Welkom

Uitgelicht

Maak tijd en ruimte, laat je niet afleiden door de waan van de dag. Besteed je tijd aan zaken die er echt toe doen.  – Catharina de Bruin

We destilleren en gebruiken onze eigen etherische olie bij INDEKOPERENKETEL. We hebben onze destilleer-werk-plaats in Gilze. We zien snoeisel van aromatische planten als waardevolle grondstof om etherische olie en hydrolaat te maken uit de regio. Je kan een online cursus volgen om ook te leren hoe je etherische olie of hydrolaat maakt.

Zoals jij voor de groep staat, Catharina, en alles observeert. Een beetje kijkt en niets zegt en niet ingrijpt. Heel mooi hoe je dat doet. Het is echt een gave die je hebt.

Geurende grondstoffen

Het project Geurende grondstoffen gaat over het verbouwen (telen, stekken en vermeerderen) van medicinale kruiden en planten om te verwerken tot etherische oliën en hydrolaten, maceraten, tincturen en andere grondstoffen voor allerlei gezonde producten. Allemaal lokaal en biologische geproduceerd in het Nationaal Park Vincent van Gogh.

Aromatische en geneeskrachtige kruiden zijn vaak heel makkelijk te
stekken of op andere wijze te vermeerderen. De bedoeling is om op verschillende locaties in de buurt stekken en kruiden te verbouwen om zoveel mogelijk
biodiversiteit toe te voegen voor mensen en de natuur.

Tijdens de bloeiperiode zorgen we voor de juiste manier van oogsten en verwerken van de kruiden. Sommige planten worden eerst gedroogd en andere worden zo vers mogelijk verwerkt.

We hebben een planning om samen met vrijwilligers oogst te verwerken. Bij INDEKOPERENKETEL hebben we jarenlang ervaring met oogsttijd van verschillende kruiden.

Destilleren van medicinale kruiden tot etherische olie
gebeurt in samenwerking met INDEKOPERENKETEL destilleerwerkplaats in Gilze.
Van hydrolaat en etherische olie worden producten gemaakt zoals zeep, crèmes, spray, alcoholvrije drankjes, massageolie

Wil je meedoen?
We willen graag samenwerken met vernieuwende agrariërs, voedselboseigenaren en iedereen die land ter beschikking heeft en interesse om meer biodiversiteit toe te voegen door planten te stekken, te vermeerderen en te delen in de regio. Mensen die warm lopen voor het kleinschalig verbouwen van destilleerplanten over meerdere jaren. Neem contact op met Catharina en mail naar indekoperenketel@gmail.com

Circulair geldspel spelen

Speel het circulair geld spel om samen de lokale economie te versterken 

Catharina de Bruin van STRO presenteert het circulair geld spel. Dit doet ze aan de hand van een online rollenspel om de werking van lokaal geld beter te begrijpen. Elke deelnemer speelt de rol van een ondernemer die zijn / haar spullen probeert te verkopen, maar ook op zoek is naar bepaalde producten en diensten. Je krijgt een bedrag in lokale euro’s en vervolgens gaan de deelnemers handelen en proberen elkaar aan extra omzet te helpen. Eenmaal ingelogd op je online Circulair Geld Spelrekening kan je ervaren hoe handelen met circulair geld werkt.  
Aan het eind van het spel zien we hoeveel impact het handelen met circulair geld heeft op onze eigen community of buurt. 

Het circulair geld spel op het Online Duurzaamheid Festival in januari was een groot succes. Daarom organiseert STRO nu twee nieuwe online bijeenkomsten om het spel te spelen: 

  • Woensdag 17 februari 2021, 15:00 – 16:00 
  • Dinsdag 23 februari 2021, 19:30 – 20:30 

Meedoen?  

Stuur dan een mail naar info@socialtrade.nl met daarbij vermeld of je op beide dagen zou kunnen of alleen op één van de twee dagen.  
Er is plek voor maximaal 20 deelnemers per sessie, en we willen minimaal 8 aanmeldingen om een sessie door te laten gaan.  

