Programma Transition 2 Resilience op het landelijk Transition Town treffen


 

 

 

 

Foto’s: Jolanda Hoogendoorn

Voor de mensen die zich hebben aangemeld staan hier de data van de weekenden voor Transition 2 Resilience Nederland:

– Zondag 31 maart en maandag 1 april 2013 (Pasen) locatie volgt

– Zaterdag 25 en zondag 26 mei 2013, locatie volgt

– Zaterdag 22 juni en zondag 23 juni 2013, locatie volgt

Wat is Transition 2 Resilience en wat kan je ermee?

“De meest onbenutte capaciteit die we hebben zijn de goede bedoelingen en creativiteit van gewone vrouwen en mannen, en hun bereidheid om te veranderen. Maar hoe creëren we lerende avonturen die helpen onze dromen te realiseren? De training Transition 2 Resilience wil op opbouwende wijze deze bronnen vrijmaken, kanaliseren en inzetten.

Ons doel was om een trainings programma te ontwerpen dat bouwt aan de capaciteiten van de verandermakers en te navigeren door deze turbulente tijden. De training is niet alleen om in detail te leren wat er gedaan moet worden, bijvoorbeeld op gebied van ecologie of technologie. Het gaat om de deelnemers uitrusten met sociale vaardigheden die hun in staat stellen om hun visies te realiseren door het verdiepen van gevoel voor gemeenschap en verspreiden van een ondersteunend netwerk voor de transitie naar meer lokale veerkracht.” Bron: www.transition2resilience.org

Waarom zouden we T2R moeten willen in Nederland?

De Transition Town beweging onderscheid zich van anderen basisbewegingen van onderop door te werken vanuit hoofd, hart en handen. Hoofd staat voor een duidelijk visie die staat als een huis en die iedereen begrijpt. Handen is het omzetten naar concrete projecten. Het is aan de slag gaan met duurzame activiteiten zoals repaircafé, buurttuinen en zonnepanelen. Hart is jouw intrinsieke motivatie om te doen wat je doet. Wat is  belangrijk voor je? Waar wil je jouw tijd en energie voor inzetten? Welke keuzes maak je? Wat doe je wel en wat doe je niet? Hoe heb je je leven ingericht?

T2R geeft je de gereedschappen om te ontdekken. Bijvoorbeeld hoe het staat met jouw eigen persoonlijke veerkracht. We kennen allemaal het gevoel als we met een project starten. In het begin lijkt het erop alsof we bijna verliefd zijn op elkaar en op het project. Hoe voorkom je dat mensen overspannen en overwerkt afhaken, maar plezier hebben en houden en steeds in staat zijn om zichzelf en anderen naar een hoger plan te krijgen. T2R kan je helpen met vele werkvormen hier steeds aan te blijven werken.

Tegelijkertijd speelt: Hoe veerkrachtig ben je zelf? En wat leer je over jouw rol in de groep. De balans tussen wat je geeft en wat je vraagt. De balans tussen de groep en jou als individu. Hoe krijg je het voor elkaar dat alle mensen in de groep elkaar gaan dragen en steunen? Het verhaal van IK – WIJ – DE AARDE. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met de aarde? Wat hebben we te doen?

Wat doen we in Nederland aan T2R? Wat willen we neerzetten en wanneer?

Sinds 2010 hebben verschillende mensen zich afgelopen jaren ingezet om op landelijk niveau een groep te vormen voor Hart & Ziel. De landelijke werkgroep Hart & Ziel is sinds begin 2010 een aantal keer in verschillende samenstelling bij elkaar geweest.

Over de Nederlandse naam kunnen we veel zeggen. Laten we zeggen dat het een werktitel is tot een –de lading dekkende, makkelijk bekkende en vooral Nederlandse – variant hebben gevonden.

Er zijn adressen gewisseld en gehugd.  Mensen die Hart & Ziel … een warm hart toedragen. Er zijn inventarisaties gemaakt en veel daarvan is in de praktijk gebracht.

Nu willen we opnieuw proberen om een groep van 5 of 6 mensen een paar keer bij elkaar te krijgen om met elkaar te verdiepen. We willen bij elkaar te komen ter inspiratie, kennismaking en verdere onderbouwing van deze basiselementen.

