Disclaimer

Het Gils Lab wil het gezond makende en helende effect van verbinding met de natuur, jezelf en de ander benadrukken. Het Gils Lab doet dat door het geven van workshops voor iedereen die zich bezighoudt met de verbetering van zijn of haar gezondheid.

Het Gils Lab heeft niet de bedoeling om een medisch advies uit te brengen of een alternatief hiervoor te bieden. De beschreven informatie en/of workshop is geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. U dient dan ook niet uw medicatie, therapie of artsenbezoeken te staken, zonder overleg met uw behandelend arts, therapeut of specialist. U dient altijd te overleggen met uw arts of andere professionele hulpverlener als u een individuele diagnose wenst.

De informatie, links of richtlijnen op deze site moeten door de gebruiker op de voor hem geschikte waarde worden geschat. Mogelijke benadeling van bepaalde mensen of organisaties is onbedoeld. Het Gils Lab geeft geen enkele garantie – of deze nu zwart op wit staat of gesuggereerd wordt – met betrekking tot een product, apparaat of therapie.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Het Gils Lab doet haar uiterste best de informatie op deze website actueel en juist te houden, maar kan echter niet instaan voor de juistheid van de informatie. Gils Lab aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

Het Gils Lab aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze site. Dat geldt ook voor alle gebruikte, genoemde en geplaatste deep- & hyperlinks naar andere platforms en sites.