Uiterlijk een week van tevoren krijg je bericht of de bijeenkomst doorgaat, en zo ja, een link om via Zoom mee te kunnen doen. Je ontvangt dan ook alvast een uitleg met inloggegevens en wachtwoord om jouw rol in het spel te kunnen spelen.

Meer informatie: 

Circulair Geld Nederland is een samenwerking van lokaal geld-initiatieven gefaciliteerd door STRO. Het is een lokaal, digitaal betaalcircuit tussen ondernemers en consumenten met inmiddels meer dan 1500 deelnemers. Geld is in dit netwerk geen doel op zich, maar een middel om de capaciteiten in de regio zo volledig mogelijk te laten bloeien!  

Zes geheimen om samen te leven

Dit artikel is een vertaling uit het engels van https://upliftconnect.com/living-together-in-community/ door Catharina de Bruin

Veel mensen willen samenleven in een community op het land, maar hoe ga je in de praktijk om met de uitdagingen die dat brengt? Hieronder lees je zes geheimen om samen te leven in een bloeiende gemeenschap.

Er zijn vele mensen die in een gemeenschap willen leven, maar de uitdagingen om het daadwerkelijk te doen en op een succesvolle manier met andere mensen land te delen is echt een ander ding. Dit artikel geeft enkele gouden tips en informatie vanuit een groep die voor deze uitdagingen heeft gestaan en uiteindelijk de droom in de praktijk heeft gebracht om samen te leven.

Er voelt niets meer waardevol voelt voor ons, en degenen die verbonden zijn aan het Paititi Institute, dan te leven in een duurzame gemeenschap toegewijd aan de persoonlijke transformatie en heling van zowel het innerlijk landschap als dat van erbuiten.

Paititi Institute for the Preservation of Ecology and Indigenous Culture is opgericht in 2010, vanuit de hartverbinding met de idealistische visie dat onze wereldwijde familie van mensen collectief uiting kan geven aan een harmonieus, symbiotisch en vreugdevol connectie met alle leven op deze planeet moeder Aarde. De oeroude wijsheid van de oorspronkelijke bewoners, die zij duizenden jaren hebben meegedragen, zijn ons lichtbaken geweest om ons te herinneren, verinnerlijken en uiteindelijk het delen van holistische voorbeelden van regeneratief leven.

Vanaf het begin resoneerde heel diep het besef bij ons dat we “Be the Change” wel moesten zijn, als we ooit zo’n visie voor al het leven willen realiseren. In eerste instantie beschouwden we de gewaarwording van deze visie met een mate van naïviteit en romantische illusies. We wisten eerst nog weinig over wat in een gemeenschap met andere gelijkgestemden, die samen kwamen in een gedeelde resonantie, zo veel uitdagende mogelijkheden zou brengen om onze persoonlijke ontwikkeling in de praktijk te brengen.

Uiteraard, gedurende deze reis hebben we meer leuke momenten dan vreselijke dingen meegemaakt; nu hebben we geleerd dat het onoverkomelijk is dat er conflicten opdoemen in een groep en dat het vaak heeft te maken met het spiegelen van ons eigen licht en schaduw aan de groep. Deze interpersoonlijke uitdagingen blijken een geschenk en krachtige leermeesters voor allen die het hebben ervaren, doordat het zien en omarmen van deze uitdagingen cruciaal is voor het daadwerkelijk van elkaar profiteren in een grotere visie.

