Zes geheimen om samen te leven

Dit artikel is een vertaling uit het engels van https://upliftconnect.com/living-together-in-community/ door Catharina de Bruin

Veel mensen willen samenleven in een community op het land, maar hoe ga je in de praktijk om met de uitdagingen die dat brengt? Hieronder lees je zes geheimen om samen te leven in een bloeiende gemeenschap.

Er zijn vele mensen die in een gemeenschap willen leven, maar de uitdagingen om het daadwerkelijk te doen en op een succesvolle manier met andere mensen land te delen is echt een ander ding. Dit artikel geeft enkele gouden tips en informatie vanuit een groep die voor deze uitdagingen heeft gestaan en uiteindelijk de droom in de praktijk heeft gebracht om samen te leven.

Er voelt niets meer waardevol voelt voor ons, en degenen die verbonden zijn aan het Paititi Institute, dan te leven in een duurzame gemeenschap toegewijd aan de persoonlijke transformatie en heling van zowel het innerlijk landschap als dat van erbuiten.

Paititi Institute for the Preservation of Ecology and Indigenous Culture is opgericht in 2010, vanuit de hartverbinding met de idealistische visie dat onze wereldwijde familie van mensen collectief uiting kan geven aan een harmonieus, symbiotisch en vreugdevol connectie met alle leven op deze planeet moeder Aarde. De oeroude wijsheid van de oorspronkelijke bewoners, die zij duizenden jaren hebben meegedragen, zijn ons lichtbaken geweest om ons te herinneren, verinnerlijken en uiteindelijk het delen van holistische voorbeelden van regeneratief leven.

Vanaf het begin resoneerde heel diep het besef bij ons dat we “Be the Change” wel moesten zijn, als we ooit zo’n visie voor al het leven willen realiseren. In eerste instantie beschouwden we de gewaarwording van deze visie met een mate van naïviteit en romantische illusies. We wisten eerst nog weinig over wat in een gemeenschap met andere gelijkgestemden, die samen kwamen in een gedeelde resonantie, zo veel uitdagende mogelijkheden zou brengen om onze persoonlijke ontwikkeling in de praktijk te brengen.

Uiteraard, gedurende deze reis hebben we meer leuke momenten dan vreselijke dingen meegemaakt; nu hebben we geleerd dat het onoverkomelijk is dat er conflicten opdoemen in een groep en dat het vaak heeft te maken met het spiegelen van ons eigen licht en schaduw aan de groep. Deze interpersoonlijke uitdagingen blijken een geschenk en krachtige leermeesters voor allen die het hebben ervaren, doordat het zien en omarmen van deze uitdagingen cruciaal is voor het daadwerkelijk van elkaar profiteren in een grotere visie.

Gedurende al deze lessen, hebben we door de jaren heen een stel groepsrichtlijnen ontwikkelt. Wanneer deze actief in de praktijk worden ingezet, kunnen zij de richting aangeven om conflicten en meningsverschillen om te zetten naar creatieve wrijving, zowel met het opladen van persoonlijke en collectieve groei als diepere verbondenheid. Deze richtlijnen worden door ons geleefd, in- en uitgeademend en ik ben er zeker van dat ze zullen blijven evolueren net als wij dat doen. We zijn zo geïnspireerd geraakt dat we een aantal zaken die we geleerd hebben willen delen en nodigen jou uit om te kijken of jij er ook van kan profiteren in jouw leven….

mandala van ecodorpen

Paititi Community Agreements:

  1. Heb je eigen ervaring en respecteer de ervaringen van anderen.

Deze essentiële overeenstemming omvat vanuit zichzelf alle andere afspraken en is een uitnodiging naar iedereen van de groep om een uitgesproken mening te hebben (in plaats van slachtoffer te spelen) in ons leven en onze relaties. Dat we onze persoonlijke ervaringen hebben meegemaakt betekent dat we begrijpen dat onze ervaring en die van anderen niet hetzelfde hoeven te zijn. Een aantal simpele technieken die ons ondersteunen houden in:

Spreek voor jezelf, heb het over “ik” in plaats van te generaliseren door “wij” te gebruiken. Op deze manier is er diepere en meer authentieke plek om te verbinden terwijl tegelijkertijd er geen aannames worden gedaan en geen projecties op anderen worden gemaakt.

