Hoofd

Henk Ploeger en Catharina de Bruin in de destilleerwerkplaats INDEKOPERENKETEL

CV van Catharina de Bruin

Catharina de Bruin (1967, geboren op Scheveningen, getogen in Den Haag). Sinds 2008 woon ik in het Brabantse Rijen met mijn man.

Vanaf ongeveer 2009 ben ik betrokken bij verschillende professionele vrijwilligersorganisaties die werken van onderop. Zo hoop ik meer gezicht te geven en meer draagvlak en slagkracht te genereren voor transitie in mijn eigen lokale omgeving, Brabant en heel Nederland.

Ik ben trots dat ik in 2010 tijdens de training Ecovillage Design Education de gereedschappen in handen heb gekregen om nog veel meer uit te dragen waar ik voor sta in het leven. Delen van deze training gebruik ik om het programma Transitie naar Veerkracht in Nederland te organiseren. Ik vind het leuk om samen te werken met andere culturele creatievelingen in projecten, workshops, cursussen, trainingen en evenementen op alle transitiegebieden.

Catharina: “Ik vind niets mooier dan bomen planten en kruiden stekken voor nog meer
biodiversiteit in onze groene omgeving. Het liefste maak ik daar prachtige producten van die onze gezondheid op-maat ondersteunen.” Bij de Floraya cirkel help ik mee om medicinale kruiden te telen, oogsten en verwerken als een schakel in de hele keten van plant naar olie. Ik voel me helemaal thuis in deze streek. Voor Aya kan je bij mij terecht met alles waar een €- teken bij staat, vanuit mijn rol als penningmeester.”

Voor mij zijn de permacultuur ethische principes van Zorg voor elkaar, zorg voor de aarde en eerlijk delen altijd basis voor mijn motivatie en handelen. Door elke dag bezig te zijn met het herstellen van de aarde wil ik met mijn levensstijl tonen dat het vooral heel leuk, creatief en inspirerend is. Ik ben goed in het evenwicht bewaren tussen abstract denken, strategisch onderhandelen vanuit een kringloopvisie, met mijn handen creatieve kunstwerken maken, en buiten bezig te zijn met planten en voedselbereiding.

Persoonlijke eigenschappen
Enthousiast, openhartig, daadkrachtig, veelzijdig, leergierig, betrokken, kritisch onderscheidend vermogen, helikopterview, onderhandelaar, creatieve geest

2020 partner en gastvrouw van INDEKOPERENKETEL destilleerwerkplaats in Gilze
– auteur ‘Lariks, Spar en Grove Den: naalbomen met een geneeskrachtige werking’ 
– auteur ‘Lavendel destilleerboek: praktische handleiding’
– medewerker / vrijwilliger bij STRO
– aromasseur regio Breda

2019

– partner en gastvrouw van INDEKOPERENKETEL destilleerwerkplaats in Gilze
– vrijwilliger boekbestellingen bij STRO
– Parelteam medewerker (vrijwilliger) voor parelbrabant.nl

 

2018
– vrijwilliger boekbestellingen bij STRO
– Parelteam medewerker (vrijwilliger) voor parelbrabant.nl en bredageld.nl
– partner en gastvrouw van INDEKOPERENKETEL destillatiewerkplaats in Gilze
– bestuurslid Vereniging Ecodorp Brabant
– lid ledenraad Energie Gilze Rijen
– bestuurslid stichting Moonlodge 28
– mede-initiator voedselbos Het lachende hertje bij het Groeilokaal in Tilburg
– ontwerper vlekkenplan Eetbare bloemen en bessen voor Wolfsweide
– trainer/facilitator Transitie naar Veerkracht

 

2017
– trainer/facilitator Transitie naar Veerkracht
– vrijwilliger boekbestellingen bij STRO
– partner en gastvrouw van INDEKOPERENKETEL destillatiewerkplaats in Gilze
– lid ledenraad Energie Gilze Rijen
– bestuurslid stichting Moonlodge 28
– mede-initiator voedselbos Het lachende hertje bij het Groeilokaal in Tilburg
– ontwerper vlekkenplan Eetbare bloemen en bessen voor Wolfsweide


2016
Voor Transition Towns Nederland heb ik samen met het team Treffen het Transitie Treffen 2016 georganiseerd.

– trainer/facilitator Transitie naar Veerkracht
– vrijwilliger boekpromotie Een @nder soort geld bij STRO
– en het opzetten van circuit communities voor Social Trade Circuit Nederland
– partner en gastvrouw van INDEKOPERENKETEL destillatiewerkplaats in Gilze
– lid ledenraad Energie Gilze Rijen
– bestuurslid stichting Moonlodge 28
– bestuurslid stichting Transition Town Nederland
– teamlid Transitie Team Midden Brabant
– webmaster stichting Atelier Famous
– sympathisant het Groeilokaal in Tilburg
– initiatiefnemer Stichting Slachtoffers van Ecodorpen

sport: Tai Chi mijn favorieten: 5 elementen-vorm en Woxi stand
hobby: sokken breien

Ik ben webmaster van:
www.catharinadebruin.nl
www.indekoperenketel.nl
www.atelierfamous.nl
www.transitienaarveerkracht.nl
www.ecogilzerijen.nl

Ik doe contentbeheerder van:
www.socialtrade.nl

 

lidmaatschap:
Energie Gilze Rijen Club Klimaatneutraal Gilze-Rijen
Natuur- en landschapsvereniging Gilze Rijen
ZOZ van Omslag
Vriend van Ecodorp Bergen
Vereniging Ecodorp Brabant
Vrienden op de Fiets
Permacultuur Magazine