Gedurende al deze lessen, hebben we door de jaren heen een stel groepsrichtlijnen ontwikkelt. Wanneer deze actief in de praktijk worden ingezet, kunnen zij de richting aangeven om conflicten en meningsverschillen om te zetten naar creatieve wrijving, zowel met het opladen van persoonlijke en collectieve groei als diepere verbondenheid. Deze richtlijnen worden door ons geleefd, in- en uitgeademend en ik ben er zeker van dat ze zullen blijven evolueren net als wij dat doen. We zijn zo geïnspireerd geraakt dat we een aantal zaken die we geleerd hebben willen delen en nodigen jou uit om te kijken of jij er ook van kan profiteren in jouw leven….

mandala van ecodorpen

Paititi Community Agreements:

  1. Heb je eigen ervaring en respecteer de ervaringen van anderen.

Deze essentiële overeenstemming omvat vanuit zichzelf alle andere afspraken en is een uitnodiging naar iedereen van de groep om een uitgesproken mening te hebben (in plaats van slachtoffer te spelen) in ons leven en onze relaties. Dat we onze persoonlijke ervaringen hebben meegemaakt betekent dat we begrijpen dat onze ervaring en die van anderen niet hetzelfde hoeven te zijn. Een aantal simpele technieken die ons ondersteunen houden in:

Spreek voor jezelf, heb het over “ik” in plaats van te generaliseren door “wij” te gebruiken. Op deze manier is er diepere en meer authentieke plek om te verbinden terwijl tegelijkertijd er geen aannames worden gedaan en geen projecties op anderen worden gemaakt.

Niet roddelen of iemand zwart maken. Niemand wil horen dat hij of zij ‘verkeerd’ is en we gaan ervan uit dat er geen ‘verkeerd’ is. In plaats daarvan is er wijsheid of onwetendheid. Omdat ‘verkeerd’ nooit ‘goed’ kan worden, heeft ‘onwetendheid’ de potentie om ‘wijsheid’ te worden. Elke situatie en elke gelegenheid is een bouwsteen voor evolutionaire groei.

Gemeenschapscirkel
Werk eraan om de observaties te scheiden van gevoelens en de verhalen die erbij horen. Veel onenigheid ontstaat heel simpel omdat de verhalen gebaseerd op waarnemingen van een klein deel van een groter geheel. Onze gedachten hebben nogal de neiging om de blanco stukken in te vullen en het kan echt helpen dat we begrijpen dat onze verhalen alleen maar onze verhalen zijn, niet meer of niet minder. Ze hoeven niet eens waar te zijn. Ontwikkel liever nieuwsgierigheid dan te oordelen: een oordeel over een persoon of een situatie is doodlopende weg. Aan de ander kant kan vragen stellen vanuit oprechte belangstelling waarom iemand op een bepaalde manier is of doet, een opening creëren voor betere communicatie en beter begrip.

  1. Wees transparant – niet weglopen

Transparantie omvat het uitdragen van kwaliteiten zoals openheid, ontvankelijkheid, kwetsbaarheid terwijl het bewustzijn wordt gevoed. Bewustwording is het belangrijkste medicijn en het is van essentieel belang om in eerste instantie te kunnen herkennen dat er zaken spelen. Voornamelijk om in de eerste plaats transparant te zijn naar jezelf toe en ervoor kiezen om de feedback die we krijgen te zien als spiegels van onze innerlijke wereld. Als we van ons stuk zijn gebracht vragen we ons eerst af: “Wat wordt er gereflecteerd op mij? Hoe voelt dat voor mij? Ben ik zo verontrust omdat er door deze persoon iets wordt gereflecteerd op mij wat ik zelf niet onder ogen wil zien?”

Andere bijkomende grondregels houden in:
Niet roddelen (praten of klagen over anderen op een negatieve manier). Roddelen lost niets op. Sterker nog, het leidt er alleen tot onnodig drama en weg van de realiteit. Iedereen is verantwoordelijk om niet te roddelen, en anderen ertoe aan te zetten het ook niet te doen. In plaats daarvan kan je beter het bij de bron aanpakken, bij de verstoringen – of onze persoonlijke getroebleerde emoties. Wat is de echte achtergrond van onze emoties en hoe kunnen we deze energie kanaliseren zonder door anderen te worden gedomineerd of gekwetst? Deze zoektocht maakt het mogelijk om de externe trigger of triggers direct vanuit een gegronde, openhartig en open houding te benaderen. Wanneer er ondersteuning nodig is, kan mediation helpen. Wees niet bang voor een confrontatie. Uitdagingen zijn de ruwe ingrediënten voor onze groei en door ze stevig tegemoet te zien maken we ruimte voor collectieve evolutie. Wees open naar anderen over jouw proces en jouw uitdagingen, zeker wanneer anderen er door beïnvloedt worden.

