Jouw veerkracht van het hart – workshop in Roermond

Driek de Wit schreef op haar blog over haar beleving:
Transitie Roermond sloot gisteren het jaar af met een workshop ‘De veerkracht van jouw hart’. Transitie Roermond is een Transition Town initiatief, een ‘beweging’ die tot een paar maanden geleden bij mij onbekend was. Niettemin mocht ik meedoen met de workshop en voelde ik me zeer welkom. Elk jaar wordt het programma afgesloten met een bijeenkomst die gericht is op innerlijke transitie: vanuit je binnenste toewerken naar een mooie, schone en gezonde wereld voor jezelf, je leefomgeving en de hele aarde.

De workshop werd op een zachte en krachtige manier begeleid door Catharina de Bruin. Het begon meteen goed met een geleide meditatie. Wat me opviel was dat ik me heel veilig voelde, terwijl ik de meeste mensen uit de groep nog niet eerder gezien had. Bijzonder maar er bleek nog iets veel mooiers te komen.

In het tweede onderdeel gingen we lopen door de ruimte terwijl Catharina een tekst voorlas. Na een tijdje zo gelopen te hebben, moesten we onze ogen dicht doen, maar wel blijven doorlopen. Dat had op mij en zo te voelen ook op de anderen het effect dat ik heel langzaam en behoedzaam ging lopen. Alle zintuigen die ik nog wel kon gebruiken, gingen maximaal ‘aan’. Hetzelfde gold voor mijn concentratie.

Catharina kondigde aan dat er een ‘ontmoeting’ plaats ging vinden. Kennelijk was ik nogal gericht op het ‘niet tegen iemand aanlopen’, want de ontmoeting bleef lang uit. Met een beetje hulp kwam die dan toch. Ik mocht de handen van degene die ik ontmoette vastpakken en gaan onderzoeken. De ander deed dat bij mij. En dit alles nog steeds met ogen dicht. Een heel speciale ervaring die zich moeilijk in woorden laat vangen.

De sfeer, emotie, stemming die daarna in de groep voelbaar was, laat zich voor mij het beste uitdrukken in het woord ‘sereniteit’: rust, helderheid en een heel diepe stilte. ”

We hebben de lichten deze avond gedempt gehouden, zodat ik geen foto heb kunnen maken. Wel heb ik een heel mooie impressie gekregen van Driek de Wit. Dank je wel, fijn jou te ontmoeten.
De uitnodiging:
17 december: Hart & Ziel workshop: De veerkracht van jouw hart 
20.00 – 22.00 uur, Groenhuis, Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond
Uit de nieuwsbrief van Transitie Roermond:
Traditiegetrouw sluiten we ons jaarprogramma af met een workshop met als thema “Hart & Ziel”. Dit is afgeleid van het model hoofd, handen en hart: als we weten wat er in de wereld aan de hand is (het hoofd), kunnen we alleen aan de slag gaan (handen) om veerkracht op te bouwen als we er voor elkaar zijn (hart) en we samen alle onzekerheden op onze weg tegemoet kunnen treden.
Op allerlei manieren zijn we dit jaar bezig geweest met de buitenkant van transitie: duurzame energie (de zonnedaken campagne), onze ecologische voetafdruk (de no-impact week), Repair Cafe, schaliegas en de RoerOm Fair. Deze maand is het tijd om actief te werken aan onze innerlijke transitie: toewerken naar een mooiere, schonere en gezonde wereld voor jezelf, je leefomgeving en Moeder Aarde.
Op dinsdagavond 17 december organiseert Transitie Roermond een programma met als titel: De veerkracht van jouw hart. In deze workshop ervaar je vanuit vier stappen verandering. Zo krijg je inspiratie en handvatten om, in verbinding, met nieuwe energie aan de slag te gaan.
Deze avond wordt verzorgt door Catharina de Bruin, mede-initiatiefnemer van het project “Transitie naar Veerkracht”. Dit project richt zich op de versterking van de persoonlijke en sociale vaardigheden van mensen in groepsprocessen, zoals transitieprojecten, om zo individueel én gezamenlijk de zorg te kunnen dragen voor projecten waarin iedereen het beste van zichzelf kan geven. En waaruit later steeds meer creatieve, gelukkige én sterke gemeenschappen kunnen groeien.
Catharina de Bruin (Rijen, gemeente Gilze en Rijen) is vanaf ongeveer 2009 betrokken bij verschillende professionele vrijwilligersorganisaties die werken van onderop, zoals Transition Towns Nederland, Transitie Team Midden-Brabant, buurttuingroep Rijen en permacultuur. Met haar werk wil Catharina meer gezicht geven en meer draagvlak en slagkracht genereren voor transitie in haar eigen lokale omgeving, Brabant en heel Nederland. Ze vindt het geweldig om workshops over transitie te faciliteren. Lees meer op http://www.catharinadebruin.nl/transitie/