 

groepsfoto den destilleren 22102015

2015

– trainer/facilitator team Transitie naar Veerkracht
– kerngroep Transition Towns Nederland
– vrijwilliger boekpromotie Een @nder soort geld bij STRO
– en het opzetten van circuit communities voor Social Trade Circuit Nederland
– partner en gastvrouw van INDEKOPERENKETEL destillatiewerkplaats in Gilze
– teamlid Transitie Team Midden Brabant
– initiator Buurttuingroep Rijen
– lid Raad van Advies Energie Gilze Rijen
– kandidaat bestuurder Natuur en Landschapsvereniging Gilze en Rijen
– bestuurslid stichting Moonlodge 28
– bestuurslid stichting Transition Town Nederland
– transitie adviseur stichting Atelier Famous
– sympathisant het groeilokaal in Tilburg

 

vlnr: Eveline Reijenga, Mara Linneman, Peter Loomans, Catharina de Bruin, Paul Hendriksen, Lynn van Leerzem, Inge Kouw, Bert Groenewold, Sander Assink

nov 2014 Transition Towns Nederland teamweekend. vlnr: Eveline Reijenga, Mara Linneman, Peter Loomans, Catharina de Bruin, Paul Hendriksen, Lynn van Leerzem, Inge Kouw, Bert Groenewold, Sander Assink

2014

– trainer/facilitator team Transitie naar Veerkracht
– bestuurslid stichting Transition Town Nederland
– kerngroep Transition Towns Nederland
– teamlid Transitie Team Midden Brabant
– initiator Buurttuingroep Rijen
– lid Raad van Advies Energie Gilze Rijen
– bestuurslid stichting Moonlodge 28
– transitie adviseur stichting Atelier Famous

kerstkaart STRO 2014

 

de dames van Atelier Famous

nov 2014 de dames van Atelier Famous

2013 
trainer/facilitator Transitie naar Veerkracht Transitie naar Veerkracht sept Wageningen 022

bestuurslid stichting Transition Town Nederland kerngroep St TT NL okt 2013 klein

stuurgroeplid Transition Town Tilburg stuurgroepvergadering 18 maart 2013

bestuurslid van oprichtingsbestuur stichting Moonlodge 28het voltallige bestuur van Stichting Moonlodge 28

het voltallige bestuur van Stichting Moonlodge 28

adviseur stichting Atelier Famous
Atelier Famous koffieochtend

lid werkgroep bestuur en organisatie Energie Gilze Rijengroepsfoto Energie Gilze Rijen

raad van advies Energie Gilze Rijen
lid werkgroep projecten Energie Gilze Rijen (tot april)
initiatiefnemer buurttuingroep Rijen
deelnemer Transitie voor de zorg voor de jeugd in Midden Brabant

2012
initiatiefnemer Buurttuin Stationsplein 7 Rijen
GAIA ambassador of Transylvania
deelnemer Transition 2 Resilience training
deelnemer Transitie voor jeugdzorg in Midden Brabant

2011
lid initiatiefgroep Zorgruil Rijen, VBOB-project Zorgruil Brabant
landelijke Hart & Zielgroep van Transition Town
kerngroeplid Transition Town Tilburg
initiatiefnemer Samen BRijen voor Warme Truiendag 2011

2010
medeoprichter Atelier Famous
coördinator Letskring de Margrieten in Rijen
deelnemer tranining Ecovillage Design Education

2009
vrijwilliger/winkelier Wereldwinkel Rijen
deelnemer stuurgroeptraining voor Transition Town Rijen
lid Vereniging Ecodorp Brabant:
Werkgroep Voedsel Permacultuur advies aan bewoners geven
Werkgroep Juridische rechtsvorm Statuten voor de vereniging gemaakt
Werkgroep Stoffig hoekje waar creatieve mensen samen inspiratie delen
Werkgroep LETS Waarom en hoe zouden we kunnen kiezen voor een alternatief waardesysteem
Werkgroep Gemeenschappelijke voorzieningen Wat gaan we allemaal delen aan voorzieningen, ruimten en diensten
Werkgroep Projectplan De input van Gemeenschappelijke voorzieningen inpassen in het projectplan. Waaruit bestaat het projectplan?
Werkgroep Duurzaam Ondernemen Het ecodorp als onderneming
Werkgroep Mobiliteit Hoe we ons verplaatsen binnen en buiten het dorp
Werkgroep Kennisbeheer Wie kan wat en hoe komen wij erachter?
Werkgroep DKA Welzijn Zorgen voor een hapje en drankje tijdens het bouwen bij De Kleine Aarde in Boxtel. Een balans tussen rust en actie creëren
Werkgroep Structuur Wie beslist wat en waarom, consent en conflictbeheersing

lidmaatschap   Club Klimaatneutraal Gilze-Rijen
Natuur- en landschapsvereniging Gilze Rijen
Letskring de Linde in Tilburg
Vereniging Ecodorp Brabant
Reizigersoverleg Brabant voor werkgroep mobiliteit Ecodorp Brabant
ZOZ van Omslag
Vrienden op de Fiets

ervaring    medezeggenschap voor Randstad Nederland en Randstad Holding, verschillende werkgroepen (van  2001 tot 2008 gedetacheerd via Randstad Uitzendbureau)
gemeente Zoetermeer, vele afdelingen
bibliotheek: GGD, openbare bibliotheek, Octrooiraad, diverse ministeries
medeoprichter en bestuurder van Stichting Natúúrlijk Zoetermeer en stichting Ki Reflexzonetherapie

opleiding  HBO Haagse Akademie voor Natuurgeneeswijzen (reflexzonetherapeut)    1995
HBO Tiele Academie te Den Haag (Funktionaris in de Wetenschappelijke Bibliotheek) 1989