Visie, missie en doelen

Visie

We leven in een tijd waarin onze nieuwe bewustwording zich wil manifesteren in de wereld. We kunnen niet meer wegkijken, maar zijn bewust van de economische crises door piekolie en klimaatverandering.

Gezamenlijke bodem van Transitie naar Veerkracht

 “De meest onbenutte capaciteit die we hebben zijn de goede bedoelingen en creativiteit van gewone vrouwen en mannen, en hun bereidheid om te veranderen. Maar hoe creëren we lerende avonturen die helpen onze dromen te realiseren? De training Transition 2 Resilience wil op opbouwende wijze deze bronnen vrijmaken, kanaliseren en inzetten.

 

Ons doel is om een trainings programma te ontwerpen dat bouwt aan de capaciteiten van de verandermakers en te navigeren door deze turbulente tijden. De training is niet alleen om in detail te leren wat er gedaan moet worden, bijvoorbeeld op gebied van ecologie of technologie. Het gaat om de deelnemers uitrusten met sociale vaardigheden die hun in staat stellen om hun visies te realiseren door het verdiepen van gevoel voor gemeenschap en verspreiden van een ondersteunend netwerk voor de transitie naar meer lokale veerkracht.” Bron: www.transition2resilience.org

Transitie naar Veerkracht is een groep mensen die zich de komende jaren wijden aan het ontwikkelen en geven van trainingen aan mensen en groepen die zich bewust inzetten voor een veerkrachtige, liefdevolle en ecologische samenleving. Transitie naar Veerkracht richt zich daarbij specifiek op het gebied van de menselijke relaties: Met jezelf, met de sociale groep en met de aarde.

Wij richten ons op de versterking van mensen bij het inzetten van hun kennis, talenten en energie. Om persoonlijk én gezamenlijk zorg te dragen voor een groepsproces waarin ieder het beste van zichzelf kan geven. Waaruit een creatieve, gelukkige én sterke organisatie kan groeien.

We denken aan Transitie naar Veerkracht als een zelfstandig partnerproject van en voor bewegingen zoals Transition Towns, permacultuur en ecogemeenschappen. Met de vrijheid samen te werken met een ieder die de zojuist genoemde ziens- en levenswijze onderschrijven.

Waarom zouden we Transitie naar Veerkracht moeten willen in Nederland?

Transitie naar Veerkracht geeft je de gereedschappen om te ontdekken. Bijvoorbeeld hoe het staat met jouw eigen persoonlijke veerkracht. We kennen allemaal het gevoel als we met een project starten. In het begin lijkt het erop alsof we bijna verliefd zijn op elkaar en op het project. Hoe voorkom je dat mensen overspannen en overwerkt afhaken, maar plezier hebben en houden en steeds in staat zijn om zichzelf en anderen naar een hoger plan te krijgen. Transitie naar Veerkracht kan je helpen met vele werkvormen hier steeds aan te blijven werken.

Vanuit een ander, breder perspectief stellen we vragen: Hoe veerkrachtig ben je zelf? Wat is  belangrijk voor je? Waar wil je jouw tijd en energie voor inzetten? Welke keuzes maak je? Wat doe je wel en wat doe je niet? Hoe heb je je leven ingericht?

Kijk met een wijder perspectief naar jouw rol in de groep. De balans tussen wat je geeft en wat je vraagt. De balans tussen de groep en jou als individu. Hoe krijg je het voor elkaar dat alle mensen in de groep elkaar gaan dragen en steunen?

Hierachter zit het verhaal van IK – WIJ – DE AARDE. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met de aarde? Wat hebben we te doen?

Door deze visie geeft het Transitie naar Veerkrachtprogramma een richtpunt in de toekomst en stip op de horizon.

We zien een wereld waarin:

 •       we plezier hebben om te veranderen, we ervaren verandering als uitdaging en kans.
 •      we mensen helpen om zich een nieuw paradigma eigen te maken, waarbij iedereen naar een nieuw gemeenschappelijk paradigma streeft.
 •       we gaan terug naar ontzag voor alle levende wezens en samenwerken met de natuur en herontdekken deze waarden als nieuw en waardevol.
 •       we in harmonie leven met de natuur en met elkaar.
 •       we met meer plezier en meer effectiviteit dromen realiseren.
 •       we verbondenheid hebben met onszelf, de gemeenschap en de natuur.
 •       we uitgaan van permacultuurprincipes om kringlopen te creëren in plaats van groei.
 •       we werken in co-creatie.
 •       we naar onze kern, onze innerlijke bron luisteren, want het zit allemaal in jezelf
 •       we alle ruimte en alle tijd hebben om te spelen en experimenteren. Omdat we experimenteren worden fouten leermomenten.
 •       we kunnen verbinden van gelaagdheid hoofd, hart, handen in jezelf, de groep en de natuur.

Missie

We doen dat door:

 •     het ondersteunen van lokale Transition Towngroepen en andere doelgroepen met  Transitie naar Veerkrachtprogramma aan te bieden.
 •     een flexibel aanbod van producten te ontwikkelen.
 •     versterken, ondersteunen, voeden en groeien als Transitie naar Veerkrachtgroep.

Doelen

 •      persoonlijke veerkracht.
 •     Transitie naar Veerkracht netwerk opbouwen.
 •     duurzame, op lange termijn gerichte, samenwerkingsverbanden aan te gaan.
 •     vormgeven van docentenpool en tegelijkertijd als train-de-trainer fungeren.
 •    nieuwe woorden vinden voor ontwikkelingen die met transitie te maken hebben en zo het Nederlands taalgebied bedienen.

Doelgroepen

We bieden het Transitie naar Veerkrachtprogramma aan: lokale Transition Towngroepen, woongroepen, (ecologische) leefgemeenschappen, (lokale) energiecoöperaties, repaircafé’s, krachtwijken, buurtbewoners, lokale politiek, scholen, kerken.