Bij je inschrijving leggen we aan je voor:

Je begrijpt dat je met deze aanmelding inschrijft om je volle aandacht, tijd en energie  voor een periode van ten minste twee jaar voor Transition 2 Resilience Nederland.

Je bent bereid om, los van je persoonlijke ontwikkeling, met elkaar te verdiepen in deze groep. Je wilt bij elkaar komen ter inspiratie, verdere onderbouwing van deze basiselementen en professionaliseren van het programma.

Je wilt samenwerken in een groep die actief gaat toewerken naar een landelijk programma aanbod. Dit is een partnerproject van Transition Town Nederland, daarom wordt het aanbod om lokale groepen te ondersteunen van TT, maar ook andere bloedverwanten.

Je bent op de hoogte dat dit onbetaald vrijwilligerswerk is voor minimaal één jaar. De middelen die we krijgen worden in eerste instantie ingezet voor het vergoeden van reiskosten en verblijfskosten.

Dit heeft gewoon tijd nodig om uit te kristalliseren. Toch verwachten Adri en ik vóór de zomer 2013 dit te kunnen communiceren. Tijdens en na de training in Findhorn vertrouwen dat we dit daadwerkelijk kunnen realiseren. Mede dankzij de steun van alle TT-ers en kennis en kunde wat er al is in Nederland.

De data voor de bijeenkomsten staan bovenaan.

Wat anderen vonden van de workshop op 26 januari 2013 in Wageningen

Catharina, dank voor de mooie workshop die je in Wageningen hebt gegeven.

Heel krachtig en heel naturel.

Ik vond je een heel levendige uitstraling hebben.

 

Groetjes,

Karin

 

Hoi Catharina,

 

Wat een fijne workshop was het. Heb ik veel van geleerd, onder andere wat mij tegenhoudt om stappen voorwaarts te zetten. Met als gevolg dat ik nu superdaadkrachtig bezig ben! Thanks!!! Dus helaas… geen kritische punten voor dit moment. Maar mocht me later nog iets te binnen schieten, dan laat ik het weten.

 

Groetjes,

Sietske


 

 

Overnemen mag met bronvermelding: door Catharina de Bruin

 

 

Hoe werkt een weefgetouw?

In het Transitie Lokaal, Korte Schijfstraat 21 Tilburg, heb ik een aantal weefgetouwen staan. Ik kreeg het tot nu toe niet voor elkaar om ermee te werken.

Op de nieuwjaarsborrel kwam Margriet Sobrino het Transitie Lokaal binnen.
Zij wil aan ons laten zien hoe het weefgetouw werkt en een paar weeftechnieken laten zien, zodat we daarna er zelf mee verder kunnen.

Hier zie je Margriet Sobrino

Buurttuin Stationsplein 7 in Rijen jaaroverzicht over 2012

2012 Buurttuin Stationsplein 7 Rijen jaaroverzicht

Aanleiding en voortraject

Catharina de Bruin en Henk Ploeger kwamen 4 jaar geleden voor het eerst in Rijen. Zij zagen een bouwlocatie vlakbij het station, waar door de jaren heen niets mee gebeurde. De bomen groeiden inmiddels metershoog op het afgesloten terrein. Catharina had het idee dat ze vast niet de enige bewoner van Rijen is die zich ergerde  aan het verrommelde braakliggende terrein Stationsplein 7. Omdat ze vanaf november 2011 betrokken was bij Stadshoeve de Tuin in Tilburg en daar ervaring opdeed voor het opzetten van een buurttuin, begonnen de ideeën voor een buurttuin Stationsplein 7 steeds meer vorm te krijgen.