Niet roddelen of iemand zwart maken. Niemand wil horen dat hij of zij ‘verkeerd’ is en we gaan ervan uit dat er geen ‘verkeerd’ is. In plaats daarvan is er wijsheid of onwetendheid. Omdat ‘verkeerd’ nooit ‘goed’ kan worden, heeft ‘onwetendheid’ de potentie om ‘wijsheid’ te worden. Elke situatie en elke gelegenheid is een bouwsteen voor evolutionaire groei.

Gemeenschapscirkel
Werk eraan om de observaties te scheiden van gevoelens en de verhalen die erbij horen. Veel onenigheid ontstaat heel simpel omdat de verhalen gebaseerd op waarnemingen van een klein deel van een groter geheel. Onze gedachten hebben nogal de neiging om de blanco stukken in te vullen en het kan echt helpen dat we begrijpen dat onze verhalen alleen maar onze verhalen zijn, niet meer of niet minder. Ze hoeven niet eens waar te zijn. Ontwikkel liever nieuwsgierigheid dan te oordelen: een oordeel over een persoon of een situatie is doodlopende weg. Aan de ander kant kan vragen stellen vanuit oprechte belangstelling waarom iemand op een bepaalde manier is of doet, een opening creëren voor betere communicatie en beter begrip.

  1. Wees transparant – niet weglopen

Transparantie omvat het uitdragen van kwaliteiten zoals openheid, ontvankelijkheid, kwetsbaarheid terwijl het bewustzijn wordt gevoed. Bewustwording is het belangrijkste medicijn en het is van essentieel belang om in eerste instantie te kunnen herkennen dat er zaken spelen. Voornamelijk om in de eerste plaats transparant te zijn naar jezelf toe en ervoor kiezen om de feedback die we krijgen te zien als spiegels van onze innerlijke wereld. Als we van ons stuk zijn gebracht vragen we ons eerst af: “Wat wordt er gereflecteerd op mij? Hoe voelt dat voor mij? Ben ik zo verontrust omdat er door deze persoon iets wordt gereflecteerd op mij wat ik zelf niet onder ogen wil zien?”

Andere bijkomende grondregels houden in:
Niet roddelen (praten of klagen over anderen op een negatieve manier). Roddelen lost niets op. Sterker nog, het leidt er alleen tot onnodig drama en weg van de realiteit. Iedereen is verantwoordelijk om niet te roddelen, en anderen ertoe aan te zetten het ook niet te doen. In plaats daarvan kan je beter het bij de bron aanpakken, bij de verstoringen – of onze persoonlijke getroebleerde emoties. Wat is de echte achtergrond van onze emoties en hoe kunnen we deze energie kanaliseren zonder door anderen te worden gedomineerd of gekwetst? Deze zoektocht maakt het mogelijk om de externe trigger of triggers direct vanuit een gegronde, openhartig en open houding te benaderen. Wanneer er ondersteuning nodig is, kan mediation helpen. Wees niet bang voor een confrontatie. Uitdagingen zijn de ruwe ingrediënten voor onze groei en door ze stevig tegemoet te zien maken we ruimte voor collectieve evolutie. Wees open naar anderen over jouw proces en jouw uitdagingen, zeker wanneer anderen er door beïnvloedt worden.

een succesvol ecodorp
  1. Wees integer en neem 100% verantwoordelijkheid

Integer worden is een proces van iemands gedachten, woorden, acties en gevoelens op één lijn te krijgen. Wanneer een gemeenschap unaniem 100% verantwoordelijkheid neemt voor alle aspecten van ons wezen, wordt een krachtig en inspirerend energieveld neergezet.

Focus op de oplossingen, in plaats van problemen. Als je het kan zien, kan je het ook oplossen. Echter, er voordeel uit halen en te gebruiken is voor iedereen anders. Dingen oplossen is leuk en maakt anderen blij, klagen leidt tot chaos en onenigheid.

