Transitie Wereld Café in Hilvarenbeek

Op verzoek van de Vereniging Natuur & Milieu Hilvarenbeek heb ik een Transitie Wereld Café gefaciliteerd. Op deze avond waren 24 betrokken lokale natuurliefhebbers die hun stem wilde laten horen over de kwaliteit van het buitengebied. Goede opkomst en strak geplande avond met een sterk programma. De woorden: zinvol, rugdekking en ondersteunend werden terug gegeven aan het eind van de avond.

Transitie Wereld Café Hilvarenbeek 005 Transitie Wereld Café Hilvarenbeek 006 Transitie Wereld Café Hilvarenbeek 008 Transitie Wereld Café Hilvarenbeek 009  Transitie Wereld Café Hilvarenbeek 011 Transitie Wereld Café Hilvarenbeek 012 Transitie Wereld Café Hilvarenbeek 013 Transitie Wereld Café Hilvarenbeek 014 Transitie Wereld Café Hilvarenbeek 015 Transitie Wereld Café Hilvarenbeek 016 Transitie Wereld Café Hilvarenbeek 017

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: cid:image001.png@01CC5684.5522D640

Beste leden.

 

De VNM organiseert op

 

 

Woensdag 27 November om 20.00 uur: “Transitie Wereld Café”

 

Onderwerp: “Samenwerken in het buitengebied”, aan de hand van 5 discutabele stellingen!

 

Plaats: de Voorste Loop, Kleine Voort 4  Hilvarenbeek

 

 

In de Voorste Loop bij Jan van Poppel zal Catharina de Bruin ons allen weten te stimuleren om actief  deel te nemen aan een gesprek met de wethouder  van ruimtelijke ordening Hilvarenbeek, Peer Verkuijlen.

 

Hij zal worden bijgestaan door Fons d’ Haens die projectleider is van een nieuw te maken bestemmingsplan buitengebied.

 

Catharina is werkzaam bij Transition Towns Nederland en verzorgd workshops en trainingen die gaan over Transitie naar veerkracht.

 

Deze avond gebruikt ze met als thema “Transitie Wereld Café”, wat inhoud dat we met al de aanwezigen over vijf stellingen gaan praten die te maken hebben met samenwerken en het buitengebied Hilvarenbeek en zij wil er de zorg voor dragen dat alle meningen even zwaar zullen wegen.

 

 

Behalve wethouder in Hilvarenbeek heeft Peer Verkuijlen zijn sporen reeds verdiend in het natuurgebied de Maashorst rond Nistelrode waar hij tot de winter 2012 samen met alle betrokken partijen een mooi nieuw natuurgebied heeft weten te creëren als voorzitter van deze stuurgroep. Zo heeft hij voor Hilvarenbeek ook nog vele plannen die hij wil realiseren.

 

De vijf stellingen waar we over in gesprek zullen gaan zijn:

 

 

                    Deelname aan het platform “Beeks Buiten” heeft voor natuurbeschermers geen zin, omdat economische belangen toch tenslotte altijd belangrijker zullen worden dan ecologische belangen.

 

 

2                   Wanneer in het buitengebied bv. Tien bomen worden gekapt, merkt niemand daar iets van. Is dat zo?

 

 

 

                    Het is niet zo erg dat er geen weidevogels meer zullen broeden in het buitengebied van Hilvarenbeek.

 

 

 

                    In omringende particuliere landgoederen worden villa’s gebouwd, omdat die landgoederen verlies blijken te lijden. Burgers  moeten daar hun goedkeuring maar aan geven.

 

 

                    Intensieve veehouderij is goed voor de burgers.

 

 

Programma overzicht:

 

 

19.30 uur  inloop en koffie

 

20.00 uur  welkom en korte aankondiging door VNM

 

20.10 uur  wethouder, over het bestemmingsplan en wat er speelt

 

20.40 uur  uitleg Wereld Café

 

20.40 uur  pauze

 

 

21.00 uur –  21.20  eerste ronde

 

21.20 uur –  21.40  tweede ronde

 

21.40 uur –  22.00  derde ronde

 

 

22.10         korte terugkoppeling van wat er opgeschreven is. Uitleg over de vervolgstappen.

 

22.30         afsluiting.

 

 

De bijeenkomst is toegankelijk voor B-Team- en VNM-leden met een introducee.

 

Graag tot volgende week Woensdag

     Martin van Mol, Bestuur VNM

Transitie Wereld Café Hilvarenbeek oplossing

Wereld Café (bron: www.transitie.be)

Wereld Café wordt omschreven als ‘de bewuste inschakeling van collectieve intelligentie door groepsgesprekken over specifieke onderwerpen’. Het is gebaseerd op de idee dat waardevolle gesprekken vaak gevoerd worden op plaatsen waar mensen zich ontspannen voelen: aan een tafel, of dat nu in de keuken is of in een café, met een kopje (of een glaasje) in hun handen en misschien wat lekkere koekjes.

Het is een middel om mensen gerichte vragen of onderwerpen voor te leggen, in plaats van hen, zoals in Open Space, zelf de vragen te laten bepalen. Wereld Café vergt wat meer voorbereiding dan Open Space, maar geeft dan ook effectiever antwoord op onderwerpen die je graag wilt verkennen.

Wereld Café

Het Wereld Café heeft zeven principes ontworpen, die duidelijk maken hoe het proces verloopt:

1. Creëer de context.

De sleutel tot een succesvolle Wereld Café is goede voorbereiding.  Denk  goed na over het onderwerp, hoe je je vragen formuleert, wie je vindt dat er moet zijn en hoe je die uitnodigt, waar en wanneer het zal zijn.