Vooraf is in samenspraak met NatuurSUPER een locatiecheck gedaan:

 1. Het braakliggende terrein ligt nog minimaal 1,5 jaar (of 2 groeiseizoenen) braak
 2. Het terrein ligt op een zichtlocatie; bewoners, bedrijven of anderen kijken uit op het terrein waardoor er toezicht is
 3. De locatie is zonnig; een terrein dat geen zon krijgt maakt het kweken van eetbare planten moeilijk tot onmogelijk
 4. De locatie heeft een waterpunt of de mogelijkheid om met regentonnen water op te vangen
 5. De aanmelders en/of geïnteresseerden zijn enthousiast en willen tijd investeren (ongeveer 4 uur per week) in het ontwikkelen en onderhouden van de NatuurSUPER tuin
 6. Er zijn minimaal 1 tot 3 mensen/bewoners die de kartrekkers willen en kunnen zijn
 7. Er zijn minimaal 3 lokale organisaties en/of partijen die de ontwikkeling van een NatuurSUPER actief willen ondersteunen
 8. De kartrekkers en mensen van lokale partijen vormen samen het projectteam van de locatie. Hier zitten minimaal 4 en maximaal 6 personen in
 9. De 3 lokale organisaties en/of partijen zijn bereid om te investeren in het traject en de NatuurSUPER met tijd, kennis, middelen of financiën
 10. De eigenaar van het terrein is bekend bij de initiatiefnemers. Zij hebben al contact gelegd met de eigenaar of gaan dat doen
 11. De eigenaar is bereid om een gebruiksovereenkomst te verlenen voor tijdelijk gebruik van het terrein

Samenwerken met NatuurSUPER

Catharina houdt contact met Marije van der Park van de organisatie NatuurSUPER.

Er is de intentie om als er een getekende gebruiksovereenkomst is, en er via het Oranjefonds subsidie aangevraagd kan worden, we als groep besluiten of we gebruik te gaan maken van de diensten van NatuurSUPER.

Eerst een gesprek met de wethouder …

Eind juni 2012 hebben Catharina de Bruin en Henk Ploeger een gesprek gehad met  wethouder Lavooij en de betrokken ambtenaar. We hebben onze ideeën voor een buurttuin voorgelegd en gevraagd wat de gemeente voor plannen had met het terrein. De wethouder wil graag burgerinitiatieven ondersteunen. Aangezien het terrein eigendom is van Hope Vastgoed, is de gemeente geen partij.

… daarna een telefonisch gesprek met Hope Vastgoed

Er is telefonisch contact geweest om het concept gebruiksovereenkomst van de buurttuin voor te leggen aan de directie van Hope Vastgoed. Na enkele telefonische gesprekken werd duidelijk dat het terrein zeker nog twee jaar niet bebouwd gaat worden en de directie positief staat tegenover het idee van een buurttuin op het bouwterrein.

 

Toen was het spannende moment aangebroken

om te kijken of de buurtbewoners zelf zich willen inzetten voor het maken en onderhouden van een buurttuin. Catharina en Henk hebben twee informatie avonden voor de buurttuin en om de buurttuingroep te formeren gehouden in café De Heeren van Rijen. Er is een persbericht geplaatst in het weekblad en er is geflyerd rondom het stationsgebied. De gemeente heeft kaartmateriaal gemaakt voor deze informatie avonden zodat de buurttuingroep zich makkelijker een beeld konden vormen over de mogelijkheden.

 

Buurttuingroep:

Bewoners die hebben aangegeven zich op één of andere manier te willen inzetten voor de realisatie van buurttuin Stationsplein 7 Rijen:

Catharina de Bruin

Henk Ploeger

Frans Seelen

Jan Nagtzaam

Peter en Dimphy Joossen

Silvy Coenen

Kees de Bruine

Susanne Moser

Jolande Jansen

Bart Zandbergen

Dimphie Lips

Erika Tack

Godelieve Doll

Hanneke van Heusen

Henny Starink

Jac van Leijsen

Jolande Jansen

Marianne Kivits

Suzan Krook

 

 

Inventarisatie

We hebben op de informatie avonden een inventarisatie gemaakt van de wensen. Die kunnen we meenemen in het inrichtingsplan. Dit is allemaal genoemd door de buurtbewoners:

Het terrein aan het Stationsplein 7 zou een mooie plek kunnen zijn waar veel mensen iets aan kunnen hebben. Voor kinderen, jongeren en alle leeftijden, om te proeven, ruiken, beleven, ervaren en ontmoeten. Ideeën die genoemd zijn tijdens de informatiebijeenkomsten zijn:

Een aantrekkelijk verzorgde plek die openbaar toegankelijk is, maar verboden tussen zonsondergang en zonsopgang. De buurttuin is ook een avontuurlijke tuin met hegjes, verrassend en spannend waar kinderen kunnen meedoen. Alle ideeën komen bij elkaar in één park, waar we kunst en bijeenkomsten kunnen laten plaatsvinden, en ontmoetingen kunnen laten ontstaan.