Wees dankbaar dat je leeft! Wees dankbaar voor het leven!
Neem waar dat wanneer je er een zooitje van maakt en je het zelf opruimt, dat zowel energetisch als fysiek doorwerkt. Wees eerlijk en maak aanpassingen. Wanneer je niet meer integer bent, en afdwaalt, blijf je verantwoordelijk om eerlijk te zijn naar jezelf en naar anderen, om je zonodig aan te passen aan degene die hierdoor worden geraakt. Oprechte erkenning hiervan brengt integriteit terug.

  1. Eer je echte zelf

Het is onmogelijk om dienstbaar naar anderen te zijn en anderen de voordelen ervan te laten ervaren als je niet goed voor jezelf zorgt, en met name onze basisbehoeften als mens. Anderen kunnen echt jouw gedachten niet lezen; dus communiceer naar de groep waar jouw behoeften liggen zodat de gemeenschap elkaar kan steunen.

Het is van wezenlijk belang om te erkennen dat er een verschil is tussen wat ik wil (gebaseerd op geconditioneerd gedragingen) en wat ik nodig heb om te kunnen groeien en mijn volledige potentieel te benutten als mens. Wanneer het ene wordt afgeleerd, wordt zichtbaar wat al bereikt is aan de andere kant.

  1. Oefen met het aanwezig zijn in het Nu voor jezelf en met anderen

“De ware meester is op elk moment een beginner”. Als we gaandeweg levenservaring opdoen, kan het steeds moeilijker worden om de gedachten van een beginner te blijven voorstellen. We gaan het commitment aan om voor onszelf en voor anderen te blijven oefenen om in het hier en nu in het moment te zijn, vanuit een actieve houding luisteren ongeacht hoe vaak we al denken dat we reeds weten wat er gedeeld wordt. Het cultiveren van ‘being present’ op zichzelf is alles wat nodig is om wrijvingen te voorkomen en op te lossen. Waardevolle ondersteuning die iemand kan geven aan een ander en aan de gehele gemeenschap.

  1. Neem initiatief en voel je betrokken

Iedereen van de groep neemt het initiatief om volledig betrokken te zijn bij zowel de gemeenschappelijke projecten en bijeenkomsten als in zijn of haar eigen persoonlijke groei en ontwikkeling. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om te profiteren van ervaringen in je leven en niemand anders kan jouw persoonlijke evolutionaire groeiproces doen. Elk individu is gedreven om een inspirerend voorbeeld te zijn voor de verandering die we willen zien in deze wereld.

De reis, waarin een ondersteunende en krachtig vehikel werd gecreëerd voor een bewuste, bloeiende gemeenschap, heeft ons heel veel gebracht om met compassie en begrip naar alle conflicten in de wereld te kijken. We hebben een dieper en gepassioneerd bewustzijn ontwikkeld door met eigen ogen te zien hoe, zelfs in een omgeving met vredelievende mensen met een gedeelde visie en ongeveer een soortgelijk spiritueel pad in het leven – conflicten, spanningen en drama zich nog steeds voordoen. Het prachtige geschenk is dat de oplossing zich steeds van binnen uit aandient.

Nog meer dan conceptuele beschrijvingen zijn deze grondregels een uiting van een verhoogde staat van bewustzijn die ons zijn aangereikt door de vele generaties voorouders vóór ons. Die regels in de praktijk te brengen zorgt voor een kader en omkadering voor het toepassen van eerdere spirituele ervaringen en inzichten, in elk moment van ons leven. Wanneer ieders inspanning om dit collectieve spirituele veld omhoog te houden werkt, wordt iedere stap van ons leven meer en meer gevuld met betekenisvolle, betrokken en vreugdevolle inzichten in het wezenlijke van de menselijke natuur die we uitbundig overvloedig kunnen delen met elkaar, de rimpelingen van bewustzijn die we zijn.

Wat jij kan doen in negen stappen

Bijzonder ambacht: Brabantse lavendelolie

Henk en Catharina

Lavendelolie uit Brabant
Een typisch geval van ‘mijn man heeft een hobby’ zo noemt Henk Ploeger (62) zijn passie voor het destilleren van lavendel en andere planten. Zijn vrouw Catharina de Bruin (52) ging mee in die liefhebberij en samen richtten ze het bedrijfje In de Koperen Ketel op en brouwen ze op het Brabantse platteland de prachtigste etherische oliën van lavendel, maar ook van lariks en grove den uit nabijgelegen bossen.

