lezing Transitie naar meer lokale veerkracht: Transition Town Tilburg motiveert mensen om duurzamer te leven

door Paula Anguita en Roland Samuels op 5 juni 2012
Catharina de Bruin en Godelieve Engbersen

Vanavond was er een lezing in het Natuurmuseum over ‘Transitie naar lokale veerkracht’, georganiseerd door Nachtburgemeester Godelieve Engbersen en Transition Town Tilburg. De lezing werd gegeven door Catharina de Bruin, die al heel veel ervaring opgedaan heeft met duurzamer leven en regelmatig workshops geeft.

Transition Town, een wereldwijd netwerk en sinds 2010 ook in Tilburg actief, is een beweging van mensen die zich inzetten om op praktische manier duurzamer en vooral minder olie-afhankelijk te leven. Zo stelt Transition Town dat we anders moeten omgaan met voedsel, want door stijgende olieprijzen en het opraken van olie moeten we gaan nadenken over alternatieven, zoals een eigen moestuin en het kopen van lokale producten. En op het gebied van energie wordt er nagedacht over de mogelijkheid van eigen energievoorzieningen.

In haar lezing liet Catharina vooral veel voorbeelden zien van activiteiten die er in Tilburg al zijn, zoals het Repair Cafe en het Solar Cafe van de Stichting Social Energy, kledingruilfeesten waar mensen kleding met elkaar kunnen ruilen, eet-initiatief ‘ONS Diner’ waar elke maand 40 mensen aanschuiven voor een vegetarische maaltijd van voornamelijk lokale producten, Letskring de Linde waarin mensen elkaar helpen tegen betaling in een eigen ruilmiddel en Stadshoeve ‘de Tuin’ aan de Korte Schijfstraat, waar buurtbewoners mini-moestuintjes zijn begonnen in vierkante, houten kisten.

Catharina: “Twee jaar geleden werden we nog heel raar aangekeken als we zeiden dat een transitie nodig is omdat de olie zal opraken, maar nu merk je toch dat steeds meer mensen zich bewust worden dat een verandering nodig is.” De groep wordt steeds groter en er ontstaan steeds meer initiatieven. Hierbij helpt het ook dat de economische crisis het voor mensen noodzakelijk maakt om anders met geld en schaarste om te gaan.

Bron: www.tilburgers.nl

______________

Uitnodiging voor de lezing Transitie naar meer lokale veerkracht.

Natuurmuseum  Brabant; Spoorlaan 434, Tilburg

Dinsdag 5 juni 2012 van 20:00-21:45 uur met de  mogelijkheid om na afloop nog na te praten.

Gratis entree

Na een korte introductie door de Nachtburgemeester Tilburg, vertelt Catharina de Bruin op deze avond aan de hand van een presentatie over haar ervaringen met transitie van onderop. Bij de theoretische onderbouwing betrekt ze de visie van Transition Towns Nederland en de permacultuur ethiek.

Daarna volgt een praktisch deel en gaan we vooral onze eigen leefomgeving onder de loep nemen om te kijken en ervaren wat we zélf kunnen aanpakken. Aan de hand van onderwerpen uit de transitie arena’s kunnen we elkaar informeren en zo een beeld creëren van wat er nu al gebeurd en waar de komende tijd aan gewerkt kan gaan worden.
Zo zijn er vooral op het gebied van lokaal voedsel al veel initiatieven waar mensen kunnen aanhaken. Plannen voor Mooi Lokaal Geld en kunst komen ook aan bod. Natuurlijk hebben we zelf nog meer suggesties!! De aanwezigen kunnen ook ideeën aandragen. Zo hopen we op een leuke synergie.

Wil je zelf ook meewerken aan de lokale veerkracht en meedoen met mensen uit je eigen omgeving aan een leuk project? Kies vooral vanuit je eigen interesse, talenten en vaardigheden. Gebruik deze avond om te horen wat je kunt bijdragen in je eigen stad of straat.

Mis het niet 😉