Andere wensen die geuit zijn: een mooi parkje met een wandelpad en bankje, decoratieve groentetuin, schooltuinen integreren, avontuurlijke tuin, eetbare planten om te plukken en fruitbomen, waterpartij, een kunstwerk, kruiden, bloemen, rozentuin en bessenstruiken.

Een veel gehoorde uitspraak van de bewoners: ‘Erger dan dit kan het niet worden, dus laten we er iets moois van maken’.

Rechtsvorm

Als blijkt dat er een rechtsvorm noodzakelijk is om de buurttuin verder te ontwikkelen en te realiseren, kunnen we eerst onderzoeken of we bij een bestaande stichting of vereniging kunnen aanhaken als project. Bijvoorbeeld als een werkgroep van Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen. Of bij een buurtvereniging.

Besluitvorming

Op woensdag 14 november hebben we gesproken over hoe we besluiten willen gaan nemen binnen het project. Als we op een manier besluiten willen nemen, waarin iedereen zich kan vinden kunnen we het sociocratische model gebruiken. Dat betekent dat in tegenstelling tot het  democratisch principe waar de meerderheid de doorslag geeft en de minderheid zich heeft te voegen, bij het sociocratisch besluit niemand zwaarwegende bezwaren mag hebben tegen de beslissing. Het bezwaar komt niet vanuit persoonlijke overtuiging, maar zou het algemeen belang van het project schaden. Er wordt dus pas een besluit genomen als iedereen van de groep het eens is over.

Kennismakingsgesprek met Bert Severens van WSZW

Door de economische crisis melden steeds meer inwoners zich bij het gemeentelijk loket om een uitkering aan te vragen. Veel mensen zonder betaald werk kunnen en willen zich inzetten om vrijwilligerswerk te doen. Een paar uur per week in de buitenlucht in een buurttuin werken, is nuttig besteed.

Woonstichting Leystromen

Woensdag 14 november heeft een kennismakingsgesprek met Monique Hoevens van woonstichting Leystromen plaatsgevonden. Namens de gemeente Gilze en Rijen was Kees Robben, coördinator wijk- en buurtbeheer bij het gesprek.

Maatschappelijke beursvloer

Vanuit de maatschappelijke beursvloer is het aanbod gedaan door een medewerker van Brabant Water die in Rijen woont, om te ondersteunen bij de realisatie van een openbaar watertappunt. Ook heeft een deelnemer van de beursvloer een regenton aangeboden aan de buurttuin.

Openbaar watertappunt

Op 6 september heeft Catharina via een digitaal formulier van de organisatie Join te Pipe aangegeven belangstelling te hebben voor een openbaar watertappunt. Deze organisatie heeft een overeenkomst met Brabant Water en alle Brabantse gemeenten om een gratis openbaar watertappunt te installeren. Het zou mooi zijn als in het stationsgebied van Rijen zo’n openbare watertap komt. Planten laten groeien in een buurttuin zonder water is bijna onmogelijk, dus is dit één van de randvoorwaarden voor het slagen van het project.

Het blijkt dat de aanvraag alleen door de gemeente gedaan kan worden. Op 14 november is per mail geïnformeerd naar de stand van zaken.

Club Klimaatneutraal

Woensdag 7 november is een discussie avond bij Club Klimaatneutraal geweest over de vraag of we in Gilze en Rijen een duurzame energie coöperatie willen. Het antwoord was volmondig JA. Catharina wil dat een deel van het teruggeleverde bedrag voor de coöperatie wordt gereserveerd en besteed aan maatschappelijke en sociale projecten binnen de gemeente. Denk aan bijvoorbeeld een ijsbaantje, of het openhouden van de bibliotheek, of een bijdrage aan een buurttuin voor het organiseren van activiteiten voor bewoners. Het is belangrijk om dit in een vroeg stadium van het vormgeven van de coöperatie in te brengen. In maart/april 2013 worden bewonersavonden georganiseerd over de duurzame energie coöperatie.