Zo begint het artikel in het juli -augustus zomernummer van LandIdee. Lavendelolie uit Brabant gaat over het lavendelboek en over INDEKOPERENKETEL. Het artikel is geschreven door Jacqueline Leenders. Het magazine ligt nu in de winkel.

Lees de laatste alinea van het artikel:

Toekomstdroom
Henk heeft zijn baan nog steeds, maar er komen steeds meer opdrachten van bedrijven, verzoeken van studenten en zelfs kunstenaars die een bepaald destillaat willen uitproberen. Henk en Catharina werken daar graag aan mee. Inmiddels heeft Catharina twee boeken over dit onderwerp geschreven en Henk heeft een blog waar dagelijks zeker 400 bezoekers informatie vandaan halen. Juist het overbrengen van kennis en ervaring vinden beiden heel waardevol. Catharina: “In veel landen heb je een systeem waar oude vakkennis wordt overgedragen op leerlingen. Hier hebben we zo’n systeem niet, maar we zouden er graag een rol in spelen. Onze droom is om samen met andere mensen echt buiten te gaan wonen, te midden van onze eigen biologische lavendelvelden en daar bijvoorbeeld een cursuscentrum en een theetuin aan koppelen.” Ze zouden zo graag hun ervaringen en kennis nog verder brengen. Henk: “Lavendelolie werkt geweldig bij dementerende ouderen die angstig zijn. Je hebt niet meer nodig dan een paar druppeltjes op het hoofdkussen.” Catharina vult aan: “Lavendel is rustgevend, helend, het hydrolaat helpt bij sommige mensen tegen hoofdpijn, je kunt er een voetenbadje van maken maar er zijn ook mensen die een traumatische ervaring achter de rug hebben en er troost uit putten. Het is zo’n mooi product en het groeit gewoon in je eigen tuin, dat noem ik rijkdom”.

Lavendel destilleerboek

Wie kent niet de lavendel, de heerlijk geurende grijsgroene plant met haar kleine paarse bloemen?

Dit lavendelboek is een naslagwerk voor tuiniers, biologische telers, voedselboswachters, herboristen, kruidenverzamelaars, aromatherapeuten, iedereen die houdt van de geur van lavendel en liefhebbers van lavendelolie.

In dit handboek lees je over het telen, oogsten, drogen, destilleren en gebruiken, aangevuld met informatie over de biochemische processen van de lavendel.

We staan aan de wieg van een Nederlandse lavendelcultuur met een veelbelovende toekomst. Mis het niet en verdiep je in de veelzijdige lavendel!

Catharina de Bruin


Mail indekoperenketel@gmail.com om te bestellen.
Of gebruik onderstaand webformulier.

Over het lavendel destilleerboek

Het boek begint met de taxonomische indeling en het verschil tussen lavendel en lavandin. De biochemische processen worden aan de hand van schematische weergaven duidelijk gemaakt. Naast de techniek van het stoomdestilleren en de verschillende destillatie-opstellingen, wordt ingegaan op de geneeskrachtige werking van lavendel, energetisch werken met lavendel, recepten en vele toepassingen.

De hoofdstukken gaan over destilleren in glas, destilleren in RVS, destilleren in koper, destilleren met een still. Elk hoofdstuk geeft een praktijkvoorbeeld van destilleren bij indekoperenketel. Vragen waarop wordt ingegaan zijn: hoe kies ik de meest geschikte locatie en waar moet ik op letten bij het telen van lavendel? Wanneer is het tijd om te oogsten? Welke soort destilleerketel kies ik? Hoeveel water heb ik nodig om te destilleren? Hoe kan ik het destillaat scheiden? Waar gebruik ik lavendelolie voor? Kan ik het ook op de huid gebruiken? Wanneer kies ik voor lavendelhydrolaat en wanneer kies ik voor etherische olie?

Uitgave van INDEKOPERENKETEL
Samenstelling: Catharina de Bruin
Illustraties: Henk Ploeger en Catharina de Bruin
Redactie: Marlies de Bruin

ISBN 978-94-6389-091-5

Met inhoudsopgave, index en literatuurlijst. Uitgave in eigen beheer.
Het Lavendel destilleerboek heeft 88 fullcolor glossy pagina’s op A4 formaat.