een succesvol ecodorp
  1. Wees integer en neem 100% verantwoordelijkheid

Integer worden is een proces van iemands gedachten, woorden, acties en gevoelens op één lijn te krijgen. Wanneer een gemeenschap unaniem 100% verantwoordelijkheid neemt voor alle aspecten van ons wezen, wordt een krachtig en inspirerend energieveld neergezet.

Focus op de oplossingen, in plaats van problemen. Als je het kan zien, kan je het ook oplossen. Echter, er voordeel uit halen en te gebruiken is voor iedereen anders. Dingen oplossen is leuk en maakt anderen blij, klagen leidt tot chaos en onenigheid.

Wees dankbaar dat je leeft! Wees dankbaar voor het leven!
Neem waar dat wanneer je er een zooitje van maakt en je het zelf opruimt, dat zowel energetisch als fysiek doorwerkt. Wees eerlijk en maak aanpassingen. Wanneer je niet meer integer bent, en afdwaalt, blijf je verantwoordelijk om eerlijk te zijn naar jezelf en naar anderen, om je zonodig aan te passen aan degene die hierdoor worden geraakt. Oprechte erkenning hiervan brengt integriteit terug.

  1. Eer je echte zelf

Het is onmogelijk om dienstbaar naar anderen te zijn en anderen de voordelen ervan te laten ervaren als je niet goed voor jezelf zorgt, en met name onze basisbehoeften als mens. Anderen kunnen echt jouw gedachten niet lezen; dus communiceer naar de groep waar jouw behoeften liggen zodat de gemeenschap elkaar kan steunen.

Het is van wezenlijk belang om te erkennen dat er een verschil is tussen wat ik wil (gebaseerd op geconditioneerd gedragingen) en wat ik nodig heb om te kunnen groeien en mijn volledige potentieel te benutten als mens. Wanneer het ene wordt afgeleerd, wordt zichtbaar wat al bereikt is aan de andere kant.

  1. Oefen met het aanwezig zijn in het Nu voor jezelf en met anderen

“De ware meester is op elk moment een beginner”. Als we gaandeweg levenservaring opdoen, kan het steeds moeilijker worden om de gedachten van een beginner te blijven voorstellen. We gaan het commitment aan om voor onszelf en voor anderen te blijven oefenen om in het hier en nu in het moment te zijn, vanuit een actieve houding luisteren ongeacht hoe vaak we al denken dat we reeds weten wat er gedeeld wordt. Het cultiveren van ‘being present’ op zichzelf is alles wat nodig is om wrijvingen te voorkomen en op te lossen. Waardevolle ondersteuning die iemand kan geven aan een ander en aan de gehele gemeenschap.

  1. Neem initiatief en voel je betrokken

Iedereen van de groep neemt het initiatief om volledig betrokken te zijn bij zowel de gemeenschappelijke projecten en bijeenkomsten als in zijn of haar eigen persoonlijke groei en ontwikkeling. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om te profiteren van ervaringen in je leven en niemand anders kan jouw persoonlijke evolutionaire groeiproces doen. Elk individu is gedreven om een inspirerend voorbeeld te zijn voor de verandering die we willen zien in deze wereld.

De reis, waarin een ondersteunende en krachtig vehikel werd gecreëerd voor een bewuste, bloeiende gemeenschap, heeft ons heel veel gebracht om met compassie en begrip naar alle conflicten in de wereld te kijken. We hebben een dieper en gepassioneerd bewustzijn ontwikkeld door met eigen ogen te zien hoe, zelfs in een omgeving met vredelievende mensen met een gedeelde visie en ongeveer een soortgelijk spiritueel pad in het leven – conflicten, spanningen en drama zich nog steeds voordoen. Het prachtige geschenk is dat de oplossing zich steeds van binnen uit aandient.

