Permacultuur


Eetbare bloemen en bessen voor Wolfsweide vlekkenplan met vier plantlijsten

Het Wolfsweide park is een buurtpark ontstaan als riooloverstort. Het park is een fijne plek voor buurtbewoners. De laatste herinrichting dateert van enkele jaren terug. Het heeft nu allerlei functies gekregen. Met een hondenlosloopgebied, een ponyweide, een grote speeltuin en visvijver kunnen veel mensen genieten van het park. Ook komt er ruimte voor eetbaar groen en wordt gewerkt om meer biodiversiteit te creëren wat goed is voor vlinders, bijen en mensen.

Aanleiding
Het park heeft veel gras en hoge bomen. Door het vervangen van een gedeelte van het gras door een bloemenmengsel en bestaande struiken door andere soorten wordt kleur en geur toegevoegd. Dat geeft meer biodiversiteit en zorgt voor meer bloemen en bessen. De randen van de borders worden vergroot en maakt Wolfsweide nog aantrekkelijker en levendiger.

Voorwaarden
– Het open karakter met name van het speelveld wordt niet aangetast. De zichtlijnen blijven bestaan in verband met veiligheid.
– De beplanting moet passen bij het park.

Dit voorstel omvat een vlekkenplan met plantlijsten voor drie groeilagen:
– kruidlaag = bloemenweide
– struiken en heesters met eetbare bloemen of bessen
– grote bomen zoals tamme kastanje en walnoot

Ga naar het volledige artikel

Het Voedselbos Groeilokaal
Samen met Astrid, Rob en Godert zijn we aan de slag om een voedselbos op te zetten op het voormalig MOB-terrein aan de IJpelaereweg in Tilburg Noord. Het voedselbos is een onderdeel van het Groeilokaal. Ik heb een ontwerp getekend. Aan de hand daarvan zijn we begonnen met paden aanleggen, spelt inzaaien, boomstammen ingraven en een composthoop maken. Natuurlijk is er veel meer te doen; we werken stapje-voor-stapje en het gaat om de lol van het buiten bezig zijn.

voedselbos van het Groeilokaal
voedselbos van het Groeilokaal
Paardenmest voor de composthoop van het voedselbos.
Paardenmest voor de composthoop van het voedselbos.

INDEKOPERENKETEL
Ik ben samen met Henk bezig met INDEKOPERENKETEL.
INDEKOPERENKETEL maakt etherische olie en hydrolaat van plantenafval afkomstig van lokale telers, bedrijfjes of bos- en landschapbeheerders. We willen het vervaardigen en het gebruik van etherische olie onder de aandacht brengen. We hanteren in onze bedrijfsvoering het principe ´zorgen voor de aarde, zorg voor elkaar en eerlijk delen´. In 2016 willen we de doelgroep gaan bedienen die zelf (een behoorlijke hoeveelheid) biologische aromatische planten kweekt, en graag wil leren hoe je hier etherische olie van kan maken.

Stadshoeve de Tuin
Sinds het allereerste begin in 2011 ben ik betrokken geweest bij het ontwerpen, vormgeven en organiseren bij het opzetten van Stadshoeve de Tuin. Vanuit het ernaast gelegen Transitielokaal, maar ook bij de verhuizing van een paviljoen vanuit Moerenburg bijvoorbeeld. In januari 2016 was het afscheidsfeestje en worden de verschillende onderdelen overgedragen aan andere mensen en andere initiatieven in Tilburg.

afscheid van Stadshoeve de Tuin
afscheid van Stadshoeve de Tuin

Buurttuingroep Rijen
Alle nieuwtjes en ontmoetingsplek rondom buurttuinen in Rijen kan je vinden op facebook bij Buurttuingroep Rijen. Voor de bijen, voor de vogels, en voor de mensen.

Het initiatief voor de buurttuingroep Rijen loopt vanaf ongeveer 2012, Het plangebied Stationsplein bedraagt zo’n 2820 m2 waarbij het perceel op het breedste vlak aan de noordzijde zo’n 52 meter breed is en van noord naar zuid gemeten zo’n 66 meter bedraagt. In het voorjaar van 2015 is op kleine schaal de randen op het Stationsplein ingezaaid.


Permacultuurnetwerk
In januari 2015 was er een bijeenkomst in Breda waar het Vlaamse-Nederlandse permacultuurnetwerk online werd gelanceerd.

Diplomatraject - kopie

In oktober 2013 zijn in de Groene Golf in Deventer acht mensen bij elkaar geweest die zich verbonden voelen met permacultuur. Zij hebben zich ingezet om een Nederlands permacultuur diplomatraject op te zetten. Hele intensieve en boeiende dagen waarin echt stappen gemaakt zijn.

We hadden Hannah Thorogood uitgenodigd om te vertellen over het engelse permacultuurdiploma systeem. Natuurlijk kunnen we in Nederland zelf invullen hoe we het diplomatraject willen. Daarom is het goed om de tijd te nemen en uit te wisselen en verder thuis aan de slag te gaan, als straks de donkere dagen weer komen.

Uitnodiging
Workshop Permacultuur – een kennismaking

zorg voor de aarde, zorg voor de mens, eerlijk delen
Wil je graag kennismaken met permacultuur? Dan ben je van harte welkom om mee te doen aan deze workshop. Met een samenwerkings­opdracht geven we invulling aan de ethiek van permacultuur en we lichten de belangrijkste basisprincipes toe, met voorbeelden uit de praktijk.

Na deze workshop zul je een duidelijker beeld hebben van wat permacultuur inhoudt en via welke wegen je kunt leren om deze principes zelf te gaan toepassen.
Deze avond is er aandacht voor het hoofd, het hart en de handen.

Nieuwe data zijn nog niet bekend.
We beginnen om 20:00 uur en het duurt tot ongeveer 22:00 uur.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

Kosten: 20 knoppen van Letskring de Margrieten, 24 LETS van Ecodorp Brabant, 30 kruiken van Letskring de Linde, of 20 euro. Betalen is ook mogelijk via Social Trade Circuit

We kijken ernaar uit je te ontmoeten op één van deze avonden!

Permacultuurtuin Kruizemuntweg in Tilburg ontwerpen

Ontwerp: Susanne Cornelissen