeste mensen ervaren dit als krachtiger en  persoonlijker. De Aboriginals zeggen dat als je op deze manier spreekt, dat de Aarde dan namens jou spreekt. Ik weet zeker dat ik dat zaadje ga planten (en stiekem via dit verslag haar droom promoot).

Iets eerder hebben wij in tweetallen elkaar onze droom verteld. Dit keer moet dit tweetal beslissen welk droom ze meenemen naar de ‘volgende ronde’. Vervolgens vormen wij met een ander duo, die ook één droom heeft uitgekozen een viertal om weer één droom te kiezen. Bij ieder groepje lijkt het anders te lopen. De ene groep ontdekt dat hun droom feitelijk hetzelfde is, een andere groep kunnen niet besluiten welke droom ze kiezen en ga zo maar door.

In ons groepje heeft iemand de droom dat elke droom van iedereen uit zal komen. En dat is natuurlijk een hele mooie droom. Het doel was om uiteindelijk op één droom uit te komen, maar Harry Smits houdt zijn belofte om de tijd te handhaven trouw en let streng op de tijd. Elke groep vertelt nog welde droom die zij hebben uitgekozen en elke droom wordt met applaus begroet. Onze dromen zijn gedeeld en hebben een boost gekregen. De missie van de draken is geslaagd.

OP PAD.

En dan is het tijd om deze geslaagde dag af te sluiten. We komen samen bij een grote papier waarop iedereen deze afgelopen dagen heeft getekend aan het pad van transitie. De weg begint bij het hoofd, slingert naar het hart en eindigt bij de handen en leidt naar de stralende toekomst. Het is vol geschreven en getekend en vormt een kleurrijk geheel. Een korte boomstam dient als talking stick en iedereen wordt uitgenodigd om die ter hand te nemen en iets te vertellen over het stukje van het pad waar hij of zij wat mee heeft. Een vrolijke gebeurtenis die vooral die persoonlijke verhalen naar voren laat komen. Als ik zelf de talking stick in handen heb gehad vraagt de volgende spreekster of ik wil blijven staan. Ze vertelt iets over hoe belangrijk het hart is en legt dan haar oor op mijn borstkast en zegt dat ik een hart heb en dat dit klopt. Vervolgens vraagt ze of iedereen naar elkaars hart wil luisteren. Hoe mooi. Is dat niet wat wij zeker deze dag hebben gedaan? Ons hart laten spreken. Het toont weer aan dat de transitie die buiten ons gaande is en waar wij natuurlijk aan werken vooral iets is wat wij doen omdat wij ons hart volgen, en onze dromen delen.

Na deze interactieve presentatie van het pad van transitie stap ik zelf in de rol van sneldichter, zoals ik dat vaak in opdracht doe. Dit keer spontaan, omdat het eerder even te sprake was gekomen. Van elke dag heb ik geprobeerd iets van de geest ervan samen te vatten in een gedicht, vooral samengesteld uit dingen die ik voorbij heb horen komen. Erg fijn om op die manier weer een ander deel van mijzelf te delen met al deze prachtige mensen.

Daarna eindigen we in een cirkel in de grote zaal en houden handen vast. Maar ook zonder dat voelen we de verbinding die er is en die we toch weer naar huis toe zullen nemen. Wat ook weer het belang van dit soort dagen benadrukt. We zingen nog een lied. Bella Mama. Mooie Moeder. Onze Aarde. Welk pad we ook nemen, het gaat altijd over Moeder Aarde.

 

 

DE DROOM.

(Transition Town Treffen Deventer, 2 februari 2014)

In transitie zijn is vaak gewoon gaan op de tast

Antwoorden zijn soms lastiger te vinden dan vragen

En vind je die wel, begint het te dagen

Als ik mij hiermee verbind, zit ik er ook aan vast.

Maar je geloof kan ecodorp bergen verzetten

Juist als je de verbinding eerst maakt

Dan is het soms zomaar 1, 2, 3, 4, 5, 6… raak

Als je maar op je droom blijft letten.

En misschien is het een dans, of een spel

Maar je hoeft geen andere rol te spelen

Dan jezelf te laten zien, dat is jezelf delen

Als JIJ dat doet, dan komen WIJ er wel.

We shall overcome? We gaan door de beperking heen

En in beweging ben je nooit alleen.

Een beweging is pas een beweging met meer dan twee

Als jij beweegt, beweegt de hele wereld mee.

En dromen zijn een deel van jouw ziel, verlies ze niet

En luister dan… jouw hart zingt een lied

Één van ons allen en van samenkomen

Dus tegen al deze prachtige mensen zeg ik; durf te dromen!

Jacob Passander.

 

Zondag 2 februari Hart en Zieldag – van 10 uur tot 17 uur

Deze dag staan onderwerpen als gemeenschapszin, visievorming voor groepen, onderzoek naar je persoonlijke drijfveren en onze verbinding met de natuur centraal.

  • Hoe zorg je ervoor dat je als wereldveranderaar geïnspireerd blijft en effectief wordt in het bereiken van je doelen?
  • Op welke manieren kunnen transitiegroepen beter (onderling) gaan functioneren?

De Hart en Zieldag wordt verzorgd door Transitie naar Veerkracht: een netwerk van trainers die in hun werk het belang van persoonlijke en collectieve bewustwording bij transitieprocessen onder de aandacht brengen. Om een smaak te krijgen van wat dat betekent, kun je op deze dag meedoen aan een aantal ervarings-workshops. Ook is er gelegenheid op een ontspannen manier andere wereldveranderaars, toekomstbouwers en activisten uit het hele land te ontmoeten.

Een gezamenlijke ontdekkingstocht met workshops, verhalen, kunst, muziek, dans, rituelen en lekker eten.

De tweede dag van het TT Treffen 2014 gaat over het verband tussen innerlijke en uiterlijke transitie, gemeenschapsvorming en de verbondenheid met het levensweb. Hoofd, hart en handen verbinden om zo veerkrachtiger te zijn.

Deelnemers aan deze dag krijgen diverse gereedschappen aangereikt die ze voor zichzelf en in de samenwerking met anderen kunnen inzetten. Natuurlijk is er ook ruimte om te ontmoeten, te netwerken en te vieren.

De dag wordt verzorgd door Transitie naar Veerkracht: een netwerk van trainers die in hun werk het belang van persoonlijke en collectieve bewustwording bij transitieprocessen onder de aandacht brengen.

Het team van Transitie naar Veerkracht bestaat uit: Cecilia Agüero, Wouter Extercatte, Catharina de Bruin, Jeanine Verhagen en Helmut Steeman. Op deze dag met speciale medewerking van Monique Wijn, Ruud Jansen, Sofie Bakker en Kees Voorberg.

Programma

9:30-10:30 uur: binnenkomst, registratie, koffie/thee

10:30-11:15 uur: welkom en inleiding, programma uitleg

11:30-12:30 uur: workshopronde 1A- Echt durven kijken

workshopronde 1B- Gemeenschapsvorming met Kees Voorberg

12:30-13:30 uur: lunchpauze

13:30-14:30 uur: workshopronde 2A- Kijken met andere ogen

workshopronde 2B- Geweldloze communicatie met Sofie Bakker

15:00-16:00 uur: workshopronde 3A- De wereld in

workshopronde 3B- Dragon Dreaming met Monique Wijn

16:00-16:30 uur: plenaire afsluiting, presentatie Pad van Transitie, delen van ervaringen

16:30-18:00 uur: samen opruimen

Aanmelden op www.transitiontowns.nl