Nog meer dan conceptuele beschrijvingen zijn deze grondregels een uiting van een verhoogde staat van bewustzijn die ons zijn aangereikt door de vele generaties voorouders vóór ons. Die regels in de praktijk te brengen zorgt voor een kader en omkadering voor het toepassen van eerdere spirituele ervaringen en inzichten, in elk moment van ons leven. Wanneer ieders inspanning om dit collectieve spirituele veld omhoog te houden werkt, wordt iedere stap van ons leven meer en meer gevuld met betekenisvolle, betrokken en vreugdevolle inzichten in het wezenlijke van de menselijke natuur die we uitbundig overvloedig kunnen delen met elkaar, de rimpelingen van bewustzijn die we zijn.

Wat jij kan doen in negen stappen

Speel het circulair geld spel om samen de lokale economie te versterken

Op het online duurzaamheids festival begeleidt Catharina een interactieve sessie op zondag 10 januari 2021. Schrijf je hier in voor het festival.

Circulair geld versterkt lokale ondernemers. Met dit spel ervaar je hoe dit werkt.

Circulair Geld Nederland is een samenwerking van lokaal geld-initiatieven gefaciliteerd door de Social TRade Organisation (STRO). Het is een lokaal, digitaal betaalcircuit tussen ondernemers en consumenten met inmiddels meer dan 1500 deelnemers. Geld is in dit netwerk geen doel op zich, maar een middel om de capaciteiten in de regio zo volledig mogelijk te laten bloeien! Binnen het netwerk spreken we af dat een ruileenheid gelijk staat aan een euro, waardoor de waarde voor ondernemers helder en bruikbaar is. Om de waarde te stutten is er een dekkingsfonds in euro’s.


In een interactieve sessie spelen we een spel om de werking van lokaal geld beter te begrijpen. Elke deelnemer speelt de rol van een ondernemer die zijn / haar spullen probeert te verkopen, maar ook op zoek is naar bepaalde producten en diensten. Je krijgt een bedrag in lokale euro’s en vervolgens gaan de deelnemers handelen en proberen elkaar aan extra omzet te helpen.

Welkom bij het eerste interactieve Online Duurzaamheid Festival! Van het KNMI tot de biologische groenteboer om de hoek: inspireer jezelf op 8-9-10 januari met circa 20 interactieve sessies vanhttps://festival.strohplatz.com/ diverse organisaties en bedrijven rondom duurzaamheid. Onderzoek mee hoe het thema “samen” een sleutel is binnen duurzaamheids initiatieven. Mis niets want je kunt een maand lang opnamen terugkijken.

Geniet van interactieve sessies over energie-opslag, biologisch ondernemen, nieuwe economie en bezit, community, groene bouwmaterialen, ecodorpen, klimaatverandering (KNMI), strobouw en nog veel meer. Ontdek hoe achterhaald “eigen grondbezit” misschien wel is, leer hoe je biobased kunt bouwen, hoe klimaatverandering nou écht zit en wat je er aan kan doen, en wat alternatieven en oplossingen zijn voor huidige landbouw problematiek.

Bijzonder ambacht: Brabantse lavendelolie

Henk en Catharina

Lavendelolie uit Brabant
Een typisch geval van ‘mijn man heeft een hobby’ zo noemt Henk Ploeger (62) zijn passie voor het destilleren van lavendel en andere planten. Zijn vrouw Catharina de Bruin (52) ging mee in die liefhebberij en samen richtten ze het bedrijfje In de Koperen Ketel op en brouwen ze op het Brabantse platteland de prachtigste etherische oliën van lavendel, maar ook van lariks en grove den uit nabijgelegen bossen.

Zo begint het artikel in het juli -augustus zomernummer van LandIdee. Lavendelolie uit Brabant gaat over het lavendelboek en over INDEKOPERENKETEL. Het artikel is geschreven door Jacqueline Leenders. Het magazine ligt nu in de winkel.