Over de auteur

Catharina de Bruin is auteur van het naslagwerk “Lariks, Spar en Grove Den: naaldbomen met een geneeskrachtige werking” (2017) en van de praktische handleiding “Lavendel destilleerboek” (2019).
Catharina is partner/vennoot van INDEKOPERENKETEL en H&C Aromalab.


Transform Tilburg met een eerste changemakers event

Eindelijk was het zover: het evenement van de changemakers van Tilburg die bruggen willen bouwen tussen de internationale studenten en de inwoners. Na maanden voorbereiding en uren werk heeft het team van Transform Tilburg een super geslaagde dag neergezet. In verschillende rondes met workshops hebben we gesproken over de principes van dialoog en op grote vellen Tilburg in kaart gebracht. Daarna was er gezellige afterparty om te relaxen.

De voertaal is Engels van deze zeer gemêleerde internationale bijeenkomsten. Dat is voor een deel van de betrokken Tilburgers best een uitdaging. Bij een workshop ging het over ´luisteren´ bijvoorbeeld. Er werden door de deelnemers een aantal tips neergelegd om goed te luisteren in dialoog. Zo werd op een papiertje BE PRESENT geschreven. Wat is een goede vertaling in het Nederlands? Ik vind dat zelf ook lastig om te vertalen. Met je volle aandacht aanwezig blijven in het hier en nu. Voeten op de grond, je ademhaling rustig houden, daar begint het mee.

Wil je er volgende keer ook bij zijn? Wil je ook een bijdrage leveren aan de transitie van Tilburg naar een duurzame en sociale samenleving? Deze zomer gaat het team van Transform Tilburg door en de voorbereidingen voor Actie Dagen in september tijdens de Week van de Duurzaamheid lopen gestaag.

 

Rode bessen uit de tuin van Ecodorp Boekel

Ik bezocht Ecodorp Boekel tijdens een weekend met heerlijk juliweer, niet te warm en niet te koud en niet teveel zon. Aanleiding was een persoonlijke uitnodiging van Ecodorp Brabant om mee te helpen. Gelukkig kon ik meerijden met de auto, want het is een ramp om er komen met openbaar vervoer. Dat is ook de reden dat ik niet eerder een kijkje ben gaan nemen bij dit project. Het liefste is er vervoer geregeld voor de vrijwilligers.

Ik vond de tuin meteen een heerlijke plek om te verblijven met een goede energie. Alles gonst van de insecten en veel bloemen staan uitbundig te bloeien.
Juist doordat de tuin verscholen ligt en op een afstandje van het bouwterrein, merkte ik dat er nog weinig verbinding is tussen het bouwterrein en de permacultuurtuin.

Voorbij de zwemvijver achter de bomen ligt de tuin verscholen

Voorbij de zwemvijver achter de bomen ligt de tuin verscholen

boekel 002

boekel 003

boekel 004

boekel 012

Bessen plukken is altijd leuk; ik word er blij van. En, net als met paden aanleggen op het bouwterrein, het geeft direct resultaat. Zeker als de bessen dezelfde dag nog voor een clafoutis gebruikt worden.

boekel 006

rode bessen struik

boekel 008

Catharina heeft bessen geplukt

boekel 009

mandje rode bessen

boekel 010

en meteen ook schoongemaakt

Wat een goed doordacht en goed uitgevoerd ontwerp van deze tuin! De locatie is ongeveer 0,7 hectare groot. Dat zou genoeg moeten zijn om de mensen van het ecodorp het hele jaar van vers en gezond voedsel te voorzien. Dit jaar is ongeveer 70% van alle éénjarigen en zaaigoed verloren gegaan door de weersomstandigheden die te maken hebben met klimaatverandering.

