Energie Gilze Rijen naar Samen – Duurzaam – Betaalbaar

We moeten toe naar een kringloopeconomie, waarin de draagkracht van de planeet het centrale uitgangspunt is en waarin van iedereen wordt verwacht dat men zijn ecologische voetafdruk daaraan aanpast / Herman Wijffels

windboom in de tuin

 

Het stimuleren en realiseren van duurzame energie is het algemeen doel van de coöperatieve vereniging Energie Gilze Rijen. Dit is gekozen “vanwege praktische argumenten” dat het ‘grote verhaal’ te ingewikkeld zou zijn om uit te leggen. De leden van Energie Gilze Rijen zouden toch in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in hun eigen portemonnee en worden lid om geld te besparen voor hun eigen huishouden.

Zijn in de statuten het maatschappelijk aspect van klimaatneutraal naar de tweede plaats verschoven, mijns inziens begint alles met een duurzame grondhouding die zich uit in werkgroepen en activiteiten rondom zonnepanelen en energiebesparing.

Valkuil van de lokale energie coöperatie, waar ook Energie Gilze Rijen op af koerst, is dat mensen wel lid willen worden om mee te doen met een actie om collectief (goedkoper) zonnepanelen aan te schaffen. Maar daarna afhaken omdat er geen gemeenschappelijke binding is om lid te blijven van een energie coöperatie. Zonder voldoende leden missen we de kans op de transitie naar een duurzamere en klimaatneutraal Rijen, Gilze, Molenschot en Hulten. We zullen moeten beginnen met het onderzoeken hoe we lokale bedrijvigheid kunnen omvormen naar permacultuurprincipes waardige, blauwe economie [1]. En welke rol Energie Gilze Rijen daar in kan spelen. Stimuleren van lokale technische ondernemers door opdrachten te gunnen is een startpunt. Dat zou verder uitgewerkt kunnen worden door verder te kijken dan energie naar andere transitiethema’s [2].

In mijn achterhoofd heb ik een ideaalplaatje op z’n Brabants van het Duitse dorpje waar de burgemeester heeft moeten praten als brugman om iedereen te overtuigen. Grootste drijfveer om de energie wende aan te gaan was geld [3]. Met een slimme aanpak zou het mogelijk zijn geweest uiteindelijk dorpshuizen, ontmoetingsplekken en buurttuinen te realiseren. Door een klein deel van de opbrengst van de zonnepanelen te laten terugvloeien naar de kas van de coöperatie. Natuurlijk wel duidelijk geoormerkt potje voor sociale en maatschappelijke projecten in de eigen kernen. Zo heeft de toekomstige ledenraad van de coöperatieve vereniging ook wat om over te buigen en te beslissen. Verantwoording nemen voor een kleine pot geld die kan zorgen dat met een kleine geld injectie deze kernen levendig, actief, aantrekkelijk voor jongeren, met goede voorzieningen worden. Ontmoetingsplekken die zorgen voor sociale cohesie en tegengaan van eenzaamheid aandacht krijgt.

Tegelijkertijd klinkt vanuit de hoek van de buurtwerkplaatsinitiatieven en creatieve broedplaatsen een noodkreet [4] als de startsubsidie ophoudt en de werkplaats/atelier/buurttuin niet voldoende inkomsten genereert om de maandelijkse lasten te voldoen. Vaak zijn het plekken waar mensen vrijwilligerswerk verrichten en een regelmatige tijdsbesteding hebben die hun het gevoel geven erbij te horen en positief te kunnen bijdragen aan hun eigen leefomgeving. Daar zou de Energie Coöperatie haar maatschappelijke taak kunnen grijpen met een financieel steuntje.

Geslaagde voorbeelden van deze manier van werken zijn er genoeg te vinden, ook in Brabant. “Esbeek doet het zelf” is de slogan van het Brabantse Esbeek, waar een coöperatie hard aan de weg timmert aan veerkracht.[5] Ook zijn er andere Brabantse Energie Coöperaties waar het accent wel ligt op een integrale dorpsbenadering in plaats vanuit disciplines zoals lokale energievoorziening.

Ik lijk wel gek om 10 euro lidmaatschapsgeld per jaar [6] te betalen om vrijwilligerswerk te mogen doen. Ik neem niet eens zonnepanelen op mijn eigen dak. Niettemin voel ik me al vanaf het begin aangetrokken tot deze club. Mijn motivatie om mee te doen is het maatschappelijk belang om klimaatneutraal op lokale schaal na te streven waarbij in het dorp de leefbaarheid, voorzieningen, onafhankelijkheid van multinationals en veerkracht toenemen. Daar kan ik dan ook persoonlijk van profiteren en mijn activiteiten ontplooien. Zo werk ik aan mijn eigen zone 0 en zone 0.0 volgens permacultuurprincipes.

Tegenover dat lidmaatschapsgeld van een tientje staat de jaarlijkse ledendag en bbq. De enige plek waar ik op een ontspannen, laagdrempelige manier in contact kom met dorpsgenoten die zich bezighouden met energie. Dat is ook wat waard.

Wat zou het leuk zijn om bij het vijfjarig bestaan van Energie Gilze Rijen de voorzitter een windboom zoals op de foto (of een wat kleiner model) kan onthullen op een prominente zichtlocatie in onze gemeente. Fantastische manier om Energie Gilze Rijen zichtbaar te maken.

Bronnen:

Individualist van nu werkt graag samen artikel in Trouw van 7 juni 2014 door Herman Wijffels

http://www.hetkanwel.net/2013/12/16/duits-dorpje-feldheim-draait-volledig-op-eigen-schone-energie

http://www.bndestem.nl/algemeen/buitenland/duurzaam-duits-modeldorp-voorbeeld-voor-europa-1.552817

http://www.hieropgewekt.nl/kennis/hier-opgewekt-buitenland/het-wonder-van-feldheim-energie

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/2458418/2011/06/25/Geen-groen-idealisme-in-autarkisch-Duits-dorpje.dhtml

http://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/co%C3%B6peratie-esbeek

http://elsdorssers.wordpress.com/2013/03/13/zelfsturing-en-zorg-de-zorgcooperatie/

http://www.dorpswerkplaats.nl/pages/sub/39715/Reparatiezolder.html

http://generationcity.nl/verslag-symposium-op-de-buurtwerkplaats-gesprek-met-heel-veel-weinig-geld/

http://www.noabershopassen.nl/index.php

http://www.atelier3d.nl/

http://www.hetkanwel.net/2014/06/03/nederlands-bedrijf-geeft-nieuwe-draai-aan-windenergie/

http://lenergiedavancer.com/new-wind-lance-son-arbre-a-vent-en-bretagne-video/2014/04/28/<

http://asso-iti.com/wp-content/uploads/2013/10/Arbre-centr%C3%A9.jpg

leefbaarheid in kleine kernen http://leefbaarheid.west-brabant.eu/1830


Voetnoten:

[1] In de blauwe economie is duurzaamheid het resultaat van een productieproces dat net zo geïntegreerd is als een ecosysteem. Het verbruik van grondstoffen zou zo veel mogelijk moeten worden vermeden door innovaties die zijn gebaseerd op de natuur. Lees verder: http://theoptimist.nl/blauw_is_het_nieuwe_groen/#sthash.e9kxOT2X.dpuf

[2] Lees verder: www.catharinadebruin.nl

[6] http://energiegilzerijen.nl/word-lid-van-energie-gilze-rijen/

windboom in de straat