Oranjefonds Groen Groeit

Maandag 12 november heeft de conferentie van Oranjefonds Groen Groeit plaatsgevonden. Een mooie gelegenheid om te netwerken en contacten aan te halen. Ook zijn er voorbeelden van andere buuttuinprojecten gepresenteerd en is er informatie gegeven over het aanvragen van subsidie voor buurttuinprojecten.

Bijeenkomsten van de buurttuingroep

Woensdag 14 november bijeenkomst met de buurttuingroep over de voortgang en informatie uitwisseling. Aanwezig: Frans, Jan, Silvy, Catharina, Henk (later). We hebben gesproken over: een rechtsvorm, hoe we besluiten willen nemen, inrichtingsplan voor de buurttuin, contacten met de gemeente, Brabant Water, Woonstichting Leystromen, Natuur en Landschapsvereniging Gilze Rijen, NatuurSUPER.

Woensdag 28 november buurttuingroep bijeenkomst met Catharina, Jan, Silvy, Henk hebben we gesproken over het bodemonderzoek, gebruiksovereenkomst, samenwerking met WZSW en brainstormen over hoe we met lets kunnen werken in de tuin (naar Antwerps voorbeeld)

Gebruiksovereenkomst

Op 16 november 2012 is een concept gebruiksovereenkomst per mail verzonden aan de eigenaar Hope Vastgoed. (Eind 2012 was nog geen persoonlijk contact geweest en bleek het toch allemaal niet zo vlot te lopen als gehoopt met de onderhandelingen over de gebruiksovereenkomst. Die is wel noodzakelijk om subsidie te kunnen aanvragen. )

In de media:

Persberichten in weekblad Gilze en Rijen

Artikel in BN de Stem op zaterdag 10 november 2012

Volgend jaar: als het terrein is schoongemaakt en veilig is bevonden

In 2013 willen we met voldoende vrijwilligers:

– met een borstelmachine de bestaande bestrating schoonmaken

– het terrein opgeruimd houden,

– materialen sorteren,

– composthoop maken

– natuurlijke afscheiding ontwerpen en plaatsen

– zitplekken creëren

– speelplek maken met boomstammen

– plantenruiltafel maken

Dat gaan we doen op:

– doe-dagen op zaterdagmiddagen

– zaai- en plantfeest in het voorjaar

– midzomerfeest

– oogstfeest in september

En meedoen met:

– burendag 2013 in september

– NL doet op 15 en 16 maart 2013

– beste buur van Gilze en Rijen

 

 

Transition 2 Resilience training in Findhorn 2012

Mijn ervaringen van de training Transition 2 Resilience in Findhorn, vrijdag 7 december 2012 – zondag 16 december 2012

Vrijdag 7 december 2012 ben ik op weg gegaan naar de training Transition 2 Resilience in Findhorn, Schotland. Eerst stond de trein anderhalf uur in een weiland stil door een kapotte wissel. Toen Adri en ik koffie hadden gedronken en ingecheckt waren op Schiphol, bleken opeens door de slechte weersomstandigheden alle vluchten naar Groot-Brittannië geannuleerd. We hebben overnacht in een Amsterdams luxe hotel en er een leuke dag van gemaakt in het centrum van Amsterdam. Die zaterdagavond ben ik naar mijn familie gegaan in Den Haag om daar te overnachten en iedereen te spreken. Blijkbaar was dat erg nodig om allerlei familiezaken uit te spreken. De volgende dag kon ik opnieuw naar het vliegveld en mijn reis naar Findhorn vervolgen.

De training Transition 2 Resilience, gefaciliteerd door twee kanjers Robin Alfred en Kosha Joubert, gaat over de persoonlijke veerkracht, groepsvorming en de spirituele verdieping vanuit een holistische visie. Er waren 16 deelnemers uit Australië, Canada, Duitsland, Finland, Zuid-Afrika, Ghana, Denemarken, Namibië, Slovenië, Spanje, Engeland en Oostenrijk. Zo veel mensen uit zo veel verschillende landen, zo belangrijk voor wereldwijde vriendschappen en heling voor wat er in het verleden heeft plaatsgevonden tussen landen en culturen. In het programma zitten oefeningen van Joanna Macy zoals Milling en Truth Mandala, Dragon Dreaming (door mij in het Nederlands vertaald met Dromen oogsten), Forum en persoonlijk leiderschap.