Wel jammer dat er weinig aandacht voor de tuin is op dit moment. De sla staat er doorgeschoten bij. De snijbiet is nu op z’n lekkers en klaar om geplukt te worden. Tijdens de lunch nog gepolst of iemand snijbiet wilde voor de avondmaaltijd. Nee, snijbiet is niet favoriet. En het is makkelijker met de auto naar de supermarkt te rijden dan naar de tuin te lopen om een maaltje bij elkaar te scharrelen. Bij zo’n beginfase van een gemeenschappelijk bouwproces is daar nog een wereld te winnen.

boekel 005

de sla staat er doorgeschoten bij

sdti 018

aanleg van de verhoogde paden bij Ecodorp Boekel

 

Welkom

Uitgelicht

Maak tijd en ruimte, laat je niet afleiden door de waan van de dag. Besteed je tijd aan zaken die er echt toe doen.  – Catharina de Bruin

We destilleren en gebruiken onze eigen etherische olie bij INDEKOPERENKETEL. We hebben onze destilleer-werk-plaats in Gilze. We zien snoeisel van aromatische planten als waardevolle grondstof om etherische olie en hydrolaat te maken uit de regio. Je kan een online cursus volgen om ook te leren hoe je etherische olie of hydrolaat maakt.

Zoals jij voor de groep staat, Catharina, en alles observeert. Een beetje kijkt en niets zegt en niet ingrijpt. Heel mooi hoe je dat doet. Het is echt een gave die je hebt.

Strohplatz voedselbos aanplanten

Henk en ik waren op uitnodiging een weekend mee met Niels. Hij is grondlegger van Strohplatz. Elk jaar houdt hij een Strohplatz-weekend in Rorodt. Dat is een gehucht gelegen op 500 meter hoogte, zo’n beetje 40 kilometer ten oosten van Trier.

De plek Strohplatz heeft de potentie om een mooie groepaccommodatie te worden. In het woonhuis staan wel al stapelbedden met plek voor twintig mensen om te overnachten. Er is een composttoilet en stromend water. Aan de overkant van de straat staat een grote varkensschuur met erachter een lapje grond op een helling. Dit vierde weekend wat Niels organiseert staat in het teken van de start van een voedselbos.

Start van het voedselbos Strohplatz

Start van het voedselbos Strohplatz

Het project heeft een jaarlijkse planning vanaf 2012 tot aan 2018. Inmiddels is het vierde jaar en vierde weekend gevierd. Elke Stroh-weekend komen er wel rond de dertig vrijwilligers meehelpen, zowel aan het huis als de tuin. Daar blijkt uit dat het altijd een gezellige boel is en mensen graag naar deze plek komen om mee te helpen. Niels heeft de klussen voor het weekend goed voorbereid zodat iedereen weet wat er te doen is.

We hebben 51 bomen aangeplant en een gaashekwerk eromheen gezet tegen vraat. Henk en ik hebben meegeholpen met een rand van frambozenstruiken planten.

Henk en Catharina planten frambozen

Henk en Catharina planten frambozen

We hebben 51 bomen aangeplant en een gaashekwerk eromheen gezet tegen vraat. Henk en ik hebben meegeholpen met een rand van frambozenstruiken planten.

Wat eruit springt bij het project Strohplatz Roroth is de verbinding met de streek en het gehucht. Alle inwoners zijn uitgenodigd en een aantal komen ook naar de feestavond met muziek. Natuurlijk, de kans om zulke rasmuzikanten in jouw dorpje te horen laat je niet zomaar voorbij gaan.

Ook in wat bredere kring timmert Niels aan de weg door zijn betrokkenheid met de regionale Transition Townsgroep. Zij hebben pas een aantal Open avonden gehad en nog geen officiële naam, maar de werktitel klinkt goed: Hondsrück in Wende.

Koffie zetten is wel een hele toer met een rocketstove. Dat duurt wel een uur, en in de ochtend in de kou is dat geen pretje. Gelukkig bederft het niet de gemoedelijke sfeer en werklust van de aanwezigen. Wat een leuk project, eentje die de permacultuur principes en Transition Towns gedachtegoed goed combineert. We gaan zeker over een tijdje kijken hoe de boompjes die we geplant hebben in dit weekend zijn aangeslagen.

voedselbos Strohplatz 1003

 

 

Energie samen delen in Gilze en Rijen

u wilt energie

Vanaf 2016 hebben we via Energie Gilze Rijen energie uit ons eigen dorp. Geweldig toch, lokaal geproduceerde groene schone energie! Kies ook voor lokale energie!