 

2. Zorg voor een goede sfeer

De plaats waar  je het Wereld Café gaat houden moet zo veilig en gastvrij mogelijk worden. Zowel fysiek als voor het uitwisselen van ideeën. De goede sfeer begint al bij de invitatie: vrolijk, sprankelend, uitnodigend. Hierin liefst al de vragen opnemen waarover gesproken zal gaan worden.

Gebruik ronde tafels en zet die willekeurig neer in de ruimte. Dek de tafels met grote papieren tafelkleden, een aantal pennen, bloemen en/of een kaars. Tweede factor tot succes is de aanwezigheid van eten en drinken. Bied de mensen regelmatig eten en drinken aan tijdens de sessie, zodat mensen niet op hoeven taan om iets te gaan halen.

3. Bedenk vragen die er toe doen

Je kunt ervoor kiezen om een grote overkoepelende vraag te stellen die in meerdere ronden wordt uitgediept, of losse vragen stellen die verschillende aspecten van het onderwerp behandelen. Vragen moeten relevant zijn, duidelijk en uitnodigen tot diepere reflectie. Bijvoorbeeld een Wereld Café had één heel specifieke vraag: “Hoe plannen we dat gemeenschappen na Piekolie tijdens de energie-minder fase kunnen bloeien en overleven”.

Om dit te onderzoeken waren een viertal subvragen opgesteld, die elk dienden als onderwerp voor een tafel:

Is Piekolie een crisis of een kans voor lokale gemeenschappen?

Hoe relevant is het Minder Energie model voor mij en mijn situatie?

Hoe communiceren we antwoorden op piekolie zowel binnen de gemeenschap als tussen verschillende gemeenschappen?

Welke vaardigheden moeten we leren of trainen om adequaat te kunnen reageren op piekolie?

4. Hoe meer bijdragen van verschillende mensen, hoe beter

Iedereen die een Wereld Café bijwoont wordt even onderdeel van een groter geheel, een levend netwerk. Hoe meer verbindingen er gemaakt worden, hoe meer collectieve intelligentie er vrij komt. Dit doe je door elk kwartier een bel, of iets dergelijks, te luiden, als teken dat de deelnemers moeten doorschuiven naar een andere tafel. Dit houdt in dat je in de tijd dat de bijeenkomst duurt in feite de meeste, zo niet alle deelnemers kunt ontmoeten en met hen van gedachten kunt wisselen.

5. Verbind de invalshoeken van de diverse tafels

Het verbinden van de diverse invalshoeken vindt plaats door maximale interactie en kruisbestuiving, wat een hecht web van verbindingen tot stand brengt. Elke keer als tafels wisselen en de deelnemers doorschuiven, nemen zij de draden van hun eerdere discussies mee naar een volgende groep mensen.

 Aan het begin van de bijeenkomst wordt een Tafelgastheer/vrouw gekozen, die alle ronden aan dezelfde tafel blijft. Het is de verantwoordelijkheid van deze persoon om alle uitkomsten van de gesprekken op het tafelkleed te schrijven, zodat alles wat ter tafel kwam in een duidelijk verslag wordt vastgelegd.

 Elke keer als de groepen veranderen, vertelt de gastheer/vrouw eerst wat er in de voorafgaande gesprekken al besproken is. De nieuwe mensen vertellen kort wat er is besproken in eerdere gesprekken die zij hebben bijgewoond. Dit zorgt voor een maximaal samenweven van de verschillende draden.

 6. Luister naar elkaar en let op patronen

Belangrijk  voor een succesvol Wereld Café is de kunst van het goed luisteren, een kunst waar velen van ons niet zo heel bedreven in zijn, maar het kan geleerd worden. Goed luisteren kan als volgt:

* Luister naar de spreker vanuit de overtuiging dat de ander iets wijs en belangrijks te zeggen heeft

* Luister met de bereidheid om je te laten beïnvloeden.

* Respecteer de mening van de spreker, ongeacht hoeveel het verschilt van de jouwe. Die mening is even belangrijk als de jouwe en deel van het grotere geheel waarover geen van ons het hele overzicht heeft.

* Als je zelf spreekt, probeer dan duidelijk, kort en bondig te zijn en geen beslag te leggen op de tijd.

* Probeer te voorkomen dat je tijdens het luisteren al antwoorden aan het bedenken bent, luister op een open manier.

* Probeer vast te stellen of er patronen ontstaan en welke nieuwe vragen er opkomen.

 

7. Deel de gezamenlijke ontdekkingen

Aan het einde van het Café kunnen de uitkomsten gedeeld worden. Om te beginnen kunnen alle tafelkleden opgehangen worden, zodat iedereen ze kan zien. Daarna kun je een rondje houden, waarbij elke tafelgastheer of -vrouw kort samenvattend aan de groep vertelt wat de belangrijkste gespreksonderwerpen van zijn of haar tafel waren.

Daarna kan er een meer algemeen rondje gehouden worden waarbij deelnemers de kans krijgen hun gedachten over het proces, over hoe het was voor hen en over welke diepere vragen er ontstonden, met de groep te delen.

In het verlengde hiervan kan een mooi verslag van het Café worden uitgetypt, dat een paar dagen later aan alle deelnemers  wordt gemaild.

 Voilà, dat is het: een goede sfeer, goed eten, levendige gesprekken, veel contacten, grote stroom reacties en ideeën. Wereld Café in een notendop!