In mijn jonge jaren ben ik eigenlijk doorlopend tegen moeilijke omstandigheden en verkeerde relaties aangelopen waardoor ik veel over mezelf heb geleerd. Op een zeker moment heb ik besloten dat wat ik had meegemaakt genoeg was. Ik ben gaan onderzoeken wie ik ben en wat ik belangrijk vind in het leven. Hoewel die keuze inhield dat ik na een tijdje het contact met mijn kinderen ben verloren, heeft het ook ervoor gezorgd dat ik kan doen wat ik nu doe. Het motiveert mij om me nog duidelijker in te zetten voor de principes en waarden die bij mij horen.

De natuur speelt voor mij een belangrijke rol in mijn levensritme om me te kunnen verbinden met de seizoenen, mijn plek en als omgeving waar ik, al dan niet samen met Henk, alle spanning achter me kan laten. Eigenlijk bijna letterlijk in de bomen hangen ….

Ik heb gemerkt dat ik erg geraakt wordt door “power over – power under” tussen verschillende mensen en tussen mannen en vrouwen. Dat geeft me een extra duw in de rug om mee te werken aan het creëren van herstelplekken voor vrouwen. Voor vrouwen die bijvoorbeeld te maken hebben met sexueel geweld of een obsessieve relatie met de celebrity/ anti veroudering/ wedijverende cultuur van onze westerse samenleving. De plekken kunnen fysieke centra zijn, maar ook gebruik maken van bestaande locaties om een programma te doen.

Door de training Transition 2 Resilience mee te nemen en in Nederland neer te zetten, willen Adri en ik een start maken. We willen een programma samenstellen om heling te ondersteunen van de mensen en van de aarde. Samenwerken in een team waar mannen en vrouwen hun rol hebben zorgt voor een balans tussen de vrouwelijke en mannelijke energie. Zo geven we een voorbeeld hoe we elkaar nodig hebben om tot een geheel te komen. In de komende zes maanden willen we een T2Rgroep vormen (met een Nederlandse naam) en dit programma uitwerken voor het Nederlands taalgebied en in ons eigen land.

Mijn intentie is om initiatief te nemen en beschikbaar te zijn voor projecten die gaan over de zorg voor mensen, zorg voor de aarde en eerlijk delen. De ecologische, economische, sociale en spirituele onderwerpen in projecten benadrukken en sterker maken. Om zo te zorgen dat we elkaar ondersteunen, dragen, begrijpen en respect tonen.

Mijn thema van de week: ik ben bereid te staan voor mijn principes. De grote valkuil die daar bij hoort is dat ik mijn tijd wadend in een staat van negativiteit en niet uitgedrukte wroeging doorbreng. Dat klopt als een bus en paste in het verleden bij mij. Ik zie dit thema als een familiestuk, waarvan ik het besluit heb genomen, niet meer aan deel te nemen omdat het mijn problemen niet oplos. Ik krijg alleen hoofdpijn de volgende dag ….

De kracht die tegenwicht biedt is dat ik in staat ben om op een positieve manier om te gaan met wat er om mij heen gebeurd en dat ik op een creatieve manier omga met uitdagingen.

De twee woorden die mij hebben geleidt in de week training zijn Vrijgevigheid (Generosity) en Voortvarendheid (Forthrightness).

Vrijgevigheid herken ik in, heel praktisch, dat ik mijn dikke wollen gebreide trui en muts heb uitgeleend aan een Afrikaanse vrouw die het de hele week zo koud had in het natte, winderige Schotland. Ik ben ook herkend als iemand die de geest van het moederschap meedraagt en een openheid uitstraalt. Ik ben in staat om de energie van de hele groep te omvatten en vast te houden.