Energie Gilze Rijen is een lokale energiecoöperatie voor en door leden en wil een klimaatneutraal, duurzaam en energie-onafhankelijk Gilze en Rijen. Ik ben vanaf de eerste bijeenkomsten betrokken bij deze coöperatieve vereniging. Momenteel zit ik in de ledenraad.

handje energielevering2 (1)

Voor de leden richt EGR zich op het leveren van duurzame energie en het realiseren van energieproductie en energiebesparingen. Energie Gilze Rijen (EGR) levert lokaal opgewekte energie elektra en gas aan huishoudens en bedrijven in Gilze-Rijen. Ook koopt Energie Gilze Rijen duurzame energie in van lokale producenten. Dit is mogelijk doordat EGR lid is geworden van de Duurzame Energie Unie (DE Unie).

Ik kan nu aanwijzen waar de elektriciteit voor ons ecodorp Ploeger – de Bruin vandaan komt. Op dit moment zijn dat panelen bij een boomkwekerij in Molenschot en een manege in Hulten. Samen zijn zij goed voor een productie van ca. 300.000 kWh zonnestroom. Hoe meer leden meedoen, hoe meer leveranciers kunnen gaan leveren aan EGR. Wij zijn verzekert van echte lokale duurzame groene energie voor een eerlijke lage prijs. Ook in onze destilleerwerkplaats hebben we lokale energie. Stap ook over op lokale energie!

groenestroom

Binnen de coöperatie zijn een aantal mensen bezig met mogelijkheden te onderzoeken om de projecten voor elektrisch rijden en de opbrengsten van EGR te koppelen. Er zijn al mooie voorbeeldprojecten in het land, waar elektrisch rijden en autodelen wordt ondersteund door lokale energiecoöperaties. Daar wil ik graag aan bijdragen en meehelpen. In de uitzending van Tegenlicht van 13 maart 2016 zie je een voorbeeld uit Utrecht. Mijn inspiratie komt uit de themabijeenkomsten die Transition Town Boxtel heeft georganiseerd.

sluiting DOEL 2

handtekeningen ophalen voor de sluiting van de kerncentrale in Doel in Bergen op Zoom

200811_kernenergie_sticker_nee

De energietransitie betekent ook dat vervuilende, stokoude, gevaarlijke kerncentrales kunnen sluiten. De kerncentrales zouden vandaag al kunnen sluiten, en dan zou er nog voldoende energie beschikbaar zijn, zo laten de berekeningen van NO T2 D3 zien.

Wat kan je zelf doen om de kerncentrales te sluiten? Teken de petitie, vraag de lokale politiek zich uit te spreken, doe mee met demonstratieve optochten. Ook al hebben we dat actievoeren – voor ons gevoel – al genoeg gedaan sinds de 80’er jaren, ik kan niet thuis op de bank blijven zitten en toekijken.

handtekeningen ophalen voor de sluiting van de kerncentrale in Doel

handtekeningen ophalen voor de sluiting van de kerncentrale in Doel in Bergen op Zoom

11maartBOZ (1)

 

De vele transitie wegen

Voor Ecodorp Ploeger – de Bruin hebben we natuurlijk ecologische uitgangspunten. Een leuk overzicht hiervan kan je hier lezen.

Voedsel
We proberen geen voedsel te verspillen en lokaal, van het seizoen te eten. Ik heb heel wat recepten verzameld en gekookt. Gelukkig kan ik op 300 meter afstand van ons huis verpakkingsvrij groenten, aardappelen en eieren halen. We eten steeds vaker vegetarisch of veganistisch. Natuurlijk is de maaltijd elke dag anders. “Je krijgt het maar één keer” zeg ik elke dag.

Energie
Vanaf 2016 hebben we via Energie Gilze Rijen energie uit ons eigen dorp. Geweldig toch, lokaal geproduceerde groene schone energie!

Vervoer
We hebben geen auto en nooit gehad ook. Dus we doen alles lopend, fietsend en met de trein. Toch komen we overal. Komende tijd wil ik onderzoeken of elektrisch vervoer via Energie Gilze Rijen als project uitgerold kan worden. Er zijn mooie voorbeelden in Brabant te vinden, dus het kan lukken.