Lees de laatste alinea van het artikel:

Toekomstdroom
Henk heeft zijn baan nog steeds, maar er komen steeds meer opdrachten van bedrijven, verzoeken van studenten en zelfs kunstenaars die een bepaald destillaat willen uitproberen. Henk en Catharina werken daar graag aan mee. Inmiddels heeft Catharina twee boeken over dit onderwerp geschreven en Henk heeft een blog waar dagelijks zeker 400 bezoekers informatie vandaan halen. Juist het overbrengen van kennis en ervaring vinden beiden heel waardevol. Catharina: “In veel landen heb je een systeem waar oude vakkennis wordt overgedragen op leerlingen. Hier hebben we zo’n systeem niet, maar we zouden er graag een rol in spelen. Onze droom is om samen met andere mensen echt buiten te gaan wonen, te midden van onze eigen biologische lavendelvelden en daar bijvoorbeeld een cursuscentrum en een theetuin aan koppelen.” Ze zouden zo graag hun ervaringen en kennis nog verder brengen. Henk: “Lavendelolie werkt geweldig bij dementerende ouderen die angstig zijn. Je hebt niet meer nodig dan een paar druppeltjes op het hoofdkussen.” Catharina vult aan: “Lavendel is rustgevend, helend, het hydrolaat helpt bij sommige mensen tegen hoofdpijn, je kunt er een voetenbadje van maken maar er zijn ook mensen die een traumatische ervaring achter de rug hebben en er troost uit putten. Het is zo’n mooi product en het groeit gewoon in je eigen tuin, dat noem ik rijkdom”.

Lavendel destilleerboek

Wie kent niet de lavendel, de heerlijk geurende grijsgroene plant met haar kleine paarse bloemen?

Dit lavendelboek is een naslagwerk voor tuiniers, biologische telers, voedselboswachters, herboristen, kruidenverzamelaars, aromatherapeuten, iedereen die houdt van de geur van lavendel en liefhebbers van lavendelolie.

In dit handboek lees je over het telen, oogsten, drogen, destilleren en gebruiken, aangevuld met informatie over de biochemische processen van de lavendel.

We staan aan de wieg van een Nederlandse lavendelcultuur met een veelbelovende toekomst. Mis het niet en verdiep je in de veelzijdige lavendel!

Catharina de Bruin


Mail indekoperenketel@gmail.com om te bestellen.
Of gebruik onderstaand webformulier.

Over het lavendel destilleerboek

Het boek begint met de taxonomische indeling en het verschil tussen lavendel en lavandin. De biochemische processen worden aan de hand van schematische weergaven duidelijk gemaakt. Naast de techniek van het stoomdestilleren en de verschillende destillatie-opstellingen, wordt ingegaan op de geneeskrachtige werking van lavendel, energetisch werken met lavendel, recepten en vele toepassingen.

De hoofdstukken gaan over destilleren in glas, destilleren in RVS, destilleren in koper, destilleren met een still. Elk hoofdstuk geeft een praktijkvoorbeeld van destilleren bij indekoperenketel. Vragen waarop wordt ingegaan zijn: hoe kies ik de meest geschikte locatie en waar moet ik op letten bij het telen van lavendel? Wanneer is het tijd om te oogsten? Welke soort destilleerketel kies ik? Hoeveel water heb ik nodig om te destilleren? Hoe kan ik het destillaat scheiden? Waar gebruik ik lavendelolie voor? Kan ik het ook op de huid gebruiken? Wanneer kies ik voor lavendelhydrolaat en wanneer kies ik voor etherische olie?

Uitgave van INDEKOPERENKETEL
Samenstelling: Catharina de Bruin
Illustraties: Henk Ploeger en Catharina de Bruin
Redactie: Marlies de Bruin

ISBN 978-94-6389-091-5

Met inhoudsopgave, index en literatuurlijst. Uitgave in eigen beheer.
Het Lavendel destilleerboek heeft 88 fullcolor glossy pagina’s op A4 formaat.