En de Voortvarendheid heeft voor mij te maken met het feit dat we praktisch en concreet gaan werken aan een zuivere groep mensen die weten waar dit allemaal over gaat en zich willen inzetten en tijd vrijmaken om van de grond te tillen. Gesteund door de zaadjes die in de afgelopen jaren in de grond zijn gepland, is nu het moment om van start te gaan.

 

 

Duurzaamheid van onderop. In Gilze en Rijen gaat het ook eindelijk gebeuren!!!!

Ja, ja. Ook hier, in het midden van Brabant, komen steeds meer initiatieven die een duurzaam leven aangenaam maken. Hier een paar projecten:

Duurzame energie coöperatie voor de gemeente Gilze en Rijen. Vanaf de start, ongeveer een jaar of drie geleden ben ik betrokken bij de Club Klimaatneutraal. André Dilweg is de trekker en initiator van de Club. Nu is het moment rijp om in onze gemeente naar voorbeeld van vele geslaagde coöperaties, ook een duurzame energie coöperatie te starten. Op 7 november 2012 is een discussie geweest en de vraag of we een energiecooperatie willen. Daar is besloten dat we dit project als betrokken bewoners en lokale ondernemers willen gaan opzetten. In maart/april 2013 zullen informatieavonden worden georganiseerd. Ik doe mee met overleggen en probeer de koppeling te maken naar andere actieve Transition Towngroepen die zich ook hier mee bezig houden.

– Ik ben in contact gekomen met een bewoner uit Gilze tijdens het laatste repaircafé van 2012 in Tilburg. Hij wil een repaircafé starten in Gilze. We hebben gegevens uitgewisseld en ik hoop dat ik dit beginnende initiatief kan ondersteunen.

Buurttuin Stationsplein 7 in Rijen. Daar ben ik zelf de initiatiefnemer van sinds begin 2012. Alle info staat op deze site.

– Er is een doorstart gemaakt met de Jan’s twiddehands kringloopwinkel. Wat een mooie en ruime winkel hebben we erbij in Rijen!

Aardperen

 

Ik heb op de landelijke Genoegdag een keer aardperen meegenomen die werden uitgedeeld door Annemiek van Deursen van het Consuminderhuis.
Ik heb toen 2 aardperen in de grond gestopt in mijn eigen tuin.
Inmiddels heb ik misschien wel 30 kilo staan in de tuin. Het zit onder de aarde tsjokvol aardperen onder en boven elkaar.

Gisteren heb ik er ongeveer 2 kilo uitgegraven. Ik heb er vier met Roland Samuels geplant in de Energy Garden. Daar kunnen ze tot in lengte van dagen genieten van aardperen.

Ik heb nu heeeeel veel aardperen om uit te delen. Om samen met anderen te eten en om in andere tuinen te planten. Wat een beleving van overvloed!!!!!!!

Dit nieuwsbericht is overgenomen door de redactie van Genoeg: http://genoeg.nl/nieuws/consuminderen/genoeg-leidt-tot-overdaad

 

 

World=U ruilt 1000 plastic tasjes in Almere, Atelier Famous maakt er een kunstwerk van.

Kijk hier naar het hardstikke leuke filmpje van Onthulling oliemonument. Lekker kleurig oliemonument om stil te staan dat de tijd van goedkope olie voorbij is.

De Nachtburgemeester van Tilburg, Godelieve Engbersen, onthulde het oliemonument op de Dag van de Duurzaamheid 2012. Leuke samenwerking tussen Transition Town Tilburg, Atelier Famous, World=U Almere, en Tilburg web tv.

 

Atelier Famous is gevraagd om de ingezamelde tasjes op te halen. We wilden dat graag doen, omdat we een kunstwerk willen maken van plastic afval voor 10 oktober, Dag van de Duurzaamheid. Met dat kunstwerk willen we  een statement maken, aandacht vragen voor piekolie en afscheid nemen van het goedkope olietijdperk.

World=U is een samenwerkingsverband tussen de Rabobank, Nederland in Dialoog en het WNF, en draait op vrijwilligers. Verspreid door heel Nederland zijn er groepen jongeren actief, die hun eigen actie bedenken en uitvoeren om een verbetering te leveren aan de wereld.