Bankieren en lokaal geld
Bankieren doen we via Triodos en ASN bankrekening. Maar de lokale economie stimuleren met lokaal geld zal de uitdaging zijn de komende tijd. Ik werk als vrijwilliger bij STRO, Social TRade Organisation en doe de boekpromotie van Een @nder soort geld. Wil je ook het gratis e-boek als doorgeefboek ontvangen? Vul hier je gegevens in.

Talenten benutten
Henk is destillateur; de activiteiten van INDEKOPERENKETEL blijven toenemen.
Ik word gelukkig van het begeleiden van startende (woon)groepen.

In de natuur
Ik ben betrokken bij de aanleg van het Voedselbos Het lachende hertje als permacultuurproject. We zijn beiden geen landbouwers, maar oogst verwerken vinden we helemaal geweldig. Zowel plantenafval als snoeiafval van bomen en alles wat je maar kan bedenken en wat een opbrengst heeft. Lekker experimenteren.

Kleding en textiel
Ik heb vijf jaar op een atelier gewerkt, Atelier Famous. In die tijd heb ik bijna geen kleding hoeven kopen. Ik heb gemerkt dat er tweedehands zoveel leuke dingen zijn, dat ik steeds minder ben gaan kopen.

texel 20 reparatie
Foto van een versleten slaapzak waar ik een nieuwe katoenen voering in heb gezet. Wordt ook gebruikt als hooikist om bonen te garen.

EDE-contents

Een nieuw ecodorp voor Oss in oprichting

Ik ben gevraagd door Sandra om haar te helpen met het initiatief voor een ecodorp in Oss. In mijn rol als transitie adviseur en transitie trainer vind ik het fantastisch om met een groep mensen die elkaar niet kennen aan de slag te gaan.

Inmiddels hebben we flink wat ervaring in Nederland en ook in Brabant hoe je een ecodorp bouwt. Er zijn natuurlijk vele verschillende manieren, maar in grote lijnen komt het vaak erop neer dat mensen eerst als groep willen starten en dan een plek erbij zoeken. Of andersom: er komt een plek met mogelijkheden en dan wordt een groepsproces gestart. Mensen die op een nieuwe manier met elkaar een verbinding willen aangaan. Niet alleen in het hoofd, ook hart en handen doen mee.

We weten allemaal dat bij elkaar om een tafel zitten en twee uur vergaderen om de paar weken niet werkt. In het gunstigste geval staan er een paar kartrekkers op die zich drie jaar te pletter werken en daarna gefrustreerd afknappen omdat ze het niet meer alleen kunnen dragen. Omdat ze zich niet gesteund voelen en ‘de rest’ een steeds grotere afstand ervaart.

Wil je meer hierover lezen? Er zijn allerlei oorzaken dat groepen die werken van onderop, vanuit eigen initiatief en mogelijkheden, niet slagen in hun opzet. Dennis Methorst deed onderzoek naar het donut-effect binnen Transition Towngroepen.

Dat kan anders. Daarom breng ik vanaf de allereerste bijeenkomst de hart & ziel werkwijze in het proces. Mensen ervaren dat als zeer waardevol, goed, geeft contact op hartsniveau.

DSC01238

Ecoss

DSC01240

Ecoss

tt oss blur

Ecoss

tt oss 002

Ecoss

tt oss 004

Dit schreef Sandra op facebook: Terugkijkend op een geslaagde middag. De eerste verkenning is gemaakt en ik wil Catharina ontzettend bedanken voor het begeleiden van de dag en Wim voor zijn heldere bijdrage over alle ambtelijkheden waar je mee te maken krijgt bij dit soort projecten.
Kon je er afgelopen zaterdag niet bij zijn (je hebt echt iets gemist), in januari gaan we in de reprise. Er zijn notulen gemaakt en komende week zal er een samenvatting in deze groep geplaatst worden. Een en ander zal verder onderzocht moeten worden, zowel op persoonlijk vlak als ook op organisatorisch vlak. Denk bv aan: de juridische vorm, haalbaar businessplan en met welke doelstellingen. Belangrijk is om een groep of groepen te vormen die echt met elkaar verder willen. Genoeg te doen dus, erg leuk en met voldoende doorzettingskracht gaan we het gewoon doen.
Wordt vervolgt ?