Over de auteur

Catharina de Bruin is auteur van het naslagwerk “Lariks, Spar en Grove Den: naaldbomen met een geneeskrachtige werking” (2017) en van de praktische handleiding “Lavendel destilleerboek” (2019).
Catharina is partner/vennoot van INDEKOPERENKETEL en H&C Aromalab.


Vlierbloesemzeep en lotion bar maken

Vlierbloesemthee

Soms is het leuk een uitstapje te maken van destilleren naar bijvoorbeeld … zeep maken. Want van de hydrolaten die we maken bij INDEKOPERENKETEL worden vaak ook zeepjes gemaakt. Opeens zag ik op internet een Workshop Vlierbloesemzeep Maken voorbij komen van Tuinjoop. Mooie gelegenheid om onze vlierbloesemhydrolaten eens met elkaar te vergelijken tijdens haar workshop. En goed om me te verdiepen en onderdompelen (‘niet verstandig met loog!’)  in het zeepmaken. Naast de vlierbloesemzeep maakte we ook vlierbloesemcrème, vlierbloesemlippenbalsem, vlierbloesemthee, vlierbloesemsiroop, vlierbloesemlimonade, vlierbloesempannenkoekjes. Kijk maar naar de sfeerimpressie die ik maakte.

Vlier-Lavendel crème

Van vlierbloesem kan je hydrolaat maken met de kenmerkende specifieke, soms zoethout-muffige en weeïge stuifmeelgeur van de witte bloemen. We verkopen de vlierbloesemhydrolaat en andere bloesemhydrolaten die we bij INDEKOPERENKETEL maken in de webwinkel.

Boekpresentatie Lariks, Spar en Grove Den

Begin november is het boek Lariks, Spar en Grove Den naaldbomen met een geneeskrachtige werking’ verschenen. Auteur Catharina de Bruin heeft voor het schrijven van haar boek gebruik kunnen maken van de jarenlange ervaring die zij met haar man heeft kunnen opdoen met het destilleren van naaldbomen uit het Chaamse bos.

Lariks, Douglasspar en Grove Den zijn makkelijk herkenbaar en gedestilleerde etherisch naaldboom-olie en -hydrolaat worden gebruikt om hun gezondheidsbevorderende eigenschappen. Stoomdestilleren is het op ambachtelijke wijze en met vakmanschap etherische olie en hydrolaat uit bomen en planten halen en scheiden. Deze techniek wordt in het boek uitgebreid geïllustreerd en eenvoudig uitgelegd. Naast de biochemische processen in de boom zijn chemische analyses van de inhoudsstoffen opgenomen. Met vele foto’s geeft dit boek ervaringen weer met stoomdestilleren van verschillende soorten naaldbomen. Er wordt in heldere receptuur met doseringen beschreven hoe de etherische olie en hydrolaat van deze naaldbomen kunnen worden toegepast.

Catharina geeft een boekpresentatie op vrijdagmiddag 24 november om 16.00 uur in Groen Café  Stationsplein 14A, 4811BB Breda. Toegang is gratis. Het boek kost € 29,50 en is te bestellen via indekoperenketel.nl of indekoperenketel@gmail.com

Parel opent haar deuren in Breda

Op vrijdag 10 november 2017 om 9.30 opent het Steunpunt voor de Parel voor het eerste de deuren. Vanaf die dag zijn teamleden van de Brabantse Parel vrijdag op de oneven weken ter plekke aanwezig om uitleg te geven over circulair geld, vragen over de Parel te beantwoorden, nieuwe leden in te schrijven of gewoon kennis te maken met anderen uit het Parel netwerk. Het Steunpunt is te vinden aan het Stationsplein 14A, tegenover het stationsgebouw dichtbij de hoek met de Emmastraat en schuin tegenover het Apollo hotel. Ieder is van harte uitgenodigd hier eens op een vrijdag binnen te lopen.

fotograaf: Gerdy Bousché

fotobewerking: Wietse Nieuwland