World=U van Almere zijn de eersten die hun bedachte en voorbereidde actie uit gaan voeren. In dit gevalop 8 september tijdens het UIT!Festival. We zamelden plastic tasjes in bij het winkelende publiek en bieden in ruil daarvoor een milieuvriendelijk, herbruikbaar exemplaar aan.

Alle opgehaalde tasjes werden bij de wilde orka verzameld en bij elkaar opgeteld. Daar hangt nog een prijsvraag aan, want hoeveel plastic wordt er in Almere op een zaterdag uitgedeeld? Uiteindelijk hebben we 1000 tasjes geteld. Een mooi resultaat. Er waren toffe prijzen te winnen dankzij de ondernemersvereniging van Almere.

Zo hoopt de groep de winkelende mensen bewust te maken van het plastic wat nodeloos uitgedeeld wordt door winkels, en wat er in de praktijk gebeurt met het plastic.

Nu is het een wereld wijde probleem dat er overal te veel plastic word gebruikt wat de wereld erg aantast wij willen hier verandering in brengen en in Almere het plastic gebruik lokaal verminderen door handig om te gaan met tasjes die worden aan geboden in de winkels. Door bewuster te worden.

Waarom? In Nederland gaan jaarlijks in Nederland 1.042.000.000 tasjes over de toonbank. Slechts 1,5 op de 300 tasjes wordt door mensen hergebruikt. 1 tasje kost de natuur 1000 jaar om af te breken. Veel plastic belandt uiteindelijk in de natuur. Als je van al die tasjes de afbreektijd berekent, is dat nogal wat. En dat moet anders kunnen, vinden wij van World=U-Almere.

Tunde Konca, Petra Doehring en Catharina de Bruin waren 8 september aanwezig aan het einde van de dag om de plastic zakken in ontvangst te nemen. Er zijn opnamen gemaakt voor o.a. een documentaire van World=U. Ook hebben we voorbeelden van gerecycled plastic gebruiksvoorwerpen op de stand neergezet om te tonen aan het winkelende publiek.

Buurttuin initiatief bezoekt locatie Stationsplein 7 in Rijen

De twee bijeenkomsten, die de initiatiefnemers Catharina en Henk hebben georganiseerd, over de buurttuin Stationsplein 7 hebben veel informatie en wensen opgeleverd van betrokken buurtbewoners. Vooral de huidige staat van het terrein en de veiligheid om te kunnen beginnen met de aanleg van de buurttuin hebben we besproken. Om deze situatie in kaart te brengen willen de betrokkenen ter plaatse gaan kijken.

Het terrein aan het Stationsplein 7 zou een mooie plek kunnen zijn waar veel mensen iets aan kunnen hebben. Voor kinderen, jongeren en alle leeftijden, om te proeven, ruiken, beleven, ervaren en ontmoeten. Ideeën die genoemd zijn tijdens de informatiebijeenkomsten zijn:

Een aantrekkelijk verzorgde plek die openbaar toegankelijk is, maar verboden tussen zonsondergang en zonsopgang. De buurttuin is ook een avontuurlijke tuin met hegjes, verrassend en spannend waar kinderen kunnen meedoen. Alle ideeën komen bij elkaar in één park, waar we kunst en bijeenkomsten kunnen laten plaatsvinden, en ontmoetingen kunnen laten ontstaan.

Andere wensen die geuit zijn: een mooi parkje met een wandelpad en bankje, decoratieve groentetuin, schooltuinen integreren, avontuurlijke tuin, eetbare planten om te plukken en fruitbomen, waterpartij, een kunstwerk, kruiden, bloemen, rozentuin en bessenstruiken.

Het bezoek aan het terrein Stationsplein 7 is op zaterdag 13 oktober om 13:00 uur. We verzamelen bij de bushalte Station NS.

Belangstellenden met wensen en ideeën om mee te doen zijn van harte welkom. De initiatiefnemers willen samen met andere buurtbewoners een buurttuingroep vormen van minimaal zes mensen uit Rijen. Groene vingers zijn absoluut geen vereiste om mee te doen in de buurttuingroep en in de buurttuin. Wel zin (en een beetje tijd) om te ontdekken en experimenteren.

Geen gelegenheid om te komen, maar wil je wel meedoen? Mail catharinadebruin@hotmail.com